Hlavní rizika investování do akcií, dluhopisů nebo komodit

Hlavní rizika při investování do akcií, dluhopisů a komodit
Hlavní rizika při investování do akcií, dluhopisů a komodit

Během investování do akcií je potřeba čelit mnoha nejrůznějším rizikům. Je třeba jim dobře rozumět a mít je neustále na paměti. Jen ten investor, který dokáže správně pracovat s rizikem a řídit ho, může být investorem úspěšným. Existují základní typy rizik, které jsou nejčastěji skloňovány společně s akciovými, dluhopisovými nebo komoditními trhy. Naše redakce vám je představí a poradí, jak s nimi správně pracovat a nakládat.

TIP na článek! Důležité desatero pro každého investora do podnikových dluhopisů aneb doporučení od ČNB!

Tržní riziko

Obecná definice je, že se jedná asi o nejvýznamnější riziko pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů. Obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje.

Velmi zjednodušeně řečeno jde o to, že čelíme riziku, při kterém akcie, jenž kupujeme, ztratí svoji hodnotu (kvůli vnitřním změnám ve firmě, ve vnějším okolí celého trhu, tržnímu cyklu, sezónnosti atd.).

Proti tržnímu riziku je nejúčinnější obranou nastavení automatického prodeje, tzv. STOP LOSS. Například koupíte akcii za 1000 Kč, jste ochotni akceptovat maximální ztrátu 10%, v tom případě nastavíte STOP LOSS na 900 Kč. V momentě, kdy se trh vlivem různě nepříznivých situací dostane u této vaší akcie na cenu 900 Kč, systém vašeho brokera automaticky akcii prodá. Vy účtujete – 10% ztrátu, ale zajistíte se proti ještě hlubšímu propadu ceny, kdy může klesat celý trh, jako například při začátku globální krize v roce 2008.

Akciové grafy a indexy
Akciové grafy a indexy

Úrokové riziko

U investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb. Úrok je také z makroekonomického hlediska jedním z nejčastějších nákladů kapitálů. Tzn. pokud úrokové sazby v ekonomice rostou má to paradoxně vliv na zmenšení investic kapitálu společností, protože je pro ně výhodnější čerpat úrok „bez práce“.

Naopak pokud úroková sazba klesá, zlevňuje tím peníze, stimuluje investice a spotřebu. Toto jsou makroekonomické teze z učebnic, které, jak jsme se při poslední krizi přesvědčili, zase tak spolehlivě nefungují.

Z tohoto hlediska si subjektivně myslíme, že úrokové riziko nehraje příliš významnou roli při investování do akciových trhů.

Měnové riziko

Opět si dovolíme obecně známou definici, kterou následně zjednodušeně vysvětlíme: „Investiční nástroje v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry.“ Opět velmi zjednodušeně řečeno, pokud nakupujeme akcie v USA, musíme si proměnit české koruny na dolary, za dolary nakoupit americké akcie z nichž nám v příznivé situaci plynou výnosy v dolarech.

Pokud v mezičase česká koruna posílí, tzn. za jeden dolar dostaneme méně českých korun, může se snadno stát, že i když jsme na investici v USA vydělali, při opětovném přepočtu zpět na české koruny jsme ve ztrátě díky změně / pohybu kurzu měny proti nám. Pochopitelně pokud se stane, že se investice v USA zdaří a k tomu ještě česká koruna v mezičase oslabí, výnos z investice je tím více umocněn.

Měnové intervence národní banky

Například při intervenci ČNB se náš eurový účet s cenými papíry nafoukne prakticky z hodiny na hodinu o několik %. Pokud bychom však nyní chtěli náš eurový účet navýšit a přikoupit další cenné papíry například BMW v Německu jedná se o velké riziko (intervence, může každým dnem pominout, koruna opět zpevnit a na investici bychom prodělali).

Eliminovat měnové riziko lze pouze tím, že budete investovat pouze na české burze a pouze v českých korunách (např. u Fio banky na její investiční platformě). Toto pochopitelně lze, ale bohužel česká burza v posledních letech nenabízí příliš mnoho titulů ani likvidity. V ostatních případech je nutné s měnovým rizikem počítat, sledovat pohyby měn a jejich trendy.

NYSE - obchodní parket burzy v New Yorku
NYSE – obchodní parket burzy v New Yorku

Komoditní riziko

I komodity dokážou pořádně zahýbat akciovými trhy. Pravděpodobně největší roli v tom hrají energetické suroviny, jako jsou ropa a zemní plyn. Pro velkou část společností představuje cena ropy hlavní nákladovou položku (především pro výrobní odvětví). To znamená, že růst ceny ropy by se měl negativně projevit na hospodářském výsledku těchto firem. Ovšem neplatí to zdaleka pro všechny.

Mnohé z nich si nechají tento rozdíl zaplatit od koncového zákazníka, což vede k nárůstu cen, tedy inflace. Inflace a akciové trhy – to je velmi složitý vztah. Ale pokud je na trhu vysoká inflace, tíhne trh spíše k agresivnějšímu investování, což bývá pro akciový trh pozitivní. Pak je tu druhá strana mince, kde se v případě strmého růstu cen komodit často vyplatí uvažovat o investici do těžebních společností, které mají výhody z růstu cen komodit, které produkují a těží.

Riziko protistrany

Riziko protistrany (emitenta) neboli kreditní riziko závisí na tom, do jaké míry bude tato protistrana schopna dostát svým závazkům vůči svým věřitelům, tj. splatit své dluhy včas a v plné výši, vyplatit náležitosti aktiv, které vydala a dodržet smlouvy (poskytnout služby nebo jiná plnění), ke kterým se zavázala.

V našem případě jde o to, zda váš obchodník s cennými papíry opravdu nakoupí cenné papíry, ke kterým zadáte příkaz a zda nezpronevěří vaše prostředky. Toto riziko jde prakticky eliminovat tím, že budete využívat služeb některého z největších traderů na trhu, za kterým stojí silná finanční skupina, letité reference a dobré jméno.

Obecně lze v Česku doporučit Patria Direct, ale pochopitelně můžete využít i platformu vaší banky, např. Fio banka nebo společnosti jako CYRRUS, a.s. a dalších.

Právní riziko

Jde o riziko spojené s vymahatelností práva nebo s celkovým právním systémem dané země, ve které s akciemi obchodujete. Toto riziko jde opět velmi jednoduše minimalizovat obchodováním pouze na trzích, které znáte a dobře jim rozumíte a máte důvěru v jejich právní systém.

Například kapitálové výnosy v zemích bývalého sovětského bloku jako je Tádžekistán nebo Kyrgystán mohou být pohádkové, ale ruku v ruce s tím jde i právní riziko, které je relativně vysoké. Snadno se může stát, že o celou svou investici přijdete doslova z hodiny na hodinu a bez jakékoliv možnosti návratu…

Politické riziko

Politické riziko částečně souvisí s předchozím bodem – rizikem právním. Ale zdaleka nejde jen o to, že se může v dané zemi změnit režim a znárodnit soukromé podniky (jako v dnes hojně zmiňované Venezuele). Politické riziko souvisí i s mírou korupce, s výší inflace, se změnou zásadních zákonů, uvalením vysokých cel nebo nových daní na investice a jejich výnosy atd.

Jde o cokoli co mohou svým vlivem ovlivnit vlády, parlament, státní úředníci a celý byrokratický aparát. Velmi podrobně se tomuto riziku věnuje Pavel Kohout v tomto článku o politickém riziku. Pokud by investor chtěl politické riziko ve svých investicích minimalizovat, je potřeba své portfolio diverzifikovat napříč mnoha státy a kontinenty, což zase pochopitelně stojí nějaké prostředky a především mnoho času na analýzu jednotlivých trhů.

Hlavní rizika investování

Výše zmíněná obecná rizika rozhodně nejsou kompletním výčtem všech rizik, která investory na cestě za svým snem, potkají. Jedná se pouze o nejčastější a nejznámější rizika, se kterými je třeba počítat a sledovat s nimi spojené ukazatele a informace. Investicím a investováním zdar! :-)

TIP na článek! Důležité desatero pro každého investora do podnikových dluhopisů aneb doporučení od ČNB!


Dole do komentářů se můžete podělit i o Vaše reálné zkušenosti z obchodování a investování na akciových, kapitálových, či jiných trzích. S jakými problémy a riziky se nejčastěji potkáváte Vy?

Hlavní rizika investování

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..