Důležité desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů aneb doporučení ČNB!

Investice do podnikových dluhopisů nemusí být vždy bezpečná aneb doporučení ČNB
Investice do podnikových dluhopisů nemusí být vždy bezpečná aneb doporučení ČNB

V poslední době se zvyšuje zájem drobných investorů o podnikové dluhopisy. Česká národní banka proto přišla s desaterem důležitých zásad, které by měl zohlednit každý potencionální investor, který investici do dluhopisů firem a společností, zvažuje.

Investice do dluhopisů

Investice do dluhopisů a obzvláště těch podnikových, nemusí být vždy bezrizikovou záležitostí, byť se to v dobrých dobách, několikaletého, nepřetžitého ekonomického růstu může zdát a investoři pozbydou opatrnosti.

Krach společnosti = nesplacené dluhopisy = finanční ztráta pro investora

Mementem z nedávné doby (únor 2019) je určitě módní e-shop Zoot.cz, který byl považován za zářný příklad úspěšného online obchodu s inovativními postupy a originálním marketingem, v podobě výdejen radosti v každém větším městě. Investoři e-shopu, prostřednictvím dluhopisů, půjčili bezmála čtvrt miliardy korun, které nejspíše už nikdy neuvidí, protože obchod zkrachoval, skončil v konkurzu a převzala jej investiční společnost Natland, která za ním zkoupila většinu dluhů a chystá reorganizaci společnosti. Vyplatí však pouze zajištěné věřitele, mezi které ovšem majitelé dluhopisů Zoot, nepatří… Zoot také požádal o ochranu před věřiteli a plánuje zavřít téměř polovinu svých výdejen radosti (zboží).

Podnikové dluhopisy

Česká národní banka připravila toto desatero nejdůležitějších doporučení, kterými by se všichni drobní investoři, před investicí do podnikových dluhopisů, měli řídit!

Desatero ČNB:

Vyhodnoťte si všechna rizika

Každá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, která s sebou transakce či investice přináší, a je ochoten je akceptovat.

Diverzifikujte své investiční portfolio

„Nevkládejte všechna vajíčka do jednoho košíku“ – tj. omezte riziko vytvořením diverzifikovaného investičního portfolia. Investor by rozhodně neměl vložit všechny své prostředky či jejich převážnou většinu pouze do jedné investice.

Rostoucí výnos = rostoucí riziko

Investor by měl být velmi obezřetný zvláště v případech, zdáse-li nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem (např. 20% p.a.).

Riziko finančních potíží emitenta

Prodejem dluhopisů financuje emitent svou podnikatelskou aktivitu. Je-li zjevné, že emitent hodlá získat finanční prostředky prodejem vysoko úročených dluhopisů, zatímco jiné podnikatelské subjekty využívají mnohem levnější financování (například úvěry od bank), je s největší pravděpodobností riziko budoucích finančních potíží emitenta přinejmenším zvýšené, což by měl investor při svém rozhodování vážně zohlednit.

Tento typ investice není pojištěn!

Investice do podnikových dluhopisů není pojištěna. V případě nesplacení jistiny či úroků (kupónů) se nelze obracet na Garanční systém finančního trhu. Investor nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent dluhopisů splatil jistinu spolu s dohodnutými úroky (kupóny). Investor tedy dobrovolně přijímá pozici věřitele, zatímco emitent dluhopisů se stává jeho dlužníkem.

Seznamte se s emisními podmínkami

Před nákupem korporátních dluhopisů je nutné se seznámit s jejich emisními podmínkami a prospektem – tyto dokumenty mohou obsahovat ustanovení zvyšující rizikovost příslušných dluhopisů (například že pohledávky držitelů dluhopisů budou v případě úpadku emitenta uspokojeny až jako poslední), anebo snižují jejich na první pohled atraktivní výnosnost (například právo emitenta dluhopisy splatit předčasně či nevyplatit v určitých stanovených případech pravidelnou platbu kupónu).

Role ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem

Informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. U tzv. soukromých emisí dluhopisů (tj. emisí, které není možné nabízet investorům veřejně a u nichž je počet investorů zákonem omezen na 150) a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 mil. EUR (či jejich ekvivalentu v Kč) ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje!

Získejte co nejvíce informací o bonitě emitenta

ČNB není ze zákona oprávněna při emisi dluhopisů prověřovat bonitu jejich emitenta. Pravděpodobnost, že dlužník své závazky splatí, posuzují nezávislé ratingové agentury, které na základě podrobné analýzy rizikovosti dlužníka stanoví tzv. rating (investiční stupeň), jenž vyjadřuje pravděpodobnost, že dlužník své závazky řádně a včas splatí. Není-li rating dlužníka k dispozici (emitenti vysoce úročených korporátních dluhopisů obvykle žádný rating stanoven nemají), zjistěte si sami co nejvíce informací o jeho bonitě, protože na ní závisí návratnost vašich finančních prostředků.

Nepodceňujte riziko nesplacení jistiny

Je nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů (úroků), ale i k nesplacení samotné investované částky (neboli jistiny).

Vyhodnoťte, zda je daná investice právě pro vás vhodná

Před učiněním investičního rozhodnutí vždy pečlivě zvažte, zda máte dostatek informací, abyste vhodnost investice mohli kvalifikovaně posoudit. Pokud se domníváte, že ano, vyhodnoťte si, zda je investice konkrétně pro vás a vaši osobní finanční situaci vhodná. Good luck!


Investice do dluhopisů

A jaké jsou Vaše zkušenosti s investováním do (podnikových) dluhopisů? Do kterých firem a společností jste investovali, kolik jste vydělali, případně prodělali a vyskytly se nějaké dalšíproblémy? Podělte se s našimi čtenáři dole v komentářích, děkujeme!

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..