Podporujeme

Projekty, které podporujeme:

Mediálně podporujeme nadaci Dobrý anděl zakladatele Petra Sýkory – staňte se dobrým andělem i Vy a pomáhejte super věci!

Čemu se nadace věnuje?

NADACE DOBRÝ ANDĚL POMÁHÁ RODINÁM S DĚTMI, KDE OTEC, MATKA NEBO NĚKTERÉ Z DĚTÍ TRPÍ ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM A NEBO DÍTĚ TRPÍ JINÝM ZÁVAŽNÝM DLOUHODOBÝM ONEMOCNĚNÍM, DŮSLEDKEM ČEHOŽ SE RODINA DOSTALA DO FINANČNÍ TÍSNĚ.