MONETA Money Bank rozšiřuje podporu malých a středních podniků o program EXPANZE – Záruky / Také vydělala téměř miliardu za 1. čtvrtletí 2019

MONETA Money Bank
MONETA Money Bank

Snadněji a za lepších podmínek mohou nyní získat úvěr stávající i zcela noví klienti MONETA Money Bank z řad malých a středních podniků, a to na základě rozšíření spolupráce banky s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) o program „EXPANZE – Záruky“ o celkovém objemu čtyři miliardy Kč. Bezplatná záruka z programu EXPANZE přináší výhody v podobě vyšší hodnoty zaručovaných úvěrů, delší doby ručení a celkově usnadňuje malým a středním podnikům přístup ke komerčním úvěrům. Díky tomu pak mohou začít naplňovat svůj podnikatelský záměr investičního i provozního charakteru již v řádu několika pracovních dnů od předání kompletních podkladů pro schválení úvěru.

MONETA Money Bank úspěšně spolupracuje s ČMZRB více než 10 let, aktuálně v rámci programů EXPANZE – úvěry a ZÁRUKA 2015 – 2023. „Dohromady jsme profinancovali přes 600 projektů za 1,7 miliardy korun, přičemž v loňském roce vzrostl objem úvěrů se zárukou ČMZRB meziročně téměř na dvojnásobek. Rostoucí zájem klientů o toto financování očekáváme i v letošním roce,“ uvádí Petr Kábele, Manažer business developmentu MONETA Money Bank.

Program EXPANZE pro střední a malé podnikatele

Program EXPANZE umožňuje získat záruku až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru. Záruka je určena pro úvěry ve výši od 4 do 25 mil. Kč, s dobou ručení až 7, resp. až 10 let, je-li úvěr určen převážně na nemovité věci. Pokud se jedná o projekty v regionech s nejvyšší nezaměstnaností, případně zavedení vysokorychlostního internetu nebo jeho rozvoj, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem nebo budování či rekonstrukci podnikatelského centra, může být záruka využita pro úvěry v hodnotě až 40 mil. Kč a výše záruky může dokonce dosáhnout 80 % jistiny zaručovaného úvěru.

MONETA Money Bank program EXPANZE

„Zárukou je podporován například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod, velkoobchod, informační i komunikační činnosti a další. Lze ji využít na nákup nových strojů a zařízení, pořízení a zhodnocení staveb či získání programů, licencí a softwaru. Záruku je možné také využít na pořízení zásob a pro financování ostatních provozních výdajů,“ vysvětluje Pavel Malík, Manažer týmu komerčních úvěrů MONETA Money Bank.

Bližší informace o aktuální nabídce poskytne kterékoliv centrum komerčního bankovnictví MONETA Money Bank. Zájemci mohou rovněž navštívit stránky www.moneta.cz.

MONETA Money Bank - bankomat
MONETA Money Bank – bankomat

Výsledky skupiny MONETA za 1. čtvrtletí 2019

MONETA nadále vykazuje silnou ziskovost spojenou se solidním růstem, zlepšováním kvality svých aktiv a efektivním řízením kapitálu. Na základě těchto výsledků se vedení společnosti rozhodlo upravit svůj návrh na zamýšlenou výplatu dividend pro následující tři roky z celkových 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč a roční zamýšlená dividenda by tak činila 6,65 Kč hrubého na akcii.

MONETA dosáhla čistého zisku 983 milionů Kč díky vyššímu celkovému provoznímu výnosu, efektivnímu řízení nákladů a nízkým nákladům na riziko.

MONETA – RŮST

– Retailové úvěry rostly meziročně o 22,1 % a tento významný růst byl podpořen úspěšným růstem v oblasti hypoték (meziroční nárůst o 54,0 %) a solidním nárůstem nezajištěných spotřebitelských úvěrů (meziročně o 7,5 %).

– Významný meziroční nárůst úvěrů pro živnostníky a podnikatele o 60,4 % byl doplněn stabilní pozicí v oblasti úvěrů pro malé a střední společnosti.

– Vynikající růst vkladů meziročně o 9,0 %, převážně díky výborným výsledkům v retailovém segmentu (meziročně nárůst o 11,0 %).

– Celkový čistý počet nově získaných klientů vzrostl meziročně o 11,0 % a byl podpořen silným nárůstem klientů využívajících mobilní bankovnictví (meziročně o 35,9 %).

MONETA – ZISKOVOST

– Konsolidovaný čistý zisk 983 milionů Kč a návratnost hmotného kapitálu ve výši 16,1 %.

– Celkové provozní výnosy se meziročně zvýšily o 6,9 %, a to díky solidnímu růstu čistého úrokového výnosu meziročně o 8,4 % a díky stabilnímu růstu čistého výnosu z poplatků a provizí meziročně o 4,7 %.

– Náklady vzrostly o 6,4 % zejména v důsledku vyšších příspěvků do Fondu pro řešení krize (při odečtení celkového příspěvku do regulatorních fondů by se jednalo o meziroční nárůst pouze o 2,6 %).

– Velmi nízké náklady na riziko jsou na pozitivní úrovni 4 bazických bodů, zejména díky příznivému makroekonomickému prostředí a úspěšnému prodeji historických nevýkonných úvěrů v 1. čtvrtletí 2019.

ŘÍZENÍ KAPITÁLU

– Celkový ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl lepší úrovně, a to 17,0 %, což bylo podpořeno zejména silnou ziskovostí a optimalizací kapitálu v komerčním segmentu.

– Náš požadavek na regulatorní kapitál pro rok 2019 je do června stanoven ve výši 14,35 % a od července bude zvýšen na 14,6 %. Důvodem je nárůst proticyklické rezervy, jak bylo dříve oznámeno ze strany ČNB. Management banky zachová pro rok 2019 svůj cíl ve výši 15,5 %.

– Management se rozhodl zvýšit svůj zamýšlený návrh na střednědobou kumulativní výplatu divided z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč (6,65 Kč hrubého na akcii vypláceno každoročně po dobu příštích tří let).

– Management bude usilovat o získání souhlasu s programem zpětného odkupu akcií ve výši cca 1 miliardy Kč.

ŘÍZENÍ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI

– Dozorčí rada byla v prvním čtvrtletí 2019 rozšířena o 3 nové zástupce z řad zaměstnanců.

– Jan Friček byl jmenován novým členem představenstva a CFO, Carl Normann Vökt byl zvolen místopředsedou představenstva.

– 24. dubna 2019 se konala valná hromada a kvorum přesáhlo 61 %. Valná hromada schválila individuální i konsolidovanou finanční závěrku za rok 2018 a výplatu dividendy za rok 2018 ve výši 6,15 Kč za akcii.

– Střednědobý výhled zůstává stejný s výjimkou tříletého plánu na výplatu dividendy, který byl navýšen z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč.

„Je mi velkým potěšením oznámit, že v prvním čtvrtletí roku 2019 dosáhla MONETA dalších pozitivních finančních výsledků a růstu napříč všemi našimi obchodními segmenty,“ komentoval výsledky za první čtvrtletí 2019 Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva skupiny MONETA.

„Náš čistý konsolidovaný zisk vzrostl o 17,4 % v porovnání s předchozím čtvrtletím a návratnost hmotného kapitálu na úrovni 16,1 % převyšuje odhad na celý tento rok. Úspěch naší strategie zaměřující se na potřeby českých domácností, živnostníků a malých společností i na rozvoj digitálních možností se dále promítá do skutečnosti, že čistý počet nových klientů vzrostl za poslední rok o 11,0 %. Silný růst v úvěrech jsme zaznamenali zejména v retailovém segmentu a segmentu malých firem, kde v úvěrech jsme rostli o 22,1 %, resp. o 60,4 %,“ dodal Tomáš Spurný.

„Díky naší pokračující silné ziskovosti, solidní kapitálové pozici a skvělé likviditě jsme se rozhodli navýšit náš tříletý cíl na výplatu dividendy z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč,” řekl Tomáš Spurný.

MONETA – VÝHLED DO BUDOUCNA

Výhled ekonomického vývoje zůstává pozitivní i navzdory předpovídanému zpomalení tempa růstu HDP. Únorová makroekonomická předpověď ČNB předvídá růst HDP v roce 2019 o 2,9 %, následovaný 3,0% expanzí v roce 2020. MONETA dále očekává nárůst úrokových sazeb a silný růst úvěrů a vkladů v roce 2019. I nadále se drží své současné strategie s výjimkou cíle na střednědobou očekávanou dividendu, kde vedení přehodnotilo svůj původní záměr na výplatu dividendy a rozhodlo se zvýšit střednědobou zamýšlenou výplatu dividendy z 8,6 miliardy Kč na 10,2 miliardy Kč. To představuje výplatu 6,65 Kč za akcii po dobu následujících tří let.

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..