Domů Ostatní témata Česká kancelář pojistitelů – informační stedisko pro poškozené

Česká kancelář pojistitelů – informační stedisko pro poškozené

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinného ručení).

Spravuje garanční fond a fond zábrany škod, provozuje hraniční pojištění, informační středisko pro poškozené, Linku pomoci řidičům 1224, Nehodové centrum pojišťoven a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona č. 168/1999 Sb., který tuto problematiku upravuje.

ČKP – Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů vstupuje do hry v případech, kdy škodu způsobí nepojištěný řidič, aby z garančního fondu uhradila poškozeným jejich oprávněné nároky a následně vymáhala škodu na viníkovi. Kancelář rovněž řeší případy, kdy došlo k újmě na zdraví nebo usmrcení osob při nehodě způsobené nezjištěným pachatelem.

ČKP od 1.1.2000 do 30.9.2016 již vyplatila z garančního fondu odškodnění ve výši 3 542 448 771 Kč
Kontaktní údaje na informační středisko České kanceláře pojistitelů:
ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ
NA PANKRÁCI  1724/129
140 00  PRAHA 4
Česká Republika

tel.:  +420 221 413 111
fax:  +420 221 413 760
e-mail:  CLAIMS@CKP.CZ
WWW:  www.ckp.cz

 

Fond zábrany škod ČKP

Co je Fond zábrany škod?

Fond zábrany škod se používá pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel. Detailní informace ZDE.

Kdo spravuje Fond zábrany škod?

Od 1. 1. 2014 spravuje Fond zábrany škod Česká kancelář pojistitelů, která je profesní organizací pojistitelů, jež jsou oprávněni na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Kde vznikají zdroje Fondu zábrany škod?

Pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, odvádí 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do Fondu zábrany škod.

Použití prostředků fondu

Tyto finanční prostředky jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP

  • za rok 2016 k 30.6.2016
Počet vozidel ke dni 30.6.2016
zpracováno dne: 1.7.2016
Allianz pojišťovna 770 743
AXA pojišťovna 294 646
Česká podnik. pojišťovna 1 149 882
Česká pojišťovna 1 732 735
ČSOB pojišťovna 578 373
Direct pojišťovna (do 06/2015 Triglav) 139 228
Generali pojišťovna 604 132
Hasičská vzáj. pojišťovna 63 525
Kooperativa pojišťovna 1 501 802
PRVNÍ KLUBOVÁ 142
Slavia pojišťovna 141 984
Uniqa pojišťovna 350 792
Wüstenrot pojišťovna 171 586
CELKEM 7 499 570

Členské pojišťovny ČKP:

AIG pojišťovna

AXA pojišťovna

Allianz pojišťovna

ČSOB pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká pojišťovna

Direct pojišťovna (do 06/2015 Triglav)

Generali Pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna

Kooperativa pojišťovna

PRVNÍ KLUBOVÁ

Slavia pojišťovna

UNIQA pojišťovna

Kontakty na ČKP

Obecný kontakt:

Telefon: +420 221 413 111
ID datové schránky ČKP: qcgxgxn

Hlášení nových škod:

E-mail: claims@ckp.cz
Telefon: +420 221 413 760

Korespondenční adresa pro zasílání písemností:

Česká kancelář pojistitelů
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4

Informace o příspěvku nepojištěných:

Telefon: +420 221 772 773

Podrobný popis služeb ČKP

Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly a další škody specifikované zákonem. Od 1. 1. 2014 spravuje i fond zábrany škod, do kterého odvádí pojišťovny 3% z přijatého pojistného. Takto získané prostředky jsou následně rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Česká kancelář pojistitelů provozuje hraniční pojištění, které si při vstupu na území ČR sjednává řidič cizozemského vozidla bez platného povinného ručení pro území ČR (resp. zelené karty časově platné pro území ČR ) zaplacením pojistného, a to na dobu jeho pobytu na tomto území.

Dále Kancelář provozuje informační středisko. Jeho hlavní funkcí je zjišťovat, uchovávat a poskytovat vybrané údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky a uchovávat a poskytovat vybrané údaje o škodních zástupcích, které jmenovaly pojišťovny, jež mají oprávnění provozovat povinné ručení v České republice pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru.

ČKP zabezpečuje plnění úkolů, které souvisí s jejím členstvím v Radě kanceláří, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány, jež jsou v jiných členských státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění, a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod. Spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti.

Dále Kancelář předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za účelem porovnání s daty registrovaných vozidel, a identifikuje tak registrovaná nepojištěná vozidla, jež pak oznamuje správním orgánům.

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel plnění za újmu:

  • na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,
  • způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,
  • způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
  • způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
  • způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění,
  • náhradního plnění podle § 24 a) a § 24 b) zákona č. 168/1999 Sb.,
  • způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno.
Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za újmu způsobenou nepojištěným vozidlem, má ČKP právo na náhradu toho, co za ně poškozeným plnila.

Zdroj: http://www.ckp.cz/

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..