Plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2019

K 31. říjnu 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 221,1 mld. Kč, celkové výdaje 1 240,6 mld. Kč a schodek hospodaření 19,6 mld. Kč

Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo financí ČR

Státní rozpočet 2019 – K 31. říjnu 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 221,1 mld. Kč, celkové výdaje 1 240,6 mld. Kč a schodek hospodaření 19,6 mld. Kč

Bez započítání mimořádných jednorázových příjmů ve výši téměř 21 mld. Kč, které inkasoval v loňském roce státní rozpočet jako závěrečné platby vztahující se k programovému období 2007 až 2013, byl meziroční schodek vyšší o 4,2 mld. Kč. V souvislosti s rozpočtem Evropské unie se v dosavadním průběhu letošního roku projevuje o 13,4 mld. Kč (o 16,0 %) vyšší objem předfinancovaných projektů na společné programy České republiky a Evropské unie. Tyto výdaje pak mají pozitivní dopad i na meziroční nárůst investic o více než 27 % (o 21,6 mld. Kč).

Tip na článek:STÁTNÍ ROZPOČET NA ROK 2020 – návrh zákona Ministerstva financí ČR

Schodek státního rozpočtu po očištění celkového vlivu prostředků z Evropské unie a finančních mechanismů, tj. příjmů i výdajů na tyto projekty, dosáhl ke konci října výše 10,9 mld. Kč. Ve stejném období roku 2018 představoval takto očištěný výsledek přebytek ve výši 2,4 mld. Kč, což znamená meziročně horší saldo jen o 13,3 mld. Kč.Na něj pak mají výrazný podíl investiční výdaje realizované z národních zdrojů s meziročním růstem o více než 12 mld. Kč.

Nejvýraznější vlivy na straně příjmů

Příjmy státního rozpočtu bez vlivu prostředků z EU a FM a bez započtení privatizačních prostředků převedených do příjmů v březnu (18 mld. Kč) meziročně vzrostly o 68,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %.

Mezi dlouhodobě nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy byla i nadále daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátci), jejíž 12,3% tempo spolu s téměř 8% růstem příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení zvýšily příjmy státního rozpočtu meziročně o 45,5 mld. Kč. V meziročním srovnání rostlo ještě rychleji inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání (placené poplatníky), a to o 41,2 %. Výrazný meziroční růst inkasa daně z příjmů právnických osob o 6,9 % odráží příznivé ekonomické výsledky firem a podnikatelů.

Tip na článek:STÁTNÍ ROZPOČET NA ROK 2020 – Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona

Inkaso daně z přidané hodnoty, zatížené jednorázovými negativními efekty z počátku tohoto roku (nižší počet pracovních dní ovlivňující zejména inkaso daně ze služeb, vrácení nadměrných odpočtů z minulého roku, stejně jako obecně nižší objem zadržovaných nadměrných odpočtů v důsledku efektivnější kontrolní činnosti finanční správy) v posledních měsících dohánělo zmiňovaný výpadek inkasa z počátku roku. Výše inkasa daně z přidané hodnoty na měsíční bázi byla negativně ovlivněna přesunem vyššího objemu plateb daně v loňském roce oproti letošnímu roku v rámci liberační lhůty[1] a mimořádnou platbou v říjnu 2018. Tyto vlivy výrazně oslabily pozitivní vliv vyššího počtu pracovních dní. Naopak v meziročním srovnání došlo k negativnímu vývoji u inkasa daně z tabákových výrobků. Producenti tabákových výrobků se předzásobili tabákovými nálepkami v souvislosti s novým požadavkem na zajištění sledovatelnosti tabákových výrobků. Hodnota dosud odebraných tabákových nálepek však nasvědčuje tomu, že by rozpočtovaného inkasa mělo být do konce roku dosaženo.

Ministerstvo financí České republiky
Ministerstvo financí České republiky

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery meziročně vzrostly o 23,4 mld. Kč, z čehož příjmy z prostředků EU a FM zvyšovaly inkaso o 1,4 mld. Kč.

Nejvýraznější vlivy na straně výdajů

Sociální dávky se vyvíjejí v souladu se schváleným rozpočtem, podobně jako výdaje na platy. Na druhou stranu byla v prvních deseti měsících roku předfinancována již velká část transferů, z nichž některé přechodně ovlivňují i relativně vysoký meziroční růst. Například neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly vyplaceny z téměř 92 % rozpočtu a příspěvkovým a podobným organizacím bylo vyplaceno téměř 91 % neinvestičního rozpočtu. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno již 93,5 % plánované částky, tedy meziročně o 9,2 mld. Kč více. U těchto výdajových položek lze v poslední čtvrtině roku očekávat zpomalení jejich realizace.

Z kapitálových transferů převedl státní rozpočet od ledna do konce října přes 95 % plánovaných investičních transferů územním samosprávným celkům, téměř 92 % rozpočtu transferů příspěvkovým a podobným organizacím a téměř 87 % rozpočtu transferů podnikatelským subjektům. V průběhu října se již projevily vyšší investiční převody směřované Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Vyšší realizace u vlastních investic státního rozpočtu se očekává v závěru roku.

Tabulková příloha – státní rozpočet 2019:

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)
*) v celost.daních v roce 2017 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (4,9 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

**) v celost.daních v roce 2018 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,7 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (8,1 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP obcím (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her obcím (5,4 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

***) v celost.daních v roce 2019 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,7 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (8,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP obcím a krajům (3,2 mld Kč) a daň z hazard.her obcím (5,0 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

*****) v souvislosti se zavedením nového způsobu přerozdělování dle PCG se jedná pouze o vybrané pojistné za období od 1.1.2019 do 30.9.2019. V roce 2018 se jedná o výběr od 1. 1. 2018 do 30.9.2018. V roce 2017 je údaj výběrem za období od 18.12.2016 do 17.9.2017. Nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR.
Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..