STÁTNÍ ROZPOČET NA ROK 2020 – Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 40 mld. Kč.

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Návrh počítá s celkovými příjmy ve výši 1 578,1 mld. Kč a s celkovými výdaji ve výši 1 618,1 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 40 mld. Kč a zůstává pro rok 2020 na stejné úrovni jako v letošním roce.

„Navržený rozpočet umožní vládě pokračovat ve splácení dluhů minulých vlád, a to zejména v oblasti důchodů, platů i v sociální oblasti. Návrh rozpočtu na příští rok přináší rekordní investice na nedostatečnou infrastrukturu i rekordní objem peněz do vzdělávání a vědy a výzkumu. Jsem ráda, že i přes mírné zpomalení ekonomiky nepočítáme se zvýšením schodku, a to i díky úsporám v provozní a personální oblasti,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Tip na článek: STÁTNÍ ROZPOČET NA ROK 2020 – návrh zákona Ministerstva financí ČR

Příjmy státního rozpočtu

Příjmy státního rozpočtu v roce 2020 jsou meziročně vyšší o 112,8 mld. Kč. Růst příjmů ovlivnily především tyto položky:

 • daňové příjmy byly navýšeny o 50 mld. Kč na celkových 819 mld. Kč;
 • příjmy z pojistného na sociální zabezpečení byly zvýšeny o 30 mld. Kč na celkových 586 mld. Kč;
 • příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů jsou rozpočtovány v celkové výši téměř 112 mld. Kč, což v porovnání s letošním rokem představuje zvýšení o 18 mld. Kč;
 • v rámci přijatých transferů se pro rok 2020 počítá i s příjmy ze zvláštních účtů Ministerstva financí (bývalý Fond národního majetku) ve výši 16,5 mld. Kč;
 • nárůst příjmů z prodeje emisních povolenek o bezmála 10 mld. Kč;
 • příjmy z aukce kmitočtů očekáváme ve výši 7 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Výdaje státního rozpočtu v roce 2020 dosáhnou výše 1 618,1 mld. Kč, což je o 112,8 mld. Kč více oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Na tomto nárůstu se domácí zdroje podílely částkou 95 mld. Kč. Finanční prostředky budou v roce 2020 použity především na tyto vládní priority:

 • Výdaje na důchody vzrostou o 34,9 mld. Kč na celkových 507,4 mld. Kč, a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Po tomto navýšení dosáhne průměrný starobní důchod 14 326 Kč;
 • zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020;
 • nárůst platů u pedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 % v roce 2020 a o 9 % v roce 2021 s tím, že rozpočtovaný průměrný plat učitele bude v roce 2021 minimálně na úrovni 45 000 Kč;
 • navýšení platů všech zaměstnanců veřejné správy v roce 2020 bude činit 1 500 Kč do tarifu na zaměstnance a současně bude zrušena 1. stupnice platových tarifů;
 • zvýšení kapitálových výdajů v roce 2020 na celkovou výši 146,2 mld. Kč, tj. o 23,9 mld. Kč více než v roce 2019; kapitálové výdaje z národních zdrojů dosáhnou historicky rekordní úrovně ve výši 88,0 mld. Kč;
 • nárůst výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve výši 47,6 mld. Kč, tj. o 5,5 mld. Kč více než v roce 2019; z národních zdrojů jde na tuto oblast 37 mld. Kč;
 • zvýšení výdajů Ministerstva obrany o 8,8 mld. Kč na celkové výdaje 75,5 mld. Kč v roce 2020 s tím, že podíl výdajů této kapitoly na HDP bude v roce 2021 činit 1,4 %;
 • zvýšení národního výdajového rámce Státního fondu dopravní infrastruktury o 4,7 mld. Kč na celkovou úroveň 70,2 mld. Kč (včetně prostředků z EU pak ve výši 83,2 mld. Kč).

Krácení počtu míst a objemu prostředků na platy

Návrh státního rozpočtu obsahuje krácení počtu míst a objemu prostředků na platy stanovené vládou dle specifik jednotlivých kapitol. Krácení se nevztahuje na příslušníky bezpečnostních sborů, vojáky z povolání, zaměstnance v regionálním školství a zaměstnance v tzv. parlamentních kapitolách. Toto opatření představuje celkem v platech úsporu ve výši 1,17 mld. Kč a redukci počtu míst o 2 970 míst.

Návrh je založen na makroekonomickém scénáři a predikci příjmů, které byly v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti posouzeny nezávislým Výborem pro rozpočtové prognózy. Ten dne 29. srpna shledal obě prognózy na roky 2019 a 2020 za realistické.

Ministerstvo financí České republiky

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..