Jak a kdy správně pojistit Vaše dítě? Poradíme

Pojištění dětí neboli dětské pojištění
Pojištění dětí neboli dětské pojištění

U příležitosti Mezinárodního dne dětí přinášíme, společně s pojišťovnou UNIQA, přehled rad a odpovědí na velmi časté dotazy ohledně pojištění dětí. Obecně se dá říci a základním doporučením je pojištění sjednat, ale jen to užitečné a přiměřené.

Pojištění dětí

  • 1.června – Mezinárodní den dětí a mládeže

V jakém věku dítě pojistit?

Někteří poradci atakují maminky doslova už v porodnici. To je ale přehnané. V tu chvíli je důležité něco jiného: jakmile se narození dítěte blíží, myslet na pojištění musí spíše novopečení rodiče. Stávají se živiteli, takže jejich odpovědnost výrazně roste. Je třeba včas myslet na to, aby dítko bylo zabezpečeno i v situacích, kdy jeho mámu a/nebo tátu postihne úraz, vážnější onemocnění apod. Je jistě přáním všech rodičů poskytnout potomkovi co nejlepší zázemí.

Jaká rizika je třeba u dětí pokrýt?

Obecně taková, která mají trvalý nebo velmi dlouhodobý vliv na kvalitu života. Především riziko vážného úrazu s následky, jimž bude děcko čelit trvale nebo třeba léta i desetiletí. V dnešní době chrání rodiče děti i před některými vážnými nemocemi, které se v této populaci vyskytují relativně často a nesou s sebou zásadní a dlouhodobější důsledky.

K tomu lze zvážit i denní dávky za pobyt v nemocnici – to jsou v případě pojistné události peníze navíc, s nimiž můžete své ratolesti zpříjemnit neradostné období stonání a přilepšit mu. Třeba tím, že mu zaplatíte nějaký nadstandard nebo že s ním díky tomu můžete v nemocnici trávit více času (příspěvek na dopravu, ubytování v místě hospitalizace apod.). Už zbytnější součástí pojištění je denní odškodné za dobu léčení úrazu – jde spíše o formu „bolestného“ pro dítě.

Jak vysoké pojistné částky nastavit?

Zvážit je třeba události, jež znamenají velmi závažný poúrazový nebo chorobný zdravotní handicap. Přičemž má smysl přemýšlet hlavně o časovém horizontu takové zátěže. Doporučujeme částky alespoň v řádu půl milionu a více. Rozhodnete-li se pojistit denní dávky za dobu hospitalizace, doporučujeme částku v řádu několika stokorun.

Je-li nutné na něčem ušetřit, pak v první řadě omezte denní odškodné za dobu léčení úrazu, případně i denní dávky za hospitalizaci.

Má smysl v rámci dětského pojištění také spořit?

Zde je to zcela na rozhodnutí osoby, která ve prospěch dítěte pojištění sjednává. Spoření jako takové má samozřejmě smysl vždy, nicméně možností, jak to uskutečňovat, je mnoho. Spořící složka dětského pojištění poskytuje do budoucna dítěti určitou částku na samostatný start do života nebo na studium. Navíc jde opět o prostředky oddělené od ostatních členů rodiny, tedy bez ohledu na aktuální konstelaci vzájemných vztahů.

Dětské pojištění

Jak a kdy pojištění dítěte upravovat?

Rizika dělíme na závažná s dlouhodobým nebo trvalým dopadem (úraz), dále dlouhodobější s přechodným odpadem (závažná onemocnění) a ta méně významná s krátkodobým dopadem (hospitalizace, léčení běžného úrazu). Ta nejzávažnější rizika by měla být pojištěna po celou dobu dětství a dospívání s dostatečně vysokými pojistnými částkami.

Ostatní lze průběžně upravovat v závislosti na věku, zaměření, životních etapách a aktivitách. Je zřejmé, že čím je dítě aktivnější, samostatnější a „zvědavější“ v objevování a testování různých činností, tím „silnější“ by pojištění mělo být.

Kdy překlopit dětské pojištění do dospělého?

Zpravidla to určují pojistné podmínky, kde je uveden „výstupní“ věk. Obecně to bývá okamžik, kdy se potomek přestane soustavně připravovat na budoucí povolání a zahájí výdělečnou činnost, nejpozději však s dovršením 26 let věku.

Jaké další výhody dětská pojištění nabízí?

Pro zodpovězení této otázky je potřeba udělat si průzkum trhu. Například UNIQA nabízí ve svém programu pro děti a mládež MOTÝLEK speciální bonus pro jedničkáře – finanční prémii za samé jedničky na vysvědčení pro žáky základních a středních škol. Jedinečná je i renta v případě velmi těžkých trvalých následků úrazu a bezmocnosti do 18 let věku. Jde o překlenutí období, kdy stát takto postiženým neposkytuje invalidní důchod, protože ten se vyplácí až od okamžiku plnoletosti.

Má vůbec dětská pojistka smysl, když máme rodinné pojištění?

V rámci rodinného pojištění lze naprosto spolehlivě pokrýt rizika dětí. Máte-li aktuální společné pojištění s dostatečným krytím pro všechny fatální události v rodině, není extra dětské pojištění třeba. Dětská pojištění mají smysl zejména po právní a morální stránce – prostředky z něj jsou vymezeny poměrně přesně a jsou vázány na daný účel. Umožňují tak dítěti určitou nezávislost na aktuální situaci v rodině.

V zásadě platí: Ano, děti pojistit, ale rozumně a přiměřeně. Hlavní ale vždy zůstává pojištění samotných rodičů.

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..