PPF banka a.s. – představení a profil finanční instituce

PPF Banka
PPF Banka – logo banky

PPF BANKA VE ZKRATCE

PPF Banka a její základní údaje:

PPF Banka - představení finanční instituce ve zkratce
PPF Banka – představení finanční instituce ve zkratce

Profil PPF Banky

PPF banka a.s. je nedílnou součástí finanční a investiční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování finančních, investičních a poradenských služeb vybraným klientům a také na privátní bankovnictví. Mezi klienty PPF banky patří především finanční instituce, střední a velké podniky s českým kapitálem a subjekty komunální sféry. PPF banka plní funkci centrální treasury banky skupiny PPF.

Pro společnosti v rámci skupiny PPF provádí jak mezinárodní platební operace, tak i zajišťovací a další investiční služby, například zprostředkování financování na kapitálových trzích. Banka se specializuje na obchodování s cennými papíry na většině trhů Evropy, USA, Ruska a některých zemí Asie, především pro profesionální investory.

V uplynulých letech si PPF banka vybudovala pověst solidního a důvěryhodného partnera ve finančním světě a mezi klienty. Toto renomé zároveň se strategickou úlohou ve skupině PPF umožňuje bance dosahovat nadprůměrných finančních výsledků.

Historie banky

PPF banka byla založena v roce 1992 pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a.s. V roce 1995 se majoritním akcionářem banky stalo Hlavní město Praha a banka se přejmenovala na První městskou banku, a.s. V roce 2002 nastala změna majoritního akcionáře banky a strategickým investorem se stala Česká pojišťovna a.s., člen finanční skupiny PPF. Od roku 2003 se banka plně integrovala do skupiny PPF a přijala v roce 2004 i své nové jméno – PPF banka a.s.

Struktura akcionářů banky

 • PPF Financial Holdings B.V. (92,96 %)
 • Hlavní město Praha (6,73 %)
 • Ostatní (0,31 %)

Nabízené produkty a služby

 • Investiční bankovnictví
 • Podnikové bankovnictví
 • Privátní bankovnictví pro firemní klientelu
 • Municipální bankovnictví
 • Privátní bankovnictví pro občany
PPF Banka
PPF Banka

Financování

Vyznávají jednoduchou a osvědčenou bankovní praxi. Znají podrobně potřeby současných klientů a jsou schopni předvídat i ty budoucí. Ve své práci spojují flexibilitu rozhodování s individuálním přístupem bankovních pracovníků.

 • Poskytují kontokorentní úvěr, provozní a investiční financování.
 • Věnují se strukturovanému financování domácích i zahraničních obchodních transakcí.
 • Pomůžou s nemovitostním financováním rezidenčních i komerčních imobilií.

Platební služby

Dokáží plnit běžné bankovní služby, svou expertízu však poskytují zejména v sofistikovaných službách.

 • Věnují se vedení a správě běžných účtů v českých korunách a v cizích měnách.
 • Nabízí speciální účty pro advokáty, exekutory a insolvenční správce.
 • Poskytují širokou nabídku platebních služeb zaměřených na zpracování domácích plateb, kladou vysoký důraz na rychlost a na individuální přístup při zpracování zahraničního platebního styku.
 • Platební karty PPF banky lze připojit jak na české koruny, tak na účty v cizích měnách.
 • Exkluzivně nabízí připojení jedné platební karty na dva běžné účty.
 • Své firemní finance můžete pohodlně ovládat prostřednictvím Internetbankingu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví Homebanking.

Investiční služby

PPF banka a. s. patří mezi nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry v poskytování investičních služeb v Česku a na trzích v rozvíjejících se zemích.

Na finančních trzích nabízí tyto služby:

 • obchodování s domácími i zahraničními dluhopisy či jinými úrokovými instrumenty;
 • účast na primárních emisích dluhopisů;
 • obchodování s domácími i se zahraničními akciemi a s dalšími majetkovými cennými papíry;
 • obchodování s instrumenty peněžního trhu;
 • zajišťování pomocí derivátů;
 • obchodování s měnami;
 • závislé investiční poradenství pro vybrané klienty.

Úspěšně zprostředkovává přístup na vyspělé trhy, jakými jsou USA a země Evropské unie, i na rozvíjející se trhy, např. Čína, Rusko, Vietnam a další.

Služby spojené s obchodováním cenných papírů poskytuje jak profesionálním, tak i neprofesionálním klientům.

Je členem Burzy cenných papírů Praha a tvůrcem trhu pro státní dluhopisy na mimoburzovním trhu.

Management banky

VRCHOLOVÉ VEDENÍ INSTITUCE:

Ing. Petr Jirásko – generální ředitel

Ing. Miroslav Hudec – ředitel divize finančního řízení

Ing. Jaroslava Studenovská – ředitelka divize operations

Ing. Karel Tregler, Ph.D. – ředitel divize finanční trhy

Ing. Gabriela Mošovská, MBA – ředitelka divize řízení rizik

Ing. Igor Kottman – ředitel divize obchodu

Ing. David Marek – ředitel divize IT

PŘEDSTAVENSTVO BANKY:

Ing. Petr Jirásko – předseda představenstva

Ing. Jaroslava Studenovská – místopředsedkyně představenstva

Ing. Miroslav Hudec – člen představenstva

Ing. Gabriela Mošovská, MBA – členka představenstva

Ing. Igor Kottman – člen představenstva

Klíčové ukazatele PPF Banky:

PPF Banka - ekonomické ukazatele z let 2017 a 2018
PPF Banka – ekonomické ukazatele z let 2017 a 2018

PPF banka – kontakty:

webová stránka PPF Banky zde

(+420) 222 244 255
(+420) 224 175 980
info@ppfbanka.cz

Sídlo a kontaktní adresa

Evropská 2690/17 
P.O. Box 177
160 41 Praha 6
Česká republika

Zobraz adresu na mapě

SWIFT CODE: PMBP CZ PP 
Kód banky: 6000 (číselný), PMBA (znakový)
IČ 47116129 
DIČ CZ47116129 
Registrováno Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 
Datová schránka: iqmfrp8