Významné a mezinárodní dny 2016

Významných a mezinárodních dní se každoročně slaví několik stovek. Zde najdete ucelený přehled významných dní včetně jeho popisu – původ, vznik atd.

Přehled mezinárodních dnů (svátků) a roků

Pevné mezinárodní dny

Připadají vždy na stejný den (datum).

Pevné mezinárodní dny
Datum Název Vyhlášeno od kdy Vyhlásil
1. leden Nový rok
Světový den míru
1968 z iniciativy papeže Pavla VI.
4. leden Světový den Braillova písma
21. leden Mezinárodní den objímání
26. leden Mezinárodní den celníků] 1953 Světová celní organizace
27. leden Mezinárodní den památky obětí holocaustu 2005 OSN
28. leden Den ochrany osobních údajů 2007 EU (Rada Evropy)
31. leden Den dětí ulice 2009 Jugend Eine Welt
2. únor Světový den mokřadů 1971 Ramsarská úmluva
4. únor Světový den boje proti rakovině 2008 OSN
6. únor Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce 2003 WHO
11. únor Světový den nemocných
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
1993
2016[5]
papež Jan Pavel II.
OSN
12. únor Den červené ruky
Darwinův den
2002
1997
International Coalition to Stop the Use of Child Soldiers
International Humanist and Ethical Union
13. únor Světový den rádia 2011 OSN, UNESCO
20. únor Světový den sociální spravedlnosti 2007 OSN
21. únor Mezinárodní den mateřského jazyka
Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
Mezinárodní den boje proti kolonialismu
1999
1989
1948
UNESCO
WFTGA
konference mládeže zemí jihovýchodní Asie
22. únor Evropský den obětí (Evropský den zločinu)
Den sesterství
1989
1926
European Forum for Victim Services
Skautská organizace
29. únor Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám 2008 Eurordis
1. březen Mezinárodního dne civilní ochrany
Den nulové diskriminace
1972
2014
International Civil Defence Organisation
UNAIDS
2. březen Mezinárodní den zásnub 2015 Filemon de Este
3. březen Světový den divoké přírody 1999 Washingtonská úmluva
8. březen Mezinárodní den žen (MDŽ) 1909 OSN
11. březen Evropský den mozku
Světový den muslimské kultury, míru, dialogu a filmu
Evropský den památky obětem terorismu
1998
2010
2005
Evropská aliance DANA
MyFavoriteReview
EU (Evropský parlament)
14. březen Den pí
Mezinárodní den akcí pro řeky a proti přehradám
1988
1997
International Meeting of People Affected by Dams
15. březen Světový den spotřebitelských práv 1962 J. F. Kennedy
20. březen Světový den štěstí
Světový den frankofonie
Světový den divadla pro děti a mládež
Světový den vrabců
2012
1970
2000
2010
Valné shromáždění OSN
Mezinárodní organizace Frankofonie
Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež
Nature Forever Society
21. březen Světový den Downova syndromu
Světový den poezie
Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
Mezinárodní den loutkového divadla
Mezinárodní den lesů
Nourúz
2006
1999
1966
2002
70. léta 20. století
Downsyndrome International
UNESCO
OSN
UNIMA
FAO
OSN
22. březen Světový den vody
Světový den mimů
1993
2011
OSN
World Mime Organisation
23. březen Světový den meteorologie 1950 OSN, WMO
24. březen Světový den boje proti tuberkulóze
Mezinárodní den za právo na pravdu o hrubém porušování lidských práv a na důstojnost obětí
1882
2010
WHO
OSN
25. březen Mezinárodní den nenarozeného dítěte
Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky
Mezinárodní den solidarity se zadržovanými a nezvěstnými členy mírových misí
2008
2009
OSN
OSN
26. březen Světový den boje proti epilepsii (Purple Day) 2008
27. březen Světový den divadla 1961 ITI (1)
1. duben Mezinárodní den ptactva 1906 Konvence o ochraně užitečného ptactva
2. duben Mezinárodní den dětské knihy
Světový den zvýšení povědomí o autismu
1967
2007
Mezinárodní výbor pro dětskou knihu (IBBY)
OSN
4. duben Mezinárodní den proti nášlapným minám 2005 OSN
6. duben Mezinárodní den sportu za rozvoj a mír 2013 OSN
7. duben Světový den zdraví
Vzpomínka na genocidu ve Rwandě
1950 WHO
OSN
8. duben Mezinárodní den Romů 1971 v ČR 2001 Mezinárodní romská unie (RU)
11. duben Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů
Světový den Parkinsonovy choroby
v ČR 1997
12. duben Mezinárodní den kosmonautiky 2011 OSN
14. duben Světový den monitoringu diabetiků 1950 Mezinárodní federace diabetu
16. duben Světový den hlasu 2006 WHO
17. duben Světový den hemofilie 1998 World Federation of Hemophilia
18. duben Mezinárodní den památek a sídel
Mezinárodní den radioamatérů
1983
1925
UNESCO
IARU
19. duben Světový den investičních fondů 2014 VÖIG
20. duben Světový den marihuany
21. duben Mezinárodní den proti hluku 2004 Hudebně ekologické sdružení (HUDEKOS)
22. duben Mezinárodní den Země 1971 v ČR od 1990 spontánně v USA
23. duben Světový den knihy a autorského práva
Den anglického jazyka
1995
2010
UNESCO
OSN
24. duben Mezinárodní den skautů a skautek
Světový den laboratorních zvířat
1979
25. duben Světový den boje proti malárii OSN
26. duben Světový den duševního vlastnictví 2001 Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)
27. duben Světový den grafiky 1963 Mezinárodní rada organizace grafického designu
28. duben Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Mezinárodní organizace práce (ILO)
29. duben Mezinárodní den tance
Mezinárodní den obětí chemických válek
Mezinárodní den imunologie
1982
2005
2005
Mezinárodní divadelní ústav
OSN
IUIS
30. duben Mezinárodní den jazzu 2011 UNESCO
1. květen Svátek práce 1888 (v USA)
3. květen Mezinárodní den svobody tisku 1991 Reportéři bez hranic, UNESCO
4. květen Mezinárodní den hasičů
Den Star Wars
1999
2011
5. květen Mezinárodní den porodních asistentek
Mezinárodní den hygieny rukou
Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením
1972/73
2005
1992
ICM a FIGO
WHO
DPI
6. květen Mezinárodní den proti dietám 1992 Mary Evans Young
8. květen Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války
Světový den Červeného kříže
1994 MVČK
9. květen Den Evropy 1950 EU
12. květen Mezinárodní den ošetřovatelek a zároveň
Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem
Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii
1965
1993
1992
Mezinárodní rada sester
13. květen Mezinárodní den Falun Dafa
Světový den koktejlů
1999 (v síti hotelů Radisson po celém světě)
15. květen Mezinárodní den rodiny
Světový den proti mozkové mrtvici
Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
1994
1999
1998
OSN
European initiative
17. květen Světový den informační společnosti
Mezinárodní den proti homofobii
Světový den hypertenze
2006
2005
2006
OSN
EU (Evropský parlament)
WHL
18. květen Mezinárodní den muzeí 1977 ICOM(2)
21. květen Mezinárodní den kachliček 2015
21. květen Světový den kulturní rozmanitosti (Světový den kulturního rozvoje) 2001 OSN, UNESCO
22. květen Mezinárodní den biologické rozmanitosti OSN
23. květen Světový den želv 2000 American Tortoise Rescue
24. květen Evropský den parků 1999
25. květen Geek Pride Day
Den Afriky
Mezinárodní den ztracených dětí
Ručníkový den
1963
v USA 1983 v Evropě 1986
2001
OSN, Organizace za sjednocení Afriky (OUA)
prezident USA, Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti
28. květen Světový den her 1999 ITLA
29. květen Mezinárodní den příslušníků mírových operací OSN OSN
31. květen Světový den bez tabáku 1987 WHO
1. červen Mezinárodní den dětí
Světový den rodičů
Světový den mléka
1950
2012
1958
(3)
OSN
FAO
2. červen Mezinárodní den prostitutek 1975
3. červen Evropský den jízdních kol 1998 Attac
4. červen Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese 1982 OSN
5. červen Světový den životního prostředí UNEP
8. červen Světový den oceánů[3]
Světový den boje proti nádorům mozku
1992
2000
OSN
German Brain Tumor Association
9. červen Mezinárodní den archivů 2007 Mezinárodní archivní rada
12. červen Světový den proti dětské práci OSN, Mezinárodní organizace práce (ILO)
14. červen Světový den dárců krve 2004 WHO
15. červen Světový den proti násilí na seniorech
Světový den větru
2006
2009
WHO
GWEC
16. červen Den afrického dítěte 1991 Organizace africké jednoty (Organization of African Unity, OAU)
17. června Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha OSN
18. červen Autistický den hrdosti 2005 Organizace africké jednoty (Organization of African Unity, OAU)
20. červen Světový den uprchlíků OSN
21. červen Světový den hudby
Mezinárodní den triček[52]
Mezinárodní den trpaslíků
2008
23. červen OSN pro den veřejné služby
Mezinárodní den vdov
2011 OSN
25. červen Den námořníků 2010 IMO
26. červen Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi[3]
Mezinárodní den podpory obětem násilí (mučení)
1987 OSN
OSN
2. červenec Světový den UFO 2001 ufologické organizace
6. červenec Světový den polibku
11. červenec Světový den populace UNFPA (Fond OSN pro populační činnost)
18. červenec Mezinárodní den Nelsona Mandely 2009 OSN
20. červenec Mezinárodní den šachu 1966
28. červenec Světový den boje proti žloutence 2010 WHO
29. červenec Mezinárodní den tygrů 2010
30. červenec Mezinárodní den přátelství 2011 OSN
2. srpen Den suchého zipu
6. srpen Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
Mezinárodní den boje lékařů za mír
Mezinárodní hnutí lékařů
9. srpen Mezinárodní den původního obyvatelstva 1994 OSN
12. srpen Mezinárodní den mládeže OSN
13. srpen Den leváků 1992 The Left-Hander's Club v Británii
15. srpen Mezinárodní den energy drinků 2011 Komunita sběratelů energy drinků
19. srpen Světový den humanitárních pracovníků 2008 OSN
23. srpen Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky
Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu
2009 OSN, UNESCO
EP
28.–29. srpen Evropská noc pro netopýry 1997 (Eurobats) Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě
29. srpen Mezinárodní den proti jaderným zkouškám 2009 OSN
30. srpen Mezinárodní den obětí násilného zmizení OSN
5. září Mezinárodní den charity 2013 OSN
8. září Mezinárodní den gramotnosti 1966 UNESCO
9. září Evropský den recyklace baterií 2015 evropská asociace Eucobat
10. září Světový den prevence sebevražd WHO
12. září Mezinárodní den OSN spolupráce jih-jih 2003 OSN
14. září Evropský den židovské kultury 1999 UNESCO
15. září Mezinárodní den demokracie OSN
16. září Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
Den církevního školství
1987
1999
OSN
od 16. září Evropský týden mobility 2002 EU (Evropská komise)
21. září Mezinárodní den míru
Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
2001
v ČR 1998
OSN
Mezinárodní alzheimerova organizace (ADI)
(21.) 22. září (Evropský) Mezinárodní den bez aut (4) 2000 EU (Evropská komise)
26. září Mezinárodní den antikoncepce Evropský den jazyků 2001 Rada Evropy
27. září Světový den cestovního ruchu (Světový den turismu) 1980 Světová organizace cestovního ruchu (WTO)
28. září Světový den boje proti vzteklině 2007 WHO, FAO
29. září Světový den srdce Den bílého heterosexuálního muže 2000 WHF, WHO
30. září Mezinárodní den překladatelů
1. říjen Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den kávy
Mezinárodní den lékařů
Světový den cyklistiky
Světový den vegetariánství
Mezinárodní den hudby
1991
19841978
1974
OSN
Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války
Mezinárodní federace cyklistiky
Mezinárodní vegetariánská unie
Mezinárodní hudební rada
2. říjen Světový den nenásilí
Světový den hospodářských zvířat
2007
1983
OSN
Reformní hnutí za hospodářská zvířata
4. říjen Mezinárodní den zvířat
Světový den lidských sídel
1931 v ČR 1994
1985
shromáždění ekologů
OSN
5. říjen Světový den učitelů 1994 UNESCO
8. říjen Mezinárodní den boje proti popáleninám Mezinárodní společnost pro popáleninové úrazy
9. říjen Světový den pošty 1874 OSN, UPU
10. říjen Světový den duševního zdraví
Světový den proti trestu smrti
Světová federace duševního zdraví
12. říjen Světový den boje proti artritidě
Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof[3]
2000 záštita OSN a WHO
OSN
od 12. října Světový týden kostí a kloubů 2000 záštita OSN a WHO
13. říjen Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 1989 OSN
14. říjen Světový den standardů 1946 ISO
15. říjen Mezinárodní den bílé hole
Světový den žen žijících na venkově
16. říjen Světový den výživy
Světový den páteře
Mezinárodní den proti McDonald's
1981 OSN, FAO
17. říjen Mezinárodní den za odstranění chudoby[3]
Světový den úrazů
1992 OSN
20. říjen Mezinárodní den kuchařů
Světový den statistiky[3]
Světový den proti osteoporóze
Den stromů
2005

1988
USA 1872 v ČR 1906obnoven 2000

OSN
IOF
od 1951 OSN
21. říjen Den původních odrůd jablek
22. říjen Mezinárodní den balbutiků
24. říjen Den Spojených národů[3]
Světový den pro rozvoj informací
1945
1972
OSN
OSN
od 24. října Týden za odzbrojení OSN
27. říjen Světový den audiovizuálního dědictví[3] UNESCO
31. říjen Den UNICEF
Světový den spoření
1924 Kongres spořitelů (5)
1. listopad Mezinárodní den veganství 1994 Vegan Society
2. listopad Světový den hospodářských zvířat 1983 organizace FARM (Hnutí za práva hospodářských zvířat)
3. listopad Den bez pesticidů po 1984 organizace PAN (Pesticide International Network)
6. listopad Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů 2001 OSN
10. listopad Světový den vědy pro mír a rozvoj 2001 OSN, UNESCO[3]
11. listopad Mezinárodní den válečných veteránů
13. listopad Mezinárodní den nevidomých 1946
14. listopad Světový den diabetiků
Den bez aut (4)
1991 Mezinárodní federace diabetu a WHO
15. listopad Den vězněných spisovatelů 1993 PEN klub
16. listopad Mezinárodní den tolerance 1996 OSN, UNESCO
17. listopad Mezinárodní den studentstva 1941 Mezinárodní studentský sněm
19. listopad Světový den prevence týrání a zneužívání dětí v ČR od 2001 Nadace ženského světového summitu
19. listopad Světový den toalet 2001 WTO (World Toilet Organization)
20. listopad Den industrializace Afriky
Světový den dětí
Světový den chronické obstrukční plicní nemoci
1959
2001
OSN, UNICEF
WHO a Americký národní ústav pro srdce, plíce a krev (NHLBI)
21. listopad Světový den televize
Světový den pozdravů
Mezinárodní den filozofie
Světový den rybářství[67]
1996
1973
.
2001
OSN

OSN

25. listopad Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách
Mezinárodní den bez nákupů
1981 OSN
29. listopad Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny 1947 OSN
1. prosinec Světový den boje proti AIDS OSN, WHO
2. prosinec Světový den počítačové gramotnosti
Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví
2001 OSN
OSN
3. prosinec Mezinárodní den lidí s postižením[3] OSN
5. prosinec Mezinárodní den dobrovolníků 1986 OSN
7. prosinec Mezinárodní den civilního letectví OSN
9. prosinec Mezinárodní den proti korupci 2003 OSN
10. prosinec Den lidských práv 1950 OSN
11. prosinec Světový den dětství
Mezinárodní den hor
1992 OSN
OSN
18. prosinec Mezinárodní den migrantů[3] OSN
19. prosinec Den OSN pro spolupráci jih-jih[3] OSN
20. prosinec Mezinárodní den lidské solidarity
29. prosinec Mezinárodní den biologické rozmanitosti

Vysvětlivky:

  • (1) – ITI – Mezinárodní divadelní ústav v rámci UNESCO pro rozvoj divadelní kultury
  • (2) – ICOM (The International Council of Museums) Mezinárodní rada muzeí, která působí při UNESCO
  • (3) – navrhly Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže
  • (4) – v ČR už v roce 1991 a poté i v dalších státech, před rokem 2000 se slavilo 14. listopadu
  • (5) – Světový den spoření vyhlášen v roce 1924 na 1. Kongresu spořitelů v Miláně.

 

Pohyblivé mezinárodní dny

Pohyblivé mezinárodní dny připadají každý rok na jiný den (datum).

Pohyblivé mezinárodní dny
termín název od kdy vyhlásil
2. neděle v únoru Světový den manželství 1983
1. pátek v březnu Světový den modliteb
poslední neděle v dubnu Světový den sdružených měst Světová federace sdružených měst
4. pondělí v květnu Mezinárodní den mléka 1957 Mezinárodní mlékařská federace (IDF)
2. nebo 3. středa v květnu Květinový den 1997 v ČR Liga proti rakovině
2. sobota v květnu Světový den pro fair trade 2001 Světová fairtradová organizace
2. neděle v květnu Den matek
3. neděle v květnu Den památky obětí nemoci AIDS (pochody Světlo pro AIDS)
poslední neděle v květnu Den koní 1998
2. sobota v červnu Mezinárodní den žonglování
3. neděle v červnu Den otců 1972
1. sobota v červenci Mezinárodní den družstev 1923 OSN, Mezinárodní družstevní svaz (ICA)
2. neděle v červenci Evropský den koupáni v řekách [68] asi 2005
poslední pátek v červenci Mezinárodní den systémového administrátora
3. úterý v září Mezinárodní den míru 1982 OSN
1. nebo 2. víkend v září Dny evropského dědictví (Dny otevřených dveří památek) 1991 Rada Evropy
druhá sobota v září Světový den první pomoci (MVČK) 1863 Mezinárodní Červený kříž
poslední neděle v září Mezinárodní den modliteb za pronásledované křesťany
Mezinárodní den neslyšících
Světový den srdce
1958 Světový evangelikální svaz
Mezinárodní federace neslyšících
Světová federace srdce
poslední týden v září Světový námořní den (Světový den námořnictva, Světový den moře) 1978 OSN, Mezinárodní námořní organizace (IMO)
1. pondělí v říjnu Světový den sídel (HABITAT)
Světový den dětí
Světový den architektury
1986
1986
1996
OSN
OSN
Mezinárodní svaz architektů (UIA)
2. čtvrtek v listopadu Světový den jakosti (kvality) 1989 EOQ v ČR Česká společnost pro jakost.
3. čtvrtek v listopadu Mezinárodní nekuřácký den
Den filosofie
1977, v ČR 1992
2002
Mezinárodní unie boje proti rakovině
UNESCO
4. pátek v listopadu
(Černý pátek)
Mezinárodní den nekupování ničeho 1997 Ted Dave

 

Mezinárodní roky

Mezinárodní roky
rok název vyhlásil
1882/1883 Mezinárodní polární rok 12 států
1932/1933 Mezinárodní polární rok Mezinárodní meteorologická unie
1957/1958 Mezinárodní geofyzikální rok Mezinárodní výbor pro vědu
1959/1960 Svět rok uprchlíků OSN
1961 Mezinárodní rok zdraví a lékařského výzkumu OSN
1965 Mezinárodní rok spolupráce OSN
1967 Mezinárodní rok turismu OSN
1968 Mezinárodní rok lidských práv OSN
1970 Mezinárodní rok vzdělání OSN
1971 Mezinárodní rok pro opatření k boji proti rasismu a rasové předsudky OSN
1974 Světový rok populace OSN
1975 Mezinárodní rok žen OSN
1978/1979 Mezinárodní rok proti apartheidu OSN
1979 Mezinárodní rok dítěte OSN
1981 Mezinárodní rok zdravotně postižených OSN
1982 Mezinárodní rok mobilizace pro sankce proti Jižní Africe OSN
1983 Světový rok komunikací (1) OSN
1985 Rok Organizace spojených národů
Mezinárodní rok účasti, rozvoje a míru
oboje OSN
1986 Mezinárodní rok míru OSN
1987 Mezinárodní rok přístřeší pro bezdomovce OSN
1990 Mezinárodní rok gramotnosti OSN
1992 Mezinárodní rok vesmíru OSN
1993 Mezinárodní rok domorodých obyvatel OSN
1994 Mezinárodní rok gramotnosti
Mezinárodní rok sportu a olympijských ideálů
oboje OSN
1995 Mezinárodní rok tolerance
Světový rok lidstva připomínající památku obětí druhé světové války
oboje OSN
1996 Mezinárodní rok za vymýcení chudoby OSN
1998 Mezinárodní rok oceánů OSN
1999 Mezinárodní rok seniorů OSN
2000 Mezinárodní rok díkuvzdání
Mezinárodní rok kultury míru
oboje OSN
2001 Mezinárodní rok dobrovolníků
Organizace spojených národů pro rok dialogu mezi civilizacemi
Mezinárodní rok mobilizace proti rasismu (2)
vše OSN
2002 Mezinárodní rok ekoturistiky
Mezinárodní rok hor
Organizace spojených národů pro rok kulturního dědictví
vše OSN
2003 Rok kyrgyzské státnosti
Mezinárodní rok pitné vody
oboje OSN
2004 Mezinárodní rok rýže
Mezinárodní rok připomínající boj proti otroctví a jeho zrušení
vše OSN
2005 Mezinárodní rok fyziky
Mezinárodní rok sportu a tělesné výchovy
Mezinárodní rok malých půjček
vše OSN
2006 Mezinárodní rok pouští a rozšiřování pouští OSN
2007 Mezinárodní rok polárních oblastí
Rok delfína
WMO
UNEP
2008 Mezinárodní rok brambor
Mezinárodní rok sanitace
Mezinárodní rok jazyků
Mezinárodní rok planety Země
OSN
OSN
OSN
UNESCO
2009 Mezinárodní rok usmíření
Mezinárodní rok přírodních vláken
Mezinárodní rok lidských práv, vzdělávání
Mezinárodní rok astronomie
vše OSN
2010 Mezinárodní rok biodiverzity
Mezinárodní rok pro sblížení kultur
oboje OSN
2011 Mezinárodní rok lesů
Evropský rok dobrovolnictví
OSN
EU
2012 Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity EU
2016 Mezinárodní rok luštěnin OSN

Vysvětlivky:

  • (1) – Světový rok komunikací a rozvoje komunikační infrastruktury
  • (2) – Mezinárodní rok mobilizace proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související nesnášenlivostí

Toto je kompletní a úplný seznam významných a mezinárodních dní a roků, které se slaví jak v České republice, tak i na celém světě! Přejeme Vám příjemné hledání a objevování dnů, které jste ještě neznali :-)

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..