Veřejný dluh České republiky

Vývoj vydajů státniho dluhu České republiky
Vývoj vydajů státniho dluhu České republiky

Veřejný dluh = Státní dluh + Dluh za kraje + Dluh za zdravotní pojišťovny

Státní dluh byl k 28.4.2016:   1 718 997 732 271

Dluhy krajů a obcí byly k 28.4.2016:   134 945 195 173

Dluh na 1 obyvatele byl k 28.4.2016:  176 298

 

Metodika výpočtu Veřejného dluhu

Zadlužení je podle metodiky Eurostatu ESA95:

Veřejný dluh = Státní dluh + Dluh za kraje + Dluh za zdravotní pojišťovny

Statistika je mezinárodně srovnatelná – ESA95 je jedna metodika pro všechny státy EU.

 1. Vezmu veřejný dluh ke konci loňského roku oficiálně oznámený Ministerstvem financí ČR a odsouhlasený Eurostatem. Od tohoto čísla běží dluhové hodiny od 1. ledna aktuálního roku.
 2. Pak je potřeba dosadit do modelu do jakého čísla mají dluhové hodiny doběhnout k 31. prosinci aktuálního roku. Používám odhad Ministerstva financí zveřejněný v aktuálním Fiskálním výhledu Ministerstva financí ČR. Předpokládám, že tamní prognóza přímo od zdroje je nejlepší. Tento odhad pak doladím a zpřesním s ohledem na aktuální vývoj/plnění státního rozpočtu.

Pak, průměrná rychlost zadlužování za 1 sekundu = [(B)-(A)] / [365*24*60*60]

Další projekce jsou založené prognóze Ministerstva financí ČR a na datech z Českého statistického úřadu. Např. průměrná rychlost HDP je vypočtena z rozdílu mezi stavem HDP v běžných cenách ke konci minulého roku a očekávanou výší ke konci aktuálního roku – přesně podle prognózy Ministerstva financí ČR.

Zdroj: Veřejný dluh

Autorem portálu Veřejný Dluh je ekonom Aleš Michl:

 

Státní dluh

Výše státního dluhu vyplývá ze statistiky Ministerstva financí, zveřejněné 17.7.2015. Více na www.mfcr.cz.

1. Definice státního dluhu dle Ministerstva financí ČR

– více na www.mfcr.cz

Odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku spravuje hrubý státní dluh centrální vlády, který tvoří zhruba 90% hrubého dluhu centrální vlády.

Do působnosti a evidence není zařazen dluh mimorozpočtových fondů, fondů sociálního a zdravotního pojištění, krajů a obcí. Do státního dluhu nejsou rovněž zařazeny státní záruky, které spravuje přímo státní rozpočet.

A. Nepodmíněné závazky státu (celkový státní dluh) lze rozdělit:

I.dluh domácí a dluh zahraniční (podle místa vzniku dluhového nástroje)

Domácí dluh je kryt:

 • státními pokladničními poukázkami
 • státními střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy
 • dalšími domácími instrumenty, např.krátkodobými půjčkami

Zahraniční dluh je složen ze:

 • zahraničních emisí dluhopisů
 • půjček od Evropské investiční banky
 • směnek vydaných k úhradě členství v IBRD

II. dluh obchodovatelný a dluh neobchodovatelný (podle obchodovatelnosti na finančních trzích)

Obchodovatelný dluh

 • státní pokladniční poukázky
 • státní střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy
 • zahraniční emise dluhopisů
 • případně ostatní zdroje krytí

Neobchodovatelný dluh

Po rozdělení Československa v roce 1993 Česká republika převzala 2/3 bývalých federálních dluhů na knihy státního dluhu. Od vzniku České republiky nevznikly nové tuzemské kategorie netržních závazků.

V současnosti je veškerý neobchodovatelný dluh pouze zahraničním dluhem. Do roku 1998 se neobchodovatelný dluh podílel i na domácím dluhu (např. přímý úvěr od centrální banky a přímé úvěry od obchodních bank); ten však byl přeměněn na tuzemský tržní dluh.

Zahraniční neobchodovatelný dluh představují především bankovní úvěry od Evropské investiční banky, korunové směnky pro úhradu účasti u IBRD, které mají objemově okrajový význam.

B. Podmíněné závazky státu (státní záruky)

Státní záruky jsou poskytovány jednak podle zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtových pravidel). Mají systémový charakter, přičemž největší zátěž způsobují záruky na bankovní sektor. Státní záruky jsou dále poskytovány podle zákona č.58/1995 Sb. (podpora exportu) a zákona č.77/2002 (Správa železniční dopravní cesty).

Je nutné zdůraznit, že řízení a administrace státních záruk vlády není v kompetenci Odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku. Státní záruky jsou plánovány, spravovány a plněny přímo odborem Státního rozpočtu Ministerstva financí.

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..