Podle průzkumu agentury STEM, tři pětiny občanů podporují zavedení EET, účtenková loterie zaujala

Podpora zavedení EET mezi obyvateli ČR (6/2017)
Podpora zavedení EET mezi obyvateli ČR (6/2017)

Ve dnech 3. – 9. 5. 2017 ústav STEM provedl pro Ministerstvo financí ČR bleskový výzkum, který se zkoumal názory veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb a připravovanou účtenkovou loterii EET. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let proběhl kombinací technik PAPI a CAWI. Dotázáno bylo 1034 osob starších 18 let. Statistická chyba činí plus minus 3 procentní body při rozložení odpovědí 60:40 v celém výběrovém souboru.

DOPORUČUJEME: Účtenkovka – všechny informace o účtenkové loterii na jednom místě!

Sociologický výzkum STEM k pohledu společnosti na EET

Sociologický výzkum, který STEM vypracoval v květnu 2017 na základě zadání Ministerstva financí ČR, zjišťoval názory na elektronickou evidenci tržeb a zaměřil se cíleně na účtenkovou loterii.

Většinová podpora EET zůstává stabilní, účtenková loterie zaujala polovinu obyvatel.

Třípětinová většina občanů považuje zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření. Názor se i přes kritiku v médiích v čase nemění.

„Když zvážíte všechny okolnosti pro a proti elektronické evidence tržeb, je její zavedení podle Vás:“

Názory na zavedení EET

Názory na EET jsou podobné ve všech základních skupinách obyvatelstva. Z výsledků je patrné, že elektronická evidence tržeb je opatření nové a lidé se s jeho dopady teprve seznamují. Jeden rozdíl je však zřetelný. Podporu má EET především mezi staršími lidmi (71%). Závislost na věku je lineární. Dlužno však poznamenat, že i v nejmladší skupině EET příznivě hodnotí polovina dotázaných.

Doporučujeme: Diskuze o EET

Detailnější strukturu postoje k EET ukazuje následující graf. Nejpočetnější je podskupina lidí, kteří EET podporují, podskupina váhavých a odmítajících je zhruba stejně velká. Podstatné je, že naprostá většina je schopna učinit si o EET nějaký názor – vůbec EET nerozumí jen 7% obyvatel.

„Které tvrzení nejlépe vystihuje Váš postoj k EET?“

Účtenková loterie k EET

Nadpoloviční většina veřejnosti (55 %) vyjadřuje zájem se zapojit do účtenkové loterie. Mírně častěji se chtějí účastnit starší občané (60 %). Ochota zapojit se do účtenkové loterie se neliší mezi muži a ženami ani mezi různými vzdělanostními skupinami. Do hry by se zapojila jasná většina (75 %) těch, kteří považují elektronickou evidenci za pozitivní opatření, ale i čtvrtina (25 %) těch, kteří EET kritizují.

Bližší informace k: Účtenkové loterii – Účtenkovka

„Zapojíte se Vy osobně do účtenkové loterie EET?“

Jednou z možností realizace účtenkové loterie je registrace účtenek zákazníků prodejci. Cílený výběr obchodníků kvůli registraci účtenek připouští méně než polovina dotázaných. Ovšem mezi lidmi, kteří se zřejmě budou účastnit účtenkové loterie, je většina (64 %) těch, kteří připouštějí, že budou cíleně navštěvovat obchody s možností registrace účtenky do slosování.

„Vybíral(a) byste si k nákupům cíleně obchody, kde by Vám prodejce v případě Vašeho zájmu zaregistroval účtenku za nákup do slosování?“

Pohled obyvatel na Účtenkovou loterii:

DOPORUČUJEME: Účtenkovka – všechny informace o účtenkové loterii na jednom místě

  • Dvě pětiny našich obyvatel (62 %) zaujala možnost využít účtenkové loterie zprostředkovaně k tomu, aby podpořili nějaký dobročinný nebo veřejně prospěšný projekt ve svém regionu.
  • Z různých možností výběru charitativních projektů dávají lidé přednost tomu, aby majitel účtenky sám registroval účtenku na nějaký projekt, který by pak mohl při losování získat výhru. Jinou možností je z předloženého seznamu vybrat charitativní organizaci či navrhnout nějakou další organizaci pro takový seznam.
  • Losování účtenkové loterie by mělo probíhat jednou měsíčně a měly by do něho zařazeny všechny účtenky, které zákazníci zaregistrují. Měsíčně se má rozdávat přibližně 20 000 finančních a věcných výher. Více než třetina obyvatel (37 %) říká, že účtenkovou loterii budou hrát. Stejný podíl váhá a čtvrtina dotázaných soudí, že účtenkovou loterii hrát nebude.
  • Zhruba 40 % lidí předpokládá, že se do účtenkové loterie zapojí dvakrát i vícekrát týdně.
  • Lidé dávají přednost tomu, aby výhry byly peněžité, přičemž věcné výhry spíše odmítají. Dali by přednost tomu dostat více výher v nižší hodnotě, případně kombinovat nižší výhry občas s výhrami hodnotnějšími.
  • Největší část lidí dá přednost tomu, aby se číselné znaky pro loterii zadávaly přes internetový formulář na zvláštní webové adrese. Druhou nejčastější možností zapojit se do hry by měla představovat situace, kdy sám obchodník zaregistruje účtenku do soutěže.
  • Pokud by byla zřizována sběrná místa pro registraci účtenek na slosování, lidé by volili poštovní úřad. Jinou variantou by byly speciální stánky v obchodních centrech, vybrané trafiky nebo čerpací stanice.

Celkově vzato účtenkovou loterii za pozitivní opatření pokládá dvakrát více lidí než těch, kdo si myslí opak. Více než třetina nemá zatím na loterii jasný názor.

„Na základě výše uvedených informací účtenkovou loterii vnímáte jako:“

Následující složený graf ukazuje, že téměř dvoutřetinová většina těch, kteří podporují EET, považuje zároveň účtenkovou loterii za pozitivní opatření, třetina však stále nemá jasno. Mezi lidmi s negativním hodnocením EET je nejvíce zastoupena skupina váhavých vůči účtenkové loterii, dvě pětiny ji rovnou označují za negativní krok.

„Na základě výše uvedených informací účtenkovou loterii (ÚL) vnímáte jako:“
Rozdíly podle hodnocení EET:

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..