Plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2019

K 30. září 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 103,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 124,2 mld. Kč a schodek hospodaření 21,0 mld. Kč

K 30. září 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 103,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 124,2 mld. Kč a schodek hospodaření 21,0 mld. Kč

Meziročně horší výsledek o 37,8 mld. Kč (na konci září 2018 byl vykázán přebytek 16,8 mld. Kč) je negativně ovlivněn prostředky z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM). V prvních měsících loňského roku totiž inkasoval státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši téměř 21 mld. Kč, a to ve formě závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Navíc se v letošním roce projevuje o 18,2 mld. Kč (o 28,1 %) vyšší objem předfinancovaných projektů na společné programy České republiky a Evropské unie. Tyto výdaje pak mají pozitivní dopad i na meziroční nárůst investic o téměř 40 % (o 24,1 mld. Kč).

Přestože za sebou máme teprve 3/4 roku, územním samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím bylo vyplaceno už přes 82 % rozpočtu, neziskovým organizacím 87 % rozpočtu. Do rozpočtu EU bylo letos odvedeno už 85 % plánované částky. U těchto transferů lze tedy v poslední třetině roku očekávat zpomalení jejich realizace.

Státní rozpočet – schodek ke konci září po očištění vlivu prostředků z EU a FM dosáhl výše 19,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2018 představoval takto očištěný výsledek schodek ve výši 4,8 mld. Kč, meziročně je tak saldo horší o 14,2 mld. Kč.Na tom se výrazně podílí investiční výdaje vyplacené z národních zdrojů s meziročním růstem o téměř 12 mld. Kč.

Nejvýraznější vlivy na straně příjmů

Příjmy státního rozpočtu bez vlivu prostředků z EU a FM a bez započtení privatizačních prostředků (18 mld. Kč) meziročně vzrostly o 66,3 mld. Kč, tj. o 7,1 %.

Tip na článek: Plnění státního rozpočtu za leden až červenec 2019

Mezi dlouhodobě nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy byla opět daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátci), jejíž 12,5% tempo spolu s 7,9% růstem příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení zvýšily příjmy státního rozpočtu meziročně o 41,5 mld. Kč. V meziročním srovnání rostlo ještě rychleji inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání (placené poplatníky), a to o 48,7 %. Výrazný meziroční růst inkasa daně z příjmů právnických osob o 9,0 % odráží příznivé ekonomické výsledky firem a podnikatelů. Inkaso daně z přidané hodnoty, zatížené jednorázovými negativními efekty z počátku tohoto roku (nižší počet pracovních dní ovlivňující zejména inkaso daně ze služeb, vrácení nadměrných odpočtů z minulého roku, stejně jako obecně nižší objem zadržovaných nadměrných odpočtů v důsledku efektivnější kontrolní činnosti finanční správy) v posledních měsících dohánělo zmiňovaný výpadek inkasa z počátku roku, a to i přesto, že inkaso daně z přidané hodnoty bylo na měsíční bázi opět negativně ovlivněno nižším počtem pracovních dní. Naopak v meziročním srovnání došlo k negativnímu vývoji u inkasa daně z tabákových výrobků. Producenti tabákových výrobků se předzásobili tabákovými nálepkami v souvislosti s novým požadavkem na zajištění sledovatelnosti tabákových výrobků.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly meziročně vyšší o 17,9 mld. Kč, z čehož ovšem příjmy z prostředků EU a FM snižovaly inkaso o 5,3 mld. Kč.

Nejvýraznější vlivy na straně výdajů

Sociální dávky se vyvíjejí v souladu se schváleným rozpočtem, podobně jako výdaje na platy. Na druhou stranu byla v prvních devíti měsících roku předfinancována již velká část transferů, z nichž některé přechodně ovlivňují i relativně vysoký meziroční růst. Například neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly vyplaceny z  87 % rozpočtu. Územním samosprávným celkům a příspěvkovým a podobným organizacím bylo vyplaceno přes 82 % neinvestičního rozpočtu. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno již 85,0 % plánované částky, tedy meziročně o 8,7 mld. Kč více. U těchto transferů lze v poslední čtvrtině roku očekávat zpomalení jejich realizace.

Z kapitálových transferů převedl státní rozpočet od ledna do konce září přes 90 % plánovaných investičních transferů podnikatelským subjektům, více než 88 % rozpočtu transferů územním samosprávným celkům a téměř 86 % rozpočtu transferů příspěvkovým a podobným organizacím. Vyšší čerpání kapitálových výdajů u vlastních investic státního rozpočtu a státních fondů je plánováno v poslední čtvrtině roku.

*) Saldo očištěné o prostředky na programy/projekty z rozpočtu EU a FM, které byly předfinancovány ze SR a následně jsou propláceny z rozpočtu EU a FM

Státní rozpočet – podrobnější výsledky hospodaření za leden až září 2019 jsou patrny z následujících tabulek:

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU (v mld. Kč)

MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ CELOSTÁTNÍCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ (v mld. Kč)

Pozn,: *) v celost.daních v roce 2017 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her také obcím (4,9 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

**) v celost.daních v roce 2018 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,7 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (8,1 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP obcím (2,8 mld Kč) a daň z hazard.her obcím (5,4 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

***) v celost.daních v roce 2019 není zahrn.DPPO za obce a kraje (rozpočet 6,7 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (8,9 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP obcím a krajům (3,2 mld Kč) a daň z hazard.her obcím (5,0 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

*****) v souvislosti se zavedením nového způsobu přerozdělování dle PCG se jedná pouze o vybrané pojistné za období od 1.1.2019 do 31.8.2019. V roce 2018 se jedná o výběr od 1.1.2018 do 31.8.2018. V roce 2017 je údaj výběrem za období od 18.12.2016 do 17.8.2017. Nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR.

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU (v mld. Kč)

Více informací o plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2019 na internetových stránkách: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/pokladni-plneni-sr-36256

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..