Objem majetku investovaného prostřednictvím členů AKAT překonal hranici 1,5 bilionu Kč

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. září 2019 výše 537 miliard Kč

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. září 2019 výše 537 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: Majetek ve fondech kolektivního investování narostl od začátku roku 2019 o více než 64 miliard korun. Ve třetím čtvrtletí byly favoritem investorů především fondy dluhopisové a smíšené, ve kterých narostla aktiva o 13,4 mld. Kč.

Procentuálně nejvyšší kvartální nárůst o 9,32 % zaznamenaly fondy peněžního trhu. Naopak pokles zaznamenaly fondy strukturované o 4,79 % a fondy akciové o 3,36 %.

„Přetrvávající nízké úroky na spořících produktech, pokračující růst mezd a potřeba zachovat reálnou kupní sílu finančních prostředků v prostředí nenulové inflace nadále podporují prostředí vhodné pro investování. Logická snaha domácností o vytváření rezerv na budoucí potřeby tak vede k postupně vyšší penetraci podílových fondů na celkovém majetku domácností. Čekáme, že tento trend bude pokračovat i v dalších měsících, jakkoliv se letošní (mimořádné) tempo růstu aktiv v podílových fondech zřejmě nepodaří udržet.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Zdroj: AKAT

Objem majetku ze zahraničí

AKAT – Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.9.2019 výše 1,523 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí o 36,76 miliard Kč (tj. o 2,47 %, z 1,486 bn. Kč k 30.6.2019 na 1,523 bn. Kč k 30.9.2019).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 185,78 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 10 mld. Kč (tj. o 5,67 %, z 175,81 mld. Kč k 30.6.2019 na 185,78 mld. Kč k 30.9.2019).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2019 hodnoty 3,126 bn. Kč.

Příloha

A) ASSET MANAGEMENT – SPRÁVCI AKTIV

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.09.2019 výše 1,523 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2019 o 36,76 miliard Kč (tj. o 2,47 %, z 1,486 bn. Kč k 30.06.2019 na 1,523 bn. Kč k 30.09.2019).

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30.9.2019)

Tato data (zahrnují fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů) jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete ve výše uvedené tabulce.

Tip na článek: Banky riskují ztrátu 280 miliard USD příjmů z plateb

B) INVESTICE VE FONDECH KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Majetek ve  fondech kolektivního investování vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2019 o 11,18 miliardy korun, tj. 2,12 % (z 526,26 mld. Kč k 30.6. 2019 na 537,44 mld. Kč k 30.9.2019). Z toho hodnota majetku v zahraniční fondech vzrostla o 1,34 miliard korun (tj. o 0,69 %) a domácí fondy zaznamenaly výrazný nárůst o 9,84 miliard korun (tj. 2,97 %).

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9. 2019)

Pozn. 1 : Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.
Pozn. 2 : V roce 2014 proběhl ve vykazovaných datech přechod ze správcovského na distribuční pohled.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 537,44 miliard Kč (k 30.09. 2019), přičemž 85 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 15 % je drženo právnickými osobami.

ZPROSTŘEDKOVATELÉ FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.09.2019 Česká spořitelna, a.s. (142,691 mld. Kč), ČSOB, a.s. (126,838 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (64,758 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (43,490 mld. Kč) a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (30,058 mld. Kč).

C) INVESTICE VE FONDECH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30.09.2019 činil 186 mld. Kč.

Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (133,8 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy
** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (52 mld) není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy

Tip na článek: Broker Consulting Index podílových fondů za říjen 2019.

D) CUSTODY

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2019 bylo provedeno celkem 89.327 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.09. 2019 hodnoty 3,126 bn Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletí roku 2019 o 19 miliard Kč (z 3,107 bn Kč k 30.06. 2019 na 3,126 bn Kč k 30.09.2019).

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..