Nárok na odškodnění až 600 € vzniká při zpoždění letu nebo i technické závadě letadla

Nárok na odškodnění při zpoždění nebo zrušení letu
Nárok na odškodnění při zpoždění nebo zrušení letu

Cestující mohou mít nárok na odškodnění nejen při zpoždění letu, ale i při nouzovém přistání letadla, které bylo kvůli jeho technické závadě. Stanovuje to nařízení Evropského parlamentu a Rady. Podmínkou je zpoždění letu o minimálně 3 hodiny a let operovaný evropským dopravcem nebo s letištěm startu v EU. Cestující mohou získat 250 – 600 €.

Nárok na odškodnění

Nárok na odškodnění dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě, vzniká i v případě, pokud dojde k nouzovému přistání kvůli technické závadě. Povinnost zaplatit kompenzaci má letecká společnost ve chvíli, kdy je čas na příletu do cílové destinace o 3 a více hodin opožděn.

Technickou závadou se rozumí závada, která vznikla na letadle, aniž by její příčinou byl na příklad střed s cizím tělesem. Jednat se může například o poškození motoru či nefungující klimatizaci, přičemž k závadě může dojít i během letu.

„Pokud by však došlo k poškození letadla například při startu kvůli nárazu do cizího předmětu na vzletové dráze, pak by nárok na odškodnění cestujícím nevznikl a jednalo by se o tzv. mimořádnou okolnost. Tato situace je však značně nepravděpodobná,“ komentuje právník Petr Novák z Vaše nároky.cz

Výše odškodnění dle vzdálenosti cílové destinace

Cestujícím vzniká nárok na finanční kompenzaci dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady v případě, že je let na příletu do cílové destinace, tedy na letiště, kde měl let původně končit, o 3 a více hodin opožděn. Splněna musí být i další podmínka, buď musí mít dopravce sídlo v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska, nebo musí z těchto území let odlétat. Příčinou zpoždění navíc nesmí být tzv. mimořádná okolnost, například špatné počasí.

Výše odškodnění se stanovuje podle letové vzdálenosti. Při letu do 1500 km má cestující nárok na 250 €, na 400 € má cestující nárok při letu delším než 1 500 km v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska nebo mimo EU při letu v rozmezí 1 500 – 3 500 km a kompenzaci 600 € cestující získá při letu nad 3500 km.

V rámci České republiky lze odškodnění vymáhat až 3 roky zpětně.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004

Výňatek z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 – článek 7:

Článek 7

Právo na náhradu škody

1. Odkazuje-li se na tento článek, obdrží cestující náhradu ve výši:

a) 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů;

b) 400 EUR u všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů;

c) 600 EUR u všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b).

Při určování vzdálenosti se vychází z posledního místa určení, kam cestující v důsledku odepření nástupu na palubu nebo zpoždění přiletí později než v plánovaném čase.

2. Jestliže je cestujícím v souladu s článkem 8 nabídnuto přesměrování na jejich cílové místo určení, může provozující letecký dopravce o 50 % snížit odškodné stanovené podle odstavce 1, pokud přesměrovaný let nepřekračuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu:

a) o dvě hodiny v případě všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů, nebo

b) o tři hodiny v případě všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů, nebo

c) o čtyři hodiny v případě všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b).

the operating air carrier may reduce the compensation provided for in paragraph 1 by 50 %.

3. Náhrada škody uvedená v odstavci 1 se vyplatí hotově, elektronickým bankovním převodem, bankovními příkazy nebo bankovními šeky nebo, v případě dohody podepsané cestujícím, cestovními poukazy nebo jinými službami.

4. Vzdálenosti uvedené v odstavci 1 a 2 se měří metodou ortodromické dráhy letu.

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..