MONETA Money Bank vypracovala unikátní cenovou mapu zemědělské půdy v ČR

Cenová mapa zemědělské půdy v ČR
Cenová mapa zemědělské půdy v ČR

Po letech konstantního růstu objemu bankovních úvěrů na nákup zemědělské půdy došlo v loňském roce k jejich stagnaci a mírnému poklesu. Vyplývá to z analýzy konkrétních kupních smluv financovaných prostřednictvím bankovních úvěrů, zpracovanou MONETA Money Bank, jejímž výsledkem je unikátní cenová mapa České republiky.

Cenová mapa zemědělské půdy v ČR

Změnu v objemu transakcí však nezpůsobil nezájem zemědělců o půdu. Zemědělská půda v poptávaném objemu totiž není na prodej. „Naše zjištění dlouhodobě korespondují se situací a vývojem celého trhu s půdou. Loňský rok lze bezpochyby označit za rok, ve kterém ve financování nákupu zemědělské půdy prostřednictvím našich specializovaných produktů, došlo k prolomení dosavadního prorůstového trendu,“ potvrzuje specialista na sektor zemědělství MONETA Money Bank Martina Čeňková a dodává: „Zároveň došlo k významnému zvýšení počtu transakcí, jejichž předmětem byl nákup spoluvlastnických podílů. Ty v prvním pololetí letošního roku činily 25 % celkového počtu profinancovaných kupních smluv“.

Základem pro vznik analýzy, na jejímž konci je unikátní cenová mapa zemědělské půdy v ČR, se stalo téměř tisíc kupních smluv, ve kterých žadatelé o úvěr kupovali půdu ve výlučném vlastnictví. Banka tak během roku 2018 profinancovala přes 1,2 mld. Kč na nákup zemědělské půdy o celkové rozloze 4 825 ha. Rekordní transakci MONETA uskutečnila koncem června letošního roku, kdy byla profinancována kupní smlouva přesahující 200 milionů korun.

Investice do zemědělské půdy

Průměrná cena za nakupovaný pozemek je přitom podle statistiky MONETA Money Bank 922 000 Kč. „Z našich dat je zřejmé, že klienti stále častěji kupují menší územní celky, což má přímou souvislost s meziročním zvýšením profinancovaných kupních smluv,“ potvrzuje trend Martina Čeňková. Ve všech případech byly kupujícími výhradně zemědělské subjekty: MONETA Money Bank totiž dlouhodobě razí politiku, která vylučuje spekulativní nákup zemědělské půdy a nákup půdy jinými než zemědělskými subjekty.

Tip na článek: Kam nejvíce investují čeští dolaroví milionáři?

Nejdražší zemědělská půda v přepočtu na metr čtvereční byla v loňském roce na Kolínsku, v letošním roce pak na Příbramsku a Benešovsku se shodným mediánem 25 korun. Nejlevnější oblastí bylo naopak Valašsko s mediánem kupní ceny 19,00 Kč/ m². Analytici MONETA Money Bank při tvorbě cenové mapy neponechali stranou ani ty kupní smlouvy, jejichž předmětem byl nákup spoluvlastnických podílů. Z těchto dat následně vyplynulo, že se tato forma vlastnictví týká až třetiny veškerých kupních smluv. „Jde především o oblasti na Moravě, kde je i průměrná kupní cena za metr čtvereční spoluvlastnického podílu vyšší než v oblastech v Čechách,“ potvrzuje Martina Čeňková.

Kupní cena zemědělské půdy

Kupní cena zemědělské půdy je stanovena na základě ocenění dílčích půdních celků, které jsou předmětem prodeje. Tyto celky pak mají stanovenou vlastní kupní cenu za metr čtvereční. Celkovou analýzu cen zemědělské půdy ovlivňuje také samotná realizace kupních smluv, kdy určité procento celkové výměry tvoří jiné typy pozemků, jako jsou ostatní plochy, příjezdové komunikace, vodní plochy a podobně. Cena těchto pozemků má pak často významný vliv na celkovou průměrnou kupní cenu za metr čtvereční.

Cenové mapy ČR za rok 2018 a 2019

Poznámky k mapám: 

Situaci na trhu se zemědělskou půdou jsme popsali dvěma statistickými veličinami. Celková průměrná cena zemědělské půdy za metr čtvereční je v roce 2018 21,93 Kč/ m². Dalším statistickým pohledem je cena mediánová, která dosahuje velmi podobných hodnot.

Medián je další statistická veličina, která udává střední hodnotu vzestupně seřazené řady pozorování. Touto metodikou je odstraněn nedostatek váženého průměru, kdy například menší počet všech realizovaných obchodů v oblasti za neobvykle vysokou cenu může danou oblast přímo katapultovat mezi nejdražší v celé republice.

Mapa č. 1 Cenová mapa nakupované půdy ve výlučném vlastnictví klienty MMB v roce 2018 – průměrná cena (21,93 Kč/ m²):

Obsah obrázku text, mapa
Popis byl vytvořen automaticky

Mapa č. 2 Cenová mapa půdy ve výlučném vlastnictví klienty MMB v roce 2018 – medián (21,67 Kč/ m²):

Obsah obrázku text, mapa
Popis byl vytvořen automaticky

Mapa č. 3 Cenová mapa nakupované půdy ve výlučném vlastnictví klienty MMB je v roce 2019 průměrná cena (23,89 Kč/ m²):

Obsah obrázku text, mapa
Popis byl vytvořen automaticky

Mapa č. 4 Cenová mapa nakupované půdy ve výlučném vlastnictví klienty MMB je v roce 2019 – medián (24,00 Kč/ m²):

Obsah obrázku text, mapa
Popis byl vytvořen automaticky

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..