Metropolitní spořitelní družstvo – představení společnosti

Metropolitní spořitelní družstvo
Metropolitní spořitelní družstvo

Dne 18. 12. 2013 bylo MSD (Metropolitní spořitelní družstvo) odňato povolení působit jako družstevní záložna. Více v prohlášení z uvedeného data a informace ze dne 23. 12. 2013.

Metropolitní spořitelní družstvo (MSD) zaniklo a již neexistuje!

Na webu Metropolitního spořitelního družstva, před jeho zrušením, se psalo toto:

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA SPOLEČNOSTI METROPOLITNÍ SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO V LIKVIDACI

Insolvenční správce společnosti Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci informuje, že dne 17.12.2014 bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení na prodej pohledávek z úvěrového portfolia („Pohledávky“) společnosti Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ 120 00, IČ: 255 71 150 („MSD“ a „Výběrové řízení“).

Prodej Pohledávek je realizován v rámci insolvenčního řízení MSD, ve kterém byl dne 23.12.2013 usnesením Městského soudu v Praze zjištěn úpadek MSD a na majetek MSD byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem dlužníka MSD byl jmenován Mgr. Ing. Ivo Hala, se sídlem: Italská 1583/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 („Insolvenční správce“).

Výběrového řízení se mohou účastnit všechny tuzemské i zahraniční osoby, které splní předpoklady účasti uvedené v Podmínkách výběrového řízení (jak jsou tyto definovány níže).

Specifikace nabízených Pohledávek

Seznam Pohledávek vychází ze soupisu majetkové podstaty a je ke stažení zde.
Informace a příslušná smluvní dokumentace k Pohledávkám bude zájemcům, kteří splní podmínky uvedené v Podmínkách výběrového řízení, budou zpřístupněny v rámci elektronického data room („Data Room“).

Rozdělení pohledávek do skupin
Na základě segmentace provedené poradcem Insolvenčního správce budou Pohledávky prodávány společně v jedné skupině.

Účastníci Výběrového řízení budou předkládat svou nabídku navrhované celkové kupní ceny za postoupení všech Pohledávek.

Specifikace postupovaných Pohledávek tvoří Přílohu č. 1 Podmínek výběrového řízení.

Podmínky výběrového řízení
Úplné podmínky Výběrového řízení jsou ke stažení zde („Podmínky výběrového řízení“ – ENG „Rules of tender“)  .

Vzorové smluvní dokumenty pro účast ve výběrovém řízení
Součástí Podmínek výběrového řízení jsou jako přílohy č. 2, 3 a 4 uvedeny také vzory:

  • „Smlouvy o účasti ve výběrovém řízení“
  • „Dohody o zachování důvěrnosti“ a
  • „Smlouvy o jistotním účtu a úschově dokumentů“.

Tyto vzory smluvních dokumentů budou zájemcům poskytnuty na základě řádně podepsané žádosti obsahující identifikační údaje (včetně emailu)zájemce, která bude doručena (i) jako příloha emailu ve formátu PDF na adresu: pohledavky@imsd.cz (předmět emailu: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MSD – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOKUMENTŮ“), nebo (ii) jako dopis osobně, kurýrem nebo doporučenou poštou na adresu: Mgr. Ing. Ivo Hala, insolvenční správce Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem: Italská 1583/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 (obálka označena: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MSD – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOKUMENTŮ“).

Harmonogram Výběrového řízení:
Výběrové řízení probíhá v souladu s následujícím harmonogramem, který může být změněn Insolvenčním správcem pouze se souhlasem věřitelského výboru MSD:

  • Vyhlášení výběrového řízení: 17. 12. 2014
  • Otevření Data Room: 15. 1. 2015
  • Poslední den pro přihlášení do Výběrového řízení: 27.2.2015, do 12,00 SEČ v Praze
  • Uzavření Data Room: 28. 2. 2015
  • Termín pro podání nabídek: od 1.3.2015 do 6.3.2015, 12,00 SEČ v Praze

Vzorová smluvní dokumentace pro postoupení pohledávek
Vzorová smluvní dokumentace pro postoupení pohledávek bude zpřístupněna v rámci Data Room.

Kontaktní údaje pro účely výběrového řízení:
Mgr. Ing. Ivo Hala, insolvenční správce Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem: Italská 1583/24, Vinohrady, 12000 Praha 2; email:pohledavky@imsd.cz

 

Upozornění:

Výše uvedené shrnutí slouží pouze pro lepší orientaci zájemců o účast na Výběrovém řízení a nedoplňuje, nemění ani nenahrazuje Podmínky výběrového řízení.

Výše uvedené informace nejsou nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“), ani veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 a násl. Občanského zákoníku, ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. Občanského zákoníku.

Výplata vkladů klientů družstva

Prohlášení z webu družstva:

Vážení klienti,

insolvenční správce Metropolitního spořitelního družstva v likvidaci Mgr. Ing. Ivo Hala společně s představenstvem Vám touto cestou oznamuje, že dne 27. 1. 2014 bude prostřednictvím 627 poboček České spořitelny zahájena výplata náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů. Další informace k výplatě vkladů naleznete níže.

Mgr. Ing. Ivo Hala
insolvenční správce
Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..