Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny dosáhl v 1. pololetí 2017 výše 7,7 mld. Kč

Česká spořitelna
Česká spořitelna

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 7,7 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil díky jednorázovým vlivům 8,2 mld. Kč. Z tohoto důvodu se čistý zisk v meziročním porovnání snížil o 6,9 %. Stále však úspěšně pokračuje výrazný růst hrubých klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich objem zvýšil o 8,8 %.

„Dařilo se nám obchodně v hypotékách i ostatních úvěrech. Zejména díky rychlosti vyřizovaní hypotečních úvěrů jsme dokázali poskytnout hypotéky v objemu 31,7 mld. Kč. Spotřebitelských úvěrů jsme poskytli téměř 80 000 v celkovém objemu 17,4 mld. Kč,“ řekl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Jsme rádi, že i ve druhém čtvrtletí rostl zájem o službu Moje zdravé finance, kterou využívá již téměř půl milionu klientů. Je to důkaz, že lidé mají zájem vylepšit vlastní hospodaření a zároveň si nechat poradit jak na to“.

HLAVNÍ UKAZATELE ČESKÉ SPOŘITELNY

Česká ekonomika prochází příznivým obdobím. Hospodářské oživení v eurozóně zvýšilo zahraniční poptávku po českých výrobcích, což se přenáší do posílení trhu práce, a tím i do vývoje domácí poptávky. To vše se projevuje ve zrychleném růstu úvěrů, v porovnání s loňským pololetím o 8,8 % na 619,2 mld. Kč. V absolutním vyjádření nárůst představuje 50,2 mld. Kč. Na tomto úspěchu se podílejí úvěry poskytované domácnostem, zejména hypoteční, rovněž tak úvěry firmám a podnikatelům a v neposlední řadě i úvěry veřejné sféře.

Čistý zisk České spořitelny

Čistý zisk za první polovinu roku dosáhl úroveň 7,7 mld. Kč. Vedle rostoucích úvěrů má příznivý vliv na velikost čistého zisku zlepšující se kvalita úvěrového portfolia a nárůst čistého zisku z obchodních operací. Ve srovnání s 1. pololetím 2016 se čistý zisk snížil o 6,9 %. Loňský čistý zisk byl výrazně ovlivněn jednorázovým výnosem z prodeje akcií společnosti Visa Europe, bez tohoto vlivu by se meziroční čistý zisk zvýšil o 8,3 %.

Provozní zisk se z důvodu poklesu čistých úrokových výnosů a výnosů z poplatků a provizí a zvýšení provozních nákladů snížil oproti loňskému 1. pololetí o 7,8 % na 9,4 mld. Kč. Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se tak zvýšil na 49,0 % ze 46,3 %.

Setrvalý tlak na nízké úrokové sazby se promítl do dalšího meziročního poklesu reportované čisté úrokové marže vztažené k úročeným aktivům na 2,74 % z 3,18 %. Na poklesu úrokových marží se také do značné míry podílí příliv prostředků od institucionálních investorů do ČR (v souvislosti s ukončením devizových intervencí ČNB), které byly umístěny do ČNB s téměř nulovou marží. Bez tohoto mimořádného vlivu by čistá úroková marže lehce přesáhla 3,0 %. Čistý úrokový výnos dosáhl výše 12,3 mld. Kč, což je v porovnání s 1. pololetím roku 2016 o 3,4 % méně.

Čisté výnosy z poplatků a provizí

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly v meziročním srovnání snížení o 3,7 % na 4,5 mld. Kč v souvislosti s klesajícími příjmy z finančních služeb, protože klienti stále více využívají levnější formy obsluhy a zvýhodněné programy a produkty. Na druhou stranu se zvýšil příjem poplatků z investičních produktů, zejména z obchodování s cennými papíry, za správu aktiv a úschovu a správu cenných papírů. Rovněž vzrostly příjmy z prodeje pojišťovacích produktů.

Čistý zisk z obchodních operací se v meziročním porovnání zvýšil o 10,1 % na 1,4 mld. Kč. České spořitelně se podařilo navýšit zisk z cizoměnového obchodování a prodejů cizoměnových derivátů klientům.

Celkové provozní náklady spořitelny

Celkové provozní náklady se v porovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšily o 2,7 % na 9,0 mld. Kč. Největší vliv na růst nákladů mají personální náklady reflektující růst mezd. V oblasti administrativních nákladů vzrostly náklady na informační technologie. V souvislosti s růstem objemu vkladů se rovněž zvýšil příspěvek do Fondu pojištění vkladů. Zvýšené odpisy hmotného a nehmotného majetku souvisí s nárůstem softwaru v majetku.

Položka čistého zisku z finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě zaznamenala výrazný pokles, právě v souvislosti s výše zmíněným prodejem akcií společnosti Visa Europe v loňském roce (1,4 mld. Kč před zdaněním).

Čistá ztráta ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty (tj. saldo tvorby opravných položek na rozvahová úvěrová rizika) dosáhla kladné úrovně 0,3 mld. Kč, což znamená výrazné zlepšení 
v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Na tomto dobrém výsledku se podílí rostoucí kvalita úvěrového portfolia s minimálním přílivem nových rizikových úvěrů a významné rozpuštění opravných položek u několika velkých korporátních klientů z důvodu zlepšení jejich finanční situace.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 30. červnu 2017 výše 1 247,6 mld. Kč. V porovnání s pololetím 2016 se zvýšila o 20,3 %. V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se objem poskytnutých úvěrů klientům a vkladů uložených u České národní banky. Na pasivní straně bilance se zvýšily klientské i mezibankovní vklady.

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti dosáhl úrovně 115,8 mld. Kč, což značí mírný meziroční nárůst o 1,6 %. Kapitálová přiměřenost za skupinu České spořitelny dosáhla k 30. červnu 2017 úrovně 19,2% (celkový kapitálový poměr).

Objemy portfolií klientských úvěrů

Skupina České spořitelny v průběhu roku 2017 dokázala růst úvěrů ještě zrychlit, a to v retailovém i korporátním segmentu. Hrubý objem portfolia klientských úvěrů se meziročně zvýšil o 8,8 % na 619,2 mld. Kč. Z toho portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 331,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,7 %(bez vlivu resegmentace ze 4. čtvrtletí 2016 o 9,6 %), především díky dvojcifernému růstu hypoték fyzickým osobám (o 12,8 %). Objem úvěrů podnikatelským subjektům (tzv. wholesale) vzrostl o 12,3 % (bez vlivu resegmentace o 8,1 %) díky růstu úvěrů velkým korporátním klientům, komerčním úvěrům na nemovitosti a úvěrům malým a středním podnikům.

Závazky ke klientům dosáhly výše 835,8 mld. Kč a v porovnání s loňským pololetím vzrostly o 9,5 %. Vklady domácností se zvýšily o 9,0 % na 602,7 mld. Kč. Rostou zejména vklady na osobních účtech klientů a spořící vklady. Vklady firemní klientely se výrazně zvýšily o 13,8 % na 157,5 mld. Kč, důvodem je ukládání jejich přebytečné likvidity. Vklady klientů veřejného sektoru vzrostly o 5,5 % na úroveň 75,6 mld. Kč.

Celkový počet klientů ČS

Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 30. červnu 2017 dosáhl 4,68 miliónu. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,79 miliónu, což značí meziroční nárůst o 4,8 %Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 2,92 miliónu kusů, z toho kreditní karty představují 195 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za 1. pololetí 2017 ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšil o 15,6 % na 74,3 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 57 na 1 652 kusů.

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..