Klávesové zkratky a znaky na klávesnici

Klávesové zkratky - velký přehled
Klávesové zkratky - velký přehled

Klávesové zkratky patří k důležitým základům práce na počítači. Základní klávesové zkratky, jako je například: Kopírovat a Vložit nebo znak Zavináč, by měl znát každý uživatel PC. A proto vznikl tento velký přehled všech klávesových zkratek ve Windows, Wordu, Excelu, Internet Exploreru, Mozilla Firefoxu a dalších programech!

Klávesové zkratky – vysvětlivky

Tučně jsou vyznačeny velmi užitečné klávesové zkratky, které se stojí za to naučit používat v běžném životě.

WIN – zkratka pro klávesu Windows (mezi levým CTRL a ALT)
NUM – čísla na numerické části klávesnice

Klávesové zkratky a znaky na klávesnici
Klávesové zkratky a znaky na klávesnici

Jaké klávesové zkratky zde naleznete?

MS Windows 9x | MS Windows XP | MS Word | MS Excel | MS Internet Explorer | Mozilla 1.5 | MS Outlook Express | Winamp 2.91

TIP! Pokud hledáte Klávesové zkratky na Macbooku, tak je naleznete zde!

Jak napsat zavináč

Nejčastěji používanou možností jak napsat znak zavináč – @ je stisknutí klávesové kombinace: levý Ctrl + levý Alt + V.
Další možnost je Klávesa pravý Alt, která je někdy také označena (Alt Gr). Třetí cestou jak napsat zavináč na klávesnici je stisknutí a držení klávesy (levý Alt) a na numerické klávesnici postupně stisknout klávesy (6) a (4).

MS Windows 10

Microsoft Windows zkratky:

klávesová zkratka popis
WIN + D Minimalizuje nebo obnoví všechny okna
WIN + E Spustí Windows Explorer (Tento počítač – Průzkumník)
WIN + F Hledání souborů a složek
CTRL + WIN + F Hledání počítače v síti
WIN + M Minimalizuje všechna okna do hlavního panelu
SHIFT + WIN + M Obnoví všechna minimalizovaná okna
WIN + R Zobrazí okno spustit
WIN + Pause Zobrazí vlastnosti systému
LEVÝ ALT + TAB Přepíná mezi aplikacemi
ALT + F4 Uzavře okno – ukončí aplikaci
CTRL + ESC nebo WIN Vyvolá nabídku Start
CTRL + A Označí vše
CTRL + C Kopíruje do schránky
CTRL + V Kopíruje ze schránky
CTRL + X Vyjme do schránky
LEVÝ ALT + 64 (ČÍSLO) nebo PRAVÝ ALT + V Jak napsat zavináč?

@ – znak zavináč

LEVÝ ALT + 92 (ČÍSLO) \ – „zpětné lomítko“
CTRL + ALT + DELETE Otevře dialog Ukončit program, dvojí stisknutí restartuje počítač
LEVÝ ALT + SHIFT Standartně nastaveno přepnutí režimů klávesnice
SHIFT + DELETE Smazání souborů bez umístění do Koše
PrintScreen Uloží do schránky obrázek okna, které je aktuální

MS Windows XP

klávesová zkratka popis
WIN + L Zamkne PC
WIN + U Otevře manažera pomůcek
WIN + Q Rychlé přepínání uživatelů (jen s instalovanými Powertoys)

 

Znaky na klávesnici

Znaky na klávesnici neboli Klávesové zkratky jsou kombinace stisknutí specifických tlačítek na klávesnici počítače nebo notebooku, které vyvolají určitou akci. Možnosti použití jsou různé, ale jejich hlavní výhodou je rychlejší a efektivnější práce než s myší.

Některé znaky a symboly na klávesnici jsou široce univerzální pro použití ve všech programech a na všech typech zařízení (některé programy a zařízení mají své speciální zkratky, znaky a symboly – např. Apple iOS).

Znaky na klávesnici Windows

Znaky na klávesnici a Klávesové zkratky Windows:

Ctrl+C Zkopíruje vybranou položku
Ctrl+V Vloží zkopírovanou/vyjmutou položku
Ctrl+X Vyjme vybranou položku
Ctrl+Z Vrátí akci zpět
Ctrl+Y Zopakuje poslední provedenou akci
Ctrl+A Vybere všechny položky v okně, či dokumentu
Ctrl+F Umožní hledat text v dokumentu, či aplikaci
Ctrl+Šipka doprava Přesune kurzor na začátek následujícího slova
Ctrl+Šipka doleva Přesune kurzor na začátek předcházejícího slova
Ctrl+Šipka dolů Přesune kurzor na začátek následujícího odstavce
Ctrl+Šipka nahoru Přesune kurzor na začátek předcházejícího odstavce
Ctrl+Shift+libovolná šipka Vybere blok textu (směr šipky určuje směr výběru)
Ctrl+libovolná šipka+mezerník Slouží k výběru položek na ploše či v okně (směr šipky určuje směr výběru)
Ctrl+kolečko na myši Zvětšení/zmenšení ikon na ploše
Ctrl+Esc Otevře nabídku Start
Ctrl+Shift Přepnutí rozložení klávesnice
Ctrl+Shift+Esc Spustí program Správce úloh
Ctrl+Alt+Tab Umožní přepínat pomocí šipek mezi aktivními programy/položkami
Ctrl+F4 Zavření aktivního dokumentu (pouze u programů, jež umožňují otevření více dokumentů naráz)
Ctrl+tlačítko s logem Windows+Tab Umožňuje přepínání mezi aktivními programy/dokumenty pomocí šipek přes funkci Aero Flip 3D
Ctrl+Shift Změní směr čtení
Alt+Enter Zobrazí vlastnosti zvolené položky
Alt+F4 Zavře aktivní položku, nebo ukončí aktivní program
Alt+mezerník Otevře místní nabídku aktivního okna
Alt+Tab Přepíná mezi otevřenými položkami
Alt+šipka nahoru Zobrazí o úroveň vyšší složku v programu Průzkumník
Alt+Esc Přepíná mezi položkami, a to v pořadí, v němž byly otevřeny
Levý Alt+Shift Přepnutí jazyka
Shift+Delete Odstraní vybranou položku, aniž by ji umístil do složky Koš
Shift+F10 Zobrazí místní nabídku vybrané položky
Shift při vložení disku do mechaniky Zablokuje automatické přehrávání disku
Shift+libovolná šipka Umožňuje výběr více položek na ploše/v dokumentu, nebo textu v dokumentu (směr šipky určuje směr výběru)
Delete Odstraní vybranou položku a umístí ji do složky Koš
Esc Zruší aktuální úlohu
Šipka doprava Otevře podnabídku
Šipka doleva Zavře podnabídku
F1 Zobrazí nápovědu
F2 Umožní přejmenovat zvolenou položku
F3 Vyhledávání souborů a složek
F4 V programu Průzkumník zobrazí seznam panelu Adresa
F5 Aktualizuje aktivní okno
F6 Přepíná mezi zobrazenými prvky na ploše, nebo v okně
F10 V aktivním programu spustí panel nabídek

MS Word

Word zkratky:

klávesová zkratka popis
ALT + BACKSPACE O krok zpět
ALT + F4 Ukončení aplikace Word
CTRL + + Horní index
CTRL + = Dolní index
CTRL + A Označí celý dokument
CTRL + B Tučně
CTRL + C Kopírovat do schránky
CTRL + E Zarovnání na střed
CTRL + END Přesune kurzor na konec dokumentu
CTRL + ENTER Vloží konec stránky
CTRL + F Najít
CTRL + F2 Náhled
CTRL + F6 Přepnutí do dalšího otevřeného dokumentu
CTRL + G Nahradit
CTRL + HOME Přesune kurzor na začátek dokumentu
CTRL + I Kurzívou
CTRL + J Zarovnání do bloku
CTRL + L Zarovnání doleva
CTRL + N Nový dokument
CTRL + O Otevře dokument
CTRL + P Tiskne dokument
CTRL + PageDown Přesune kurzor na konec posledního řádku na obrazovce
CTRL + PageUp Přesune kurzor na začátek prvního řádku na obrazovce
CTRL + R Zarovnání doprava
CTRL + S Uloží dokument
CTRL + SHIFT + END Označení od aktuální pozice kurzoru až do konce dokumentu
CTRL + SHIFT + HOME Označení od aktuální pozice kurzoru až na začátek dokumentu
CTRL + SHIFT + MEZERNÍK Vloží tvrdou mezeru
CTRL + šipka dolů Přesune kurzor na následující začátek odstavce
CTRL + šipka nahoru Přesune kurzor na předchozí začátek odstavce
CTRL + šipka vlevo Přesune kurzor na předcházející začátek slova
CTRL + šipka vpravo Přesune kurzor na následující začátek slova
CTRL + SHIFT + šipka dolů Označení od aktuální pozice kurzoru až do konce odstavce
CTRL + SHIFT + šipka nahoru Označení od aktuální pozice kurzoru až na začátek odstavce
CTRL + SHIFT + šipka vlevo Označení slova vlevo od kurzoru
CTRL + SHIFT + šipka vpravo Označení slova vpravo od kurzoru
CTRL + U Podtrženě
CTRL + V Vložit ze schránky
CTRL + W Zavře dokument
CTRL + X Vyjmout do schránky
F1 Nápověda nebo pomocník
F2 Přesun textu nebo grafiky
F3 Vložení položky automatického formátu
F4 Opakování poslední akce
F5 Přejít na
F6 Přechod na další podokno nebo rámec
F7 Kontrola pravopisu
F8 Rozšíření výběru
F9 Aktualizace vybraných polí
F10 Hlavní nabídka
F11 Přechod na další pole
F12 Volba příkazu Uložit jako
SHIFT + ENTER Vloží konec řádku
SHIFT + END Označení od akt. pozice do konce řádku
SHIFT + HOME Označení od akt. pozice na začátek řádku
SHIFT + šipka vlevo Označí znak vlevo od aktuální pozice kurzoru
SHIFT + šipka vpravo Označí znak vpravo od aktuální pozice kurzoru

MS Excel

Excel zkratky:

klávesová zkratka popis
ALT + = Vložení vzorce AutoSum s funkcí Součet
ALT + ENTER Zahájení nového řádku ve stejné buňce
ALT + PageUp Přesunutí o jednu obrazovku doleva
CTRL + – Odstarnění buněk
CTRL + ; Vloží aktuální datum
CTRL + 1 Zobrazení dialogového okna Formát buněk
CTRL + A Označení všech buněk
CTRL + END Přesunutí na poslední buňku v listu (se zápisem)
CTRL + F Najít
CTRL + G Přejít na
CTRL + H Nahradit
CTRL + HOME Přesunutí na začátek listu
CTRL + K Vloží hypertextový odkaz
CTRL + MEZERNÍK Výběr celého sloupce
CTRL + N Nový sešit
CTRL + O Otevření sešitu
CTRL + P Tisk sešitu
CTRL + PageDown Přepnutí na další list
CTRL + PageUp Přepnutí na předcházející list
CTRL + S Uložení sešitu
CTRL + SHIFT + MEZERNÍK Výběr všech objektů v listu, pokud je vybrán objekt
CTRL + W Zavření sešitu
F1 Nápověda nebo pomocník
F2 Úprava aktuální buňky
F4 Opakování poslední akce
F5 Zobrazení dialogového okna Přejít na
F6 Přepnutí do dalšího okna v rozděleném listu
F7 Pravopis
F8 Zapíná nebo vypíná označování oblasti
F9 Výpočet všech listů ve všech otevřených sešitech
F10 Hlavní nabídka
F11 Sestavení grafu do nového listu ze zadaných dat
F12 Uložit jako
HOME Přesunutí na začátek řádku
SHIFT + MEZERNÍK Výběr celého řádku
SHIFT + šipka dolů Označí sousední buňku dole
SHIFT + šipka nahoru Označí sousední buňku nahoře
SHIFT + šipka vlevo Označí sousední buňku vlevo
SHIFT + šipka vpravo Označí sousední buňku vpravo
Šipka dolů Přesun o buňku dolů
Šipka nahoru Přesun o buňku nahoru
Šipka vlevo Přesun o buňku vlevo
Šipka vpravo Přesun o buňku vpravo
TAB Přesunutí mezi odemknutými buňkami v zamknutém listu

Klávesové zkratky Office – Word, Excel a další

Klávesa F1 Nápověda programu
Formátování textu
Ctrl + B Převede vybraný text na tučný
Ctrl + I Vyvede vybraný text kurzívou
Ctrl + U Podtržení textu
Ctrl + = (rovnítko) Převod na dolní index (pouze Word)
Ctrl + % (procenta) Převod na horní index (pouze Word)
Ctrl + ? (otazník) Zvětšení písma (pouze Word)
Ctrl + ; (středník) Zmenšení písma (pouze Word)
Ctrl + L Zarovnání textu doleva (Word)
Ctrl + E Zarovnání textu doprostřed (pouze Word)
Ctrl + R Zarovnání textu doprava (pouze Word)
Ctrl + J Zarovnání textu do bloku (pouze Word)
Ctrl + Shift + P nebo Ctrl + Shift + F Otevření dialogového okna pro práci s písmem
Ctrl + Shift + C Okopírovat formátování (pouze Word)
Práce s dokumentem
Ctrl + N Otevřít nový dokument/sešit
Ctrl + O Otevřít dokument/sešit
Ctrl + S Uložit dokument
Ctrl + P Tisknout dokument
Ctrl + C Okopírovat vybraný obsah a vložit jej do schránky
Ctrl + V Vložit obsah ze schránky
Ctrl + X Vyjmout vybraný obsah a vložit jej do schránky
Ctrl + Z Vrátit (zrušit) poslední akci
Ctrl + Y Znovu vyvolat zrušenou akci
Ctrl + F Umožňuje hledat text v dokumentu
Ctrl + A Označí veškerý obsah v dokumentu
Nabídka programů
Alt Aktivuje „Menu
Alt+ S Otevře a aktivuje „Hlavní nabídku
Alt + Ů Otevře a aktivuje záložku „Domů
Alt + V Otevře a aktivuje záložku „Vložení
Alt + K Otevře a aktivuje záložku „Rozložení stránky
Alt + Y Otevře a aktivuje záložku „Odkazy“ (Word), nebo „Vzorce“ (Excel)
Alt + W Otevře a aktivuje záložku „Data“ (Excel)
Alt + E Otevře a aktivuje záložku „Korespondence“ (Word)
Alt + R Otevře a aktivuje záložku „Revize
Alt + O Otevře a aktivuje záložku „Zobrazení
Alt + Q Otevře a aktivuje záložku „Doplňky“ (Word)

Obecné klávesové zkratky a znaky na klávesnici

Ctrl + C Označený obsah zkopíruje do schránky
Ctrl + V Vloží obsah ze schránky
Ctrl + A Vybere vše na aktivní stránce, poli, atd.
Ctrl + X Označený obsah vyjme a vloží do schránky
Ctrl + N Otevře nový soubor, dokument, atd.
Ctrl + O Otevře soubor, dokument, atd.
Ctrl + F Otevře dialogové okno pro hledání v obsahu
Ctrl + S Uloží soubor, dokument, atd.
Ctrl + P Vytiskne soubor, dokument, atd.
Ctrl + Z Vrátí poslední provedenou akci nazpět
Ctrl + Y Znovu vyvolá poslední zrušenou akci
Alt Aktivuje menu programu
F1 Zobrazí nápovědu programu

Prohlížeč – Internet Explorer

Internet Explorer zkratky:

klávesová zkratka popis
ALT + F4 (CTRL + W) Uzavření okna
ALT + Home Načtení domovské stránky (Domů)
CTRL + A Označení veškerého obsahu aktuální stránky
CTRL + B Uspořádat oblíbené položky
CTRL + D Přidání aktuální stránky do Oblíbených položek
CTRL + F Vyhledávání textu na aktuální stránce
CTRL + H Zobrazení Historie
CTRL + I Vyvolání Oblíbených položek
CTRL + N Otevření nového okna
CTRL + O Otevře dialog Otevřít
CTRL + P Tisk aktuální stránky
F1 Nápověda
F4 Vyvolání adresního řádku
F5 (CTRL + R) Znovunačtení zdroje
F6 Přepnutí do adresního řádku
F10 Hlavní nabídka
F11 Celoobrazovkový režim
ESC Zastavení načítání dané stránky
Backspace (Alt + šipka vlevo) Zpět (na předchozí navštívenou stránku)
Shift + Backspace (Alt + šipka vpravo) Vpřed (na následující navštívenou stránku)
Home Na začátek stránky
End Na konec stránky
PageUp O obrazovku nahoru
PageDown O obrazovku dolů

Prohlížeč – Mozilla Firefox

Mozilla Firefox zkratky:

klávesová zkratka popis
CTRL + L Přepnutí do adresního řádku
ALT + Home Načtení domovské stránky (Domů)

MS Outlook Express

Microsoft outlook zkratky:

klávesová zkratka popis
ALT + Enter Zobrazení vlastností aktuální zprávy
ALT + šipka vlevo Vybere novější zprávu v seznamu
ALT + šipka vpravo Vybere starší zprávu v seznamu
Enter Zobrazení aktuální zprávy
F5 Obnoví zobrazení (odešle a přijme novou poštu)
Tabulátor přepíná aktivní zobrazení složky, hlaviček a přehledového okna
CTRL + A Vybere všechny zprávy či složky
CTRL + F Předá vybranou zprávu dál (Forward)
CTRL + I Přechod do složky Doručená pošta (Inbox)
CTRL + K Kontrola jmen, vhodné pro doplnění e-mailové adresy adresáta po napsání několika písmen
CTRL + L Přepne zobrazení složek
CTRL + M Odeslání a příjem pošty
CTRL + N Vytvoření nové zprávy
CTRL + O Zobrazí dialogový panel pro Otevření (Soubor-Otevřít, File-Open)
CTRL + P Tisk vybrané zprávy
CTRL + R Odpověď na vybranou zprávu (Reply)
CTRL + Enter (CTRL + Q) Označení zprávy jako přečtené
CTRL + Shift + B Otevření Adresáře
CTRL + Shift + M Načtení všech zpráv ze serveru
CTRL + Shift + M Odpověď všem příjemcům vybrané zprávy
CTRL + šipka vlevo Přechod na předcházející zprávu v seznamu
CTRL + šipka vpravo Přechod na následující zprávu v seznamu

Přehrávač Winamp

Winamp zkratky:

klávesová zkratka popis
B Přehraje následující skladbu v seznamu skladeb (Next)
C Pozastaví přehrávání (Pause)
F Překrývání skladeb (Crossfading)
L Otevření seznamu skladeb
R Opakování skladeb
S Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
V Ukončí přehrávání (Stop)
X Spustí přehrávání (Play)
Z Přehraje předchozí skladbu v seznamu skladeb (Previous)
ALT + 3 Zobrazí vlastnosti aktuální MP3 skladby
CTRL + D Zobrazí WinAmp ve dvojnásobné velikosti
CTRL + P Nastavení vlastností
Shift + L Načte a přehraje adresář se skladbami

 

Klávesové zkratky Alt+

Klávesové zkratky pomocí klávesnice alt + „číslo na numerické klávesnici“:

Alt-0128 €
Alt-0252 ü
Alt-0129 �
Alt-0130 ‚
Alt-0131 ƒ
Alt-0132 „
Alt-0253 ý
Alt-0133 …
Alt-0134 †
Alt-0135 ‡
Alt-0136 ˆ
Alt-0254 þ
Alt-0137 ‰
Alt-0138 Š
Alt-0139 ‹
Alt-0140 Œ
Alt-0215 ×
Alt-0216 Ø
Alt-0234 ê
Alt-0217 Ù
Alt-0218 Ú
Alt-0219 Û
Alt-0220 Ü
Alt-0235 ë
Alt-0221 Ý
Alt-0222 Þ
Alt-0223 ß
Alt-0224 à
Alt-0231 ç
Alt-0225 á
Alt-0226 â
Alt-0227 ã
Alt-0228 ä
Alt-0230 æ
Alt-0229 å
 Alt-0247 ÷
Alt-0173 ­
Alt-0174 ®
Alt-0175 ¯
Alt-0176 °
Alt-0240 ð
Alt-0177 ±
Alt-0178 ²
Alt-0179 ³
Alt-0180 ´
Alt-0241 ñ
Alt-0181 µ
Alt-0182 ¶
Alt-0183 •
Alt-0184 ¸
Alt-0242 ò
Alt-0185 ¹
Alt-0186 º
Alt-0187 »
Alt-0188 ¼
Alt-0243 ó
Alt-0189 ½
Alt-0190 ¾
Alt-0191 ¿
Alt-0192 À
Alt-0236 ì
Alt-0193 Á
Alt-0194 Â
Alt-0195 Ã
Alt-0196 Ä
Alt-0237 í
Alt-0197 Å
Alt-0198 Æ
Alt-0199 Ç
Alt-0200 È
 

Alt-0238 î

Alt-0201É

Alt-0202Ê

Alt-0203 Ë

Alt-0204 Ì
Alt-0239 ï
Alt-0205 Í
Alt-0206 Î
Alt-0207 Ï
Alt-0208 Ð
Alt-0232 è
Alt-0209 Ñ
Alt-0210 Ò
Alt-0211 Ó
Alt-0212 Ô
Alt-0233 é
Alt-0213 Õ
Alt-0214 Ö

 Alt-0255 ÿ
Alt-0141 �
Alt-0142 Ž
Alt-0143 �
Alt-0144 �
Alt-0248 ø
Alt-0145 ‘
Alt-0146 ‚
Alt-0147 „
Alt-0148 „
Alt-0249 ù
Alt-0149 •
Alt-0150 –
Alt-0151 –
Alt-0152 ˜
Alt-0250 ú
Alt-0153 TM
Alt-0154 š
Alt-0155 ›
Alt-0156 œ
Alt-0251 û
Alt-0157 �
Alt-0158 ž
 Alt-0159 Ÿ
Alt-0160
Alt-0244 ô
Alt-0161 ¡
Alt-0162 ¢
Alt-0163 £
Alt-0164 ¤
Alt-0245 õ
Alt-0165 ¥
Alt-0166 ¦
Alt-0167 §
Alt-0168 ¨
Alt-0246 ö
Alt-0169 ©
Alt-0170 ª
Alt-0171 «
Alt-0172 ¬
 Alt 121 = y
Alt 122 = z
Alt 123 = {
Alt 124 = |
Alt 125 = }
Alt 126 = ~
Alt 127 = ⌂
Alt 128 = Ç
Alt 129 = ü
Alt 130 = é
Alt 131 = â
Alt 132 = ä
Alt 133 = à
Alt 134 = å
Alt 135 = ç
Alt 136 = ê
Alt 137 = ë
Alt 138 = è
Alt 139 = ï
Alt 140 = î
Alt 141 = ì
Alt 142 = Ä
Alt 143 = Å
Alt 144 = É
Alt 145 = æ
Alt 146 = Æ
Alt 147 = ô
Alt 148 = ö
Alt 149 = ò
Alt 150 = û
 Alt 1 = ☺
Alt 2 = ☻
Alt 3 = ♥
Alt 4 = ♦
Alt 5 = ♣
Alt 6 = ♠
Alt 7 = •
Alt 8 = ◘
Alt 9 = ○
Alt 10 = ◙
Alt 11 = ♂
Alt 12 = ♀
Alt 13 = ♪
Alt 14 = ♫
Alt 15 = ☼
Alt 16 = ►
Alt 17 = ◄
Alt 18 = ↕
Alt 19 = ‼
Alt 20 = ¶
Alt 21 = §
Alt 22 = ▬
Alt 23 = ↨
Alt 24 = ↑
Alt 25 = ↓
Alt 26 = →
Alt 27 = ←
Alt 28 = ∟
Alt 29 = ↔
Alt 30 = ▲
Alt 31 = ▼
Alt 33 = !
Alt 34 = „
Alt 35 = #
Alt 36 = $
Alt 37 = %
Alt 38 = &
Alt 39 = ‘
Alt 40 = (
 Alt 41 = )
Alt 42 = *
Alt 43 = +
Alt 44 = ,
Alt 45 = –
Alt 46 = .
Alt 47 = /
Alt 48 = 0
Alt 49 = 1
Alt 50 = 2
Alt 51 = 3
Alt 52 = 4
Alt 53 = 5
Alt 54 = 6
Alt 55 = 7
Alt 56 = 8
Alt 57 = 9
Alt 58 = :
Alt 59 = ;
Alt 60 = <
Alt 61 = =
Alt 62 = >
Alt 63 = ?
Alt 64 = @
Alt 65 = A
Alt 66 = B
Alt 67 = C
Alt 68 = D
Alt 69 = E
Alt 70 = F
Alt 71 = G
Alt 72 = H
Alt 73 = I
Alt 74 = J
Alt 75 = K
Alt 76 = L
Alt 77 = M
Alt 78 = N
Alt 79 = O
Alt 80 = P
 Alt 81 = Q
Alt 82 = R
Alt 83 = S
Alt 84 = T
Alt 85 = U
Alt 86 = V
Alt 87 = W
Alt 88 = X
Alt 89 = Y
Alt 90 = Z
Alt 91 = [
Alt 92 = \
Alt 93 = ] Alt 94 = ^
Alt 95 = _
Alt 96 = `
Alt 97 = a
Alt 98 = b
Alt 99 = c
Alt 100 = d
Alt 101 = e
Alt 102 = f
Alt 103 = g
Alt 104 = h
Alt 105 = i
Alt 106 = j
Alt 107 = k
Alt 108 = l
Alt 109 = m
Alt 110 = n
Alt 111 = o
Alt 112 = p
Alt 113 = q
Alt 114 = r
Alt 115 = s
Alt 116 = t
Alt 117 = u
Alt 118 = v
Alt 119 = w
Alt 120 = x
Alt 151 = ù
Alt 152 = ÿ
Alt 153 = Ö
Alt 154 = Ü
Alt 156 = £
Alt 159 = ƒ
Alt 160 = á
Alt 161 = í
Alt 162 = ó
Alt 163 = ú
Alt 164 = ñ
Alt 165 = Ñ
Alt 166 = ª
Alt 167 = º
Alt 168 = ¿
Alt 170 = ¬
Alt 171 =½
Alt 172 = ¼
Alt 173 = ¡
Alt 174 = «
Alt 175 = »
Alt 176 = ░
Alt 177 = ▒
Alt 178 = ▓
Alt 179 = │
Alt 180 = ┤
Alt 185 = ╣
 Alt 185 = ╣
Alt 186 = ║
Alt 187 = ╗
Alt 188= ╝
Alt 191 = ┐
Alt 192 = └
Alt 193 = ┴
Alt 194 = ┬
Alt 195 = ├
Alt 196 = ─
Alt 197 = ┼
Alt 200 = ╚
Alt 201 = ╔
Alt 202 = ╩
Alt 203 = ╦
Alt 204 = ╠
Alt 205 = ═
Alt 206 = ╬
Alt 217 = ┘
Alt 218 = ┌
Alt 219 = █
Alt 220 = ▄
Alt 223 = ▀
Alt 225 = ß
Alt 230 = µ
Alt 241 = ±
Alt 246 = ÷
Alt 248 = °
Alt 253 = ²
Alt 254 = ■
Alt 0124 = |
Alt 0140 = Œ
Alt 0156 = œ
Alt 0162 = ¢
Alt 0151 = –
Alt 0150 = –
Alt 0165 = ¥
Alt 0166 = ¦
Alt 0128 = €
Alt 0169 = ©
Alt 0174 = ®
Alt 0175 = ¯
Alt 0179 = ³
Alt 0185 = ¹
Alt 0184 = ¸
Alt 0190 = ¾
Alt 0192 = À
Alt 0193 = Á
Alt 0194 = Â
Alt 0195 = Ã
Alt 0196 = Ä
Alt 0200 = È
Alt 0201 = É
Alt 0202 = Ê
Alt 0203 = Ë
Alt 0204 = Ì
Alt 0205 = Í
Alt 0206 = Î
Alt 0207 = Ï
Alt 0208 = Ð
Alt 0210 = Ò
Alt 0211 = Ó
Alt 0212 = Ô
Alt 0213 = Õ
Alt 0215 = ×
Alt 0216 = Ø
Alt 0217 = Ù
Alt 0218 = Ú
Alt 0219 = Û
Alt 0221 = Ý
Alt 0222 = Þ
Alt 0227 = ã
Alt 0240 = ð
Alt 0245 = õ
Alt 0253 = ý
Alt 0254 = þ
Alt 0138 = Š
Alt 0154 = š
Alt 0142 = Ž
Alt 0158 = ž
< 0153 = TM

Na této stránce naleznete klávesové zkratky a znaky na klávesnici pro počítače a zařízení s operačním systémem Windows, pro počítače MacBook je naleznete zde, pro programy Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a také obecně univerzální klávesové zkratky a speciální znaky na klávesnici.

1 KOMENTÁŘ

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..