Fundlift – recenze & zkušenosti investorů

Fundlift - recenze a zkušenosti
Fundlift - recenze a zkušenosti

Co je to Fundlift?

Fundlift je první investiční crowdfundingová platforma v České republice. Vznikla v roce 2015 jako společný projekt investiční skupiny Rockaway a finanční skupiny Roklen. Fundlift propojuje investory s růstovými projekty – na jedné straně zde vystavují kampaně společnosti poptávající kapitál a na straně druhé do těchto společností prostřednictvím Fundliftu mohou investovat i drobní investoři.

Fundlift recenze a zkušenosti investorů
Fundlift recenze a zkušenosti investorů

Investování probíhá prostřednictvím sesterské společnosti Fundliftu, licencovaného subjektu Roklen360, a.s. Na Fundliftu je možné investovat do minibondů, investičních certifikátů i podílů ve společnostech. Pro společnosti představuje inovativní možnost získávání financování, napojení na investory a cenný marketingový kanál.

Na Fundliftu probíhá financování prostřednictvím koupě dluhopisů, konvertibilních investičních certifikátů nebo přímo podílů na základním kapitále. Jednoduše umožňuje podpořit růstové firmy a finančně se podílet na jejich potenciálním úspěchu.

Investování na Fundliftu je regulovanou aktivitou na kapitálových trzích. Investice probíhají prostřednictvím Roklen360 a.s.licencovaného obchodníka s cennými papíry, nad kterým vykonává dohled Česká národní banka.

Investování na Fundliftu se vyznačuje výrazně zvýšeným rizikem emitenta, ale i ostatních rizik. Investiční nástroje nabízené prostřednictvím Fundliftu nejsou kótované na žádném trhu a Emitent je zpravidla malá či střední právnická osoba často v rané fázi vývoje společnosti, u které je vysoké riziko nesplnění smluvně daných závazků. Proto doporučujeme důkladně prostudovat jejich investiční podmínky.

Co je to investiční crowdfunding?

Crowdfunding je shromažďování finančních prostředků prostřednictvím široké veřejnosti. Rozlišujeme 4 druhy crowdfundingu – darovací, odměnový, půjčkový a podílový. Poslední 2 druhy spadají do skupiny tzv. investičního crowdfundingu, který je poskytován na Fundliftu.

Projekty, které se na Fundliftu prezentují, jsou většinou mladé inovativní firmy s významným růstovým potenciálem, které potřebují kapitál k tomu, aby tento růst mohly profinancovat. Investoři se tak mohou přímo podílet na jejich případném úspěchu. I když je zde potenciál zisku, stejně jako ostatní druhy investování s sebou investiční crowdfunding nese i významná rizika.

Investiční crowdfunding

Co je a proč se zrodil investiční crowdfunding? A proč zajímá firmy i investory? To v tomto videu vysvětluje Dominik Stroukal:

Kdo stojí za projektem Fundlift?

Fundlift je projektem fintech finanční skupiny Roklen a investiční skupiny Rockaway.

Společnost Roklen360 a.s., sesterská firma Fundliftu, je licencovaný obchodník s cennými papíry, nad kterým vykonává dohled Česká národní banka. Roklen je dynamicky se rozvíjející skupina, která nabízí tradiční i inovativní finanční produkty pro potřeby právnických i soukromých osob.

Fundlift, Roklen a ostatní partneři projektu
Fundlift, Roklen a ostatní partneři projektu

Do jakých instrumentů se na Fundliftu investuje?

Na Fundliftu je možné investovat do podílu ve společnosti, minibondů a konvertibilních investičních certifikátů.

Minibond je dluhový instrument, který investorům vyplácí průběžný úrokový výnos, nepřináší však nárok na podíl v dané firmě. Zpravidla jsou na Fundliftu minibondy financovány spíše společnosti s delší historií, než mladé společnosti, které jsou financovány investičními certifikáty či prodejem podílu za základním kapitále.

Investiční certifikát

Investiční certifikát je dluhový instrument, u kterého by mělo dojít buďto k jeho splacení, včetně úrokových výnosů, anebo k jeho „konverzi“ do základního kapitálu ve společnosti, a to za předem stanovených podmínek. U investičních certifikátů je na Fundliftu nastaven úrokový výnos fixně na úrovni 10 % p.a., počítaný složeným úročením, na rozdíl od minibondů zde však nedochází k průběžným výplatám úrokových výnosů. Úrokové výnosy mají být (pokud nedojde ke „konverzi“) vyplaceny jednorázově při splatnosti společně s investovanou „jistinou“.

Podíl představuje majetkovou účast na základním kapitálu investované společnosti. Je určen především pro společnosti v růstové fázi. S investicí do podílu nesouvisí výplata úrokových výnosu, nejedná se o dluhový instrument.

Detailní informace naleznete v přiložených dokumentech u každé emise cenných papírů.

Pro koho je Fundlift určen?

Pro investory, kteří chtějí investovat do projektů, které dosud zůstávaly doménou úzké skupiny investorů, chtějí získat zajímavý investiční profil z hlediska výnosů a rizik a chtějí investovat pohodlně a transparentně online do konkrétních společností jejich výběru.

Fundlift - výhody pro podnikatele a investory
Fundlift – výhody pro podnikatele a investory

Pro společnosti, které chtějí inovativním a snadným způsobem získat kapitál k růstu a zároveň rozšířit povědomí o značce na trhu díky výrazné marketingové kampani.

Fundlift a podnikatelé

Mám vlastní startup. Proč bych měl získávat financování na Fundliftu?

Financování na Fundliftu je efektivní, celý proces může proběhnout poměrně velmi rychle.

Získáte zpětnou vazbu na svůj obchodní plán a validaci od většího počtu investorů. Investování přes online platformu vytváří transparentní prostředí – je to jen o Vás, Vašem příběhu, a kvalitě Vašeho produktu a obchodního modelu.

Projekt se kampaní zviditelní a upozorní na sebe velký počet potenciálních zákazníků. Získání předprodejů Vašeho produktu pomocí investičního crowdfundingu není neobvyklé. Investoři do Vašeho projektu se stanou Vašimi loajálními zákazníky a budou Váš projekt propagovat – je to i v zájmu úspěšnosti jejich investice.

V případě již zaběhnutých firem je financování z Fundliftu často doplňkovým financováním vedle financující banky. Vstupem na Fundlift zároveň daná firma získá zpětnou vazbu od investorů, která může být předvojem získání dalšího většího kola financování.

Jak přidat projekt na Fundlift?

Jak přidat projekt na Fundlift a získat tak financování pro jeho realizaci?

1. Registrujte se a vytvořte online profil projektu.

Nejdříve se zaregistrujte – stačí jméno, heslo a Váš email. Poté budete moci vytvořit online profil projektu, který bude mimo jiné obsahovat:

         1. Požadovanou částku
         2. Detailní popis projektu (business plán, finanční ukazatele, apod.)

2. Transparentnost nade vše.

Fundlift bojuje proti neprůhledným projektům, a proto Vás budou kontaktovat a ověří Vaší totožnost. Tento proces probíhá za spolupráce licencovaného obchodníka s cennými papíry Roklen360 a probíhá plně online.

3. Zašlete svůj projekt.

Váš projekt projde prvním posouzením analytiků – buď bude přímo schválen k dalšímu kroku, nebo Vás poprosí o doplnění potřebných informací.

4. Projekt zhodnotí investiční komise.

Ve druhém kole posoudí projekt investiční komise zkušených investičních bankéřů. Na Fundlift jsou vystavovány pouze projekty, u kterých se domnívají, že jsou prezentovatelné investorům. Pokud bude projekt schválený, dojde k podpisu smluv s Fundliftem a s Roklen360 a.s.

5. Váš projekt je schválený a připravený pro potencionální investory.

Finanční a obchodní údaje budou doplněny video prezentací a popisem. Projekt bude vystaven na Fundlift a spustí se marketingová kampaň pro investory. Během doby, kdy je kampaň aktivní, zůstávají vybrané prostředky od investorů v úschově na zákaznickém účtu Roklen360.

6. Konec kampaně projektu.

Pokud Váš projekt získá nebo překročí předem stanovenou částku, dojde k vydání cenných papírů, jejich zaevidování a převodu na investory. Vám budou zaslány finance na realizaci projektu.

Jestliže se nepodaří peníze v daném termínu vybrat, všechny shromážděné prostředky jsou vráceny zpět investorům. Svůj projekt můžete na Fundliftu vystavit opakovaně. Pokud Váš projekt nezíská 100% poptávané částky, vystavení projektu na Fundlift je zcela zdarma. Fundlift získává 5 % z celkové vybrané částky jen v případě úspěšné kampaně.

Jak přidat projekt na Fundlift a získat tak financování?
Jak přidat projekt na Fundlift?

Fundlift a investoři

Proč bych měl na Fundliftu investovat?

Jako investor získáte možnost podílet se na růstu společností, včetně možnosti participovat na jejich budoucím zisku.

Transparentní online prostředí umožňuje investorům podílet se na otevřené diskusi s firmami a ostatními investory a sdílet tak své názory a zkušenosti. Investujete do konkrétních firem, jejich konkrétních záměrů, na základě jasné prezentace a víte, jak budou Vaše prostředky využity. Podporujete další rozvoj růstových firem.

Fundlift je určen široké veřejnosti i profesionálním investorům (venture capital fondům, zkušeným angel investorům, family offices a dalším).

Investorem se může stát kdokoliv z široké veřejnosti, kdo je ochoten investovat minimální požadovanou částku, která je stanovena na 5 000 Kč. Každý investor tak může prostřednictvím jednotlivých investic diversifikovat své investiční portfolio.

Jak investovat na Fundlift?

1. Začíná to registrací.

Registrace Vám umožní detailně si prohlédnout všechny vystavené projekty a spojit se s jejich zakladateli přes online fórum.

2. Ověření Vaší identity.

Pokud se rozhodnete do některého projektu investovat, je třeba ze zákona (proti praní špinavých peněz) ověřit Vaši identitu – projděte rozšířenou registrací a uveďte svoje osobní údaje potřebné pro uzavření smlouvy a otevření investičního účtu u Roklen360, licencovaného obchodníka s cennými papíry. Licence Roklen360 jsou zde. Otevření investičního účtu je zcela zdarma.

3. Bez peněz to nepůjde.

Abyste mohli skutečně do projektů zainvestovat, zašlete peníze (CZK) na Fundlift účet. Prostředky na tomto účtu jsou drženy na zákaznickém bankovním účtu prostřednictvím Roklen360. Vedení účtu a veškeré peněžní převody v rámci ČR jsou zdarma.

Bankovní spojení pro zaslání peněžních prostředků pro investice:

 Číslo účtu: 275288736/0300

 Měna: CZK

 IBAN: CZ90 0300 0000 0002 7528 8736

 SWIFT: CEKOCZPP

 Název banky: Československá obchodní banka, a.s.

4. Můžete začít investovat.

Vyberte si projekt, který Vás zaujal, a jednoduše online zadejte svůj pokyn – podání pokynu k investici již není možné do skončení kampaně zrušit. Pokud si přejete, aby se informace o Vašem jméně nezobrazily ostatním investorům, zaklikněte prosím v investičním formuláři “Přeji si investovat neveřejně”. 

5. Konec kampaně projektů.

Pokud je kampaň úspěšná, dojde k vydání cenných papírů a k jejich imobilizaci. Následně proběhne převod cenných papírů na Váš investiční účet. Po úspěšném převodu poskytneme finanční prostředky k realizaci projektu.

Jestliže projekt nevybere během určené doby potřebnou částku, peníze Vám automaticky odblokují a můžete je využít pro investice do jiného projektu. Pokud se rozhodnete, že do žádného projektu nakonec investovat nebudete, můžete si peníze kdykoliv zaslat zpět na svůj bankovní účet.

Jak investovat na Fundlift?
Jak investovat na Fundlift?

Fundlift – časté otázky

Na jaké sektory se platforma Fundlift zaměřuje?

Fundlift je již od začátku otevřen projektům napříč všemi sektory, pokud se nejedná o nic nemorálního.

Získá Fundlift obchodní podíly v úspěšně zafinancovaných projektech?

Ne.

Jaká je provize platformy Fundlift?

Pokud se projekt na Fundliftu úspěšně zafinancuje, Fundlift a jeho sesterská společnost Roklen360, a.s. získají dohromady 5 % z vybrané částky. Tento model zajišťuje motivaci pro to, aby byla kampaň úspěšně dokončena. V případě neúspěšné kampaně Fundlift nezískává nic kromě poplatků za vynaložené externí náklady (právní dokumentace, propagační video) v řádu několika desítek tis. Kč, s těmito poplatky je zároveň nutné počítat i v případě úspěšných kampaní.

Jak jsou moje prostředky ochráněny? 

Roklen360 a.s. je jako sesterská společnost Fundliftu, prostřednictvím které se na Fundliftu investuje, registrovaným obchodníkem s cennými papíry, nad kterým vykonává dohled Česká národní banka.

Investování obecně je ale riziková záležitost, a tak se může stát, že vybraný projekt na trhu neobstojí a Vaše investice se znehodnotí. Můžete přijít o celou svoji investici.

Jak Roklen ochraňuje osobní informace?

Na pečlivou ochranu osobních dat klademe velký důraz a ve všech svých krocích postupujeme plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a platné národní legislativy.

Proč musím v rámci registrace a založení účtu vyplňovat všechny požadované údaje?

Stejně jako jakákoliv jiná finanční instituce (banka) i Roklen360, a.s. podléhá dohledu ČNB a s ohledem na ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon o praní špinavých peněz) nesmíme zprostředkovávat transakce, či platební styk anonymním zákazníkům. Proto je nezbytné pro uzavření smlouvy a využívání finančních služeb poskytnout nezbytné údaje pro ověření totožnosti klienta.

Kde si mohu ověřit Fundlift licence?

Naše licence si můžete kdykoliv ověřit na stránkách ČNB.

Jak je chráněn můj majetek?

Majetek každého zákazníka je veden odděleně od majetku Roklen i ostatních zákazníků. Peněžní prostředky zákazníků jsou vedeny na sběrných zákaznických účtech u velkých bank, které by v případě jejich insolvence nebyly předmětem konkurzní podstaty. Sběrné bankovní účty, na kterých Roklen vede majetek zákazníků, jsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Proč bych měl investovat na Fundliftu oproti jiným platformám, kde se „investuje“ pomocí „darů“?

Protože když nějakou firmu svou investicí podpoříte, je fér, abyste se na jejím úspěchu finančně podíleli. Investoři na „darovacích“ platformách se připravují o možnost významného budoucího zisku.

Projekty na Fundliftu

Kdo může vystavit projekt?

Projekt na Fundliftu může zaregistrovat kdokoliv, kdo má společnost se zajímavým a inovativním produktem. Je možné vystavení i zahraničních projektů. Před zveřejněním projektu na Fundliftu musí být projekt schválen investiční komisí Roklen360, a.s.

Co mám udělat, abych si vytvořil projekt?

Je to jednoduché – své firmě vytvoříte profil, ve kterém ji stručně popíšete. Toto můžete udělat v rozhraní Fundliftu, anebo můžete podklady k Vašemu projektu zaslat na email info@fundlift.cz.

Uveďte především: 

1. Požadovanou částku

2. Detail projektu – jaká společnost projekt provozuje, v jaké je projekt fázi (již hotový produkt a existující zákazníci?), jaké doposud daná společnost generuje ekonomické výsledky.

Pro úvodní zaslání informací o Vašem projektu samozřejmě není třeba připravovat propagační video pro kampaň na Fundliftu, to bude připraveno až následně, ve chvíli, kdy uvidí, že Váš projekt na Fundliftu budou moci zveřejnit.

Po kompletaci celého plánu a jeho následném schválení investiční komisí je projekt na platformě vystaven, zpravidla po dobu 60 dní. I po spuštění kampaně budou vystavené projekty získávat jejich marketingovou podporu. 

Jakou firmu můžu na Fundliftu vystavit?

Prakticky každou – pokud se nezabývá něčím nelegálním nebo neetickým. Fundlift není omezen pouze na technologické projekty a od začátku je otevřen zajímavým projektům napříč všemi sektory.

Vaše společnost musí být ve stadiu, kdy je zralá pro vstup investorů. Typicky musí mít zákazníky, obrat a určitou růstovou dynamiku. Pokud cítíme, že jsou v projektu ještě mezery, i tak Vám dají zpětnou vazbu. Vystavení projektů registrovaných mimo ČR je na individuální diskusi s těmito projekty.

Úspěšně zainvestované projekty na Fundlift

Přehled firem, které tu dostaly investici:

 • Able.cz – digitální a vývojářské studio
 • Broumovský klášter – nová restaurace navazující na tradiční hostinec
 • Chefparade – největší škola vaření v Česku
 • Dobroty s příběhem – potravinářská dílna vyrábějící nakládané delikatesy, sociální podnik pro handicapované
 • Edookit – komplexní informační systém pro školy
 • eM3 coffee – kavárna na Barrandově
 • Flexisander – vývoj, výroba a prodej patentově chráněných nástrojů a nářadí na tmelení a broušení zakřivených ploch
 • Grils – nový koncept skupiny Ambiente, který bude v Karlíně nabízet grilovaná kuřata
 • Incomaker – česko-portugalský startup, vyvíjí inteligentní software na marketing
 • Klenota – moderní zlatnictví, nabízí prvotřídní šperky vlastní výroby
 • Mindpax – predikce relapsů u psychiatrických diagnóz
 • Mladý Kokos – široká nabídka zábavných, zdravých a chutných kokosových produktů
 • Nafigate – biotechnologické a nanovlákenné inovativní technologie
 • Nanits Universe – nová platforma na tvorbu, vydávání a čtení digitálních komiksů
 • Patron Bohemia – rodinná firma, vyrábí pomůcky pro zdravotně postižené děti, dětské kočárky a autosedačky
 • Regal Burger – oblíbená síť fast-casual restaurací na Slovensku a v ČR
 • Pivovar Zvíkov – pivovarský dvůr Zvíkov je zájezdní hostinec s minipivovarem
 • Retailys – informační systém pro vícekanálový online prodej
 • Right Power – významný energetický hráč v regionu střední Evropy
 • SilentLab – interiérová akustika a snižování hluku
 • SmileCar – peer-to-peer carsharingová služba provozovaná dopravcem LEO Express
 • StartupYard – startupový akcelerátor
 • Sushi Time – lídr ve fast-casual stravování podle asijské kuchyně
 • Waf-Waf – koncept restaurace nabízející lívance, palačinky a vafle podle své chuti
 • Wafe – vývoj a výroba ventilačních jednotek s rekuperací tepla pro rezidenční segment
 • Zebra Group – nejmladší automobilka v Česku, vyrábí víceúčelová užitková vozidla.
Pivovar Zvíkov - hodnocení spolupráce s Fundlift
Pivovar Zvíkov – hodnocení spolupráce s Fundlift

Investování na Fundlift

Kdo může investovat na platformě Fundlift?

Každý, jednoduše a online od 5 000 Kč.

Kolik mě stojí investování na Fundlift? 

Investování je zdarma.

Jakou mám jistotu, že moje peníze budou v bezpečí?

Roklen360 a.s. je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, nad kterým vykonává dohled Česká národní banka, a je držitelem všech potřebných licencí. Nemusíte se tedy bát, že by se s vašimi prostředky nebo cennými papíry cokoliv stalo. Investování obecně je ale riziková záležitost, a tak se může stát, že vybraný projekt na trhu neobstojí a Vaše investice se znehodnotí. Můžete přijít o celou svoji investici.

Může být investování do projektů ve start-up fázi výnosné?

Ano. Komplexní studie „Siding with the Angels“ zveřejněná v roce 2009 jednoznačně ukazuje, že investice do projektů ve start-up fázi může být profitabilní.

Má Fundlift zodpovědnost za úspěšnost investice?

Ne. Investování do firem přináší určitá rizika. Před zveřejněním projekty projdou schválením naší investiční komise, která se bude snažit vybrat jen ty, které budou dle jejího názoru vhodné pro představení investorům. Nejedná se však v žádném případě o investiční doporučení podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ani o garanci budoucí úspěšnosti projektu.

Jaká je minimální a maximální částka, kterou mohu do jednotlivého projektu investovat?

Minimální částka investice je 5.000,- Kč. Maximální částka investice je omezena celkovým objemem poptávaných prostředků v dané emisi.

Měl bych investovat větší částku do jednoho projektu, nebo menší částky do více projektů?

Vzhledem k relativní rizikovosti projektů doporučujeme portfolio investic diverzifikovat – investovat menší částky do více projektů.

Co se stane s investovanými penězi v případě, že se nevybere požadovaná částka?

Jestliže se nepodaří peníze v daném termínu shromáždit, všechny investované prostředky Vám budou odblokovány a k financování nedojde. Peníze zůstanou na Vašem klientském účtu – a budete je moct investovat do jiného projektu, nebo si je poslat zpět na váš bankovní účet.

Bude moje identita nebo výše mé investice automaticky zveřejněna na platformě Fundlift?

Ne. Vaše identifikační údaje jsou povinné při registraci, ale na platformě nemusí být automaticky veřejně zobrazeny. Můžete každou investici označit jako anonymní („Přeji si investovat neveřejně“).

Mohu svoji investici před ukončením projektu zrušit?

Ne, jedná se o závazný pokyn.

Budu informován v momentě ukončení kampaně, do které jsem investoval?

Ano, budete informován emailem.

V případě, že emitent nabízí za investici i nefinanční odměnu, kdo je zodpovědný za to, že tato odměna bude investorům řádně doručena?

Za dodání slíbené odměny ručí zástupci společnosti. Fundlift nenese žádnou zodpovědnost.

Můžu zůstat aktivně zapojen v projektu poté, co do něj investuji?

Během vystavení projektu a investování do něj dochází ke komunikaci mezi investory a zástupci společnosti. Domluva o konkrétní možnosti zapojení investorů v projektu závisí na zájmu obou stran – obecně jsou však rady investorů vítány. Jednou z výhod investování přes Fundlift je, že zakladatelé projektů mohou využít know-how širokého spektra investorů v daném oboru.

Formou, jakých investičních instrumentů mohu prostřednictvím Fundlift do projektů investovat?

Investice do projektů na Fundlift mohou probíhat formou minibondů (dluhopisů), investičních certifikátů, nebo formou investic do základního kapitálu daných společností.

Jaký rozdíl je mezi podíly, minibondy (dluhopisy) a konvertibilními investičními certifikáty, které jsou na Fundlift nabízeny?

Minibond (dluhopis) je dluhový instrument – s vydáním minibondu společnosti vzniká závazek vůči jejím věřitelům (investorům), kteří minibond zakoupili.

V každé emisi minibondů je předem stanoven její objem, úroková míra, jmenovitá hodnota a datum splatnosti minibondů, neboli podmínky, za kterých společnost tyto cenné papíry nabízí potenciálním investorům na Fundliftu.

Jmenovitá hodnota minibondů spolu s úrokovým výnosem za poslední úrokové období bude splacena jednorázově při splatnosti stanovené v emisních podmínkách. Úrokové výnosy jsou zpravidla vypláceny průběžně (nejčastěji pololetně) v závislosti na sjednaných emisních podmínkách.

Investiční certifikát

Investiční certifikát je cenný papír, vydávaný společností oproti finančnímu obnosu, který za něj společnost získává. S tímto certifikátem je spojeno právo vlastníka certifikátu nabýt v určitých situacích podíl ve společnosti konverzí tohoto certifikátu do základního podílu společnosti. Konverze probíhá za předem stanovených podmínek, definovaných v emisních podmínkách certifikátu. S certifikátem je zároveň spojeno právo na obdržení úrokového výnosu kumulativně k datu splatnosti certifikátů.

V emisních podmínkách certifikátu je stanoveno, za jakých podmínek může být certifikát konvertován do základního kapitálu ve společnosti a mechanismus stanovení výše podílu na základním kapitálu, na který má vlastník certifikátu nárok.

Certifikát je však nastaven tak, aby konverze certifikátů investory nebyla nahodilá, ale řízena předem stanovenými pravidly určenými v emisních podmínkách těchto certifikátů.

Podíl představuje majetkovou účast na společnosti ve formě podílu na základním kapitálu. S podílem jsou spojena práva a povinnosti upravené společenskou smlouvou a legislativou. Společnost může vydat více druhů podílů s různými právy, která jsou definována ve společenské smlouvě. S podílem jsou zpravidla spojena mimo jiné práva na výplatu podílu na zisku společnosti.

Došlo již někdy k úspěšnému prodeji společnosti, která dříve získala financování na investiční-crowdfundingové platformě a vydělali na tom i investoři z této platformy? 

Ano, došlo. Investoři do projektu Mindpax, který byl vystaven na Fundliftu, získali zhodnocení své investice při prodeji společnosti ve výši přibližně 20 % p.a.

Jak je to se zdaněním úrokových výnosů z projektů vystavovaných na Fundlift?

Úrokový výnos vygenerovaný investicí na Fundlift podléhá daňové sazbě, a nejčastěji jsou výnosy investorům připisovány již očištěné o daň (toho očištění provádí emitent), v závislosti na tom, zda se jedná o investora – fyzickou osobu s daňovým domicilem v ČR, a emitenta, který také odvádí daně v ČR. Při každém připsání úrokových výnosů uvidíte poznámku, zda výnosy již byly očištěny o srážkovou daň, či nikoliv. 

Regulatorní prověření – ochrana proti praní špinavých peněz

Proč musím projít AML (Anti-Money Laundering) procedurou?

Investování na Fundliftu je investiční službou upravenou v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a dalších předpisech.

Procedura AML (Anti-Money Laundering) neboli ochrana proti praní špinavých peněz je nutná vzhledem k dodržování regulací nad kapitálovými trhy a Roklen360 a.s. je společnost ze zákona povinná tyto procedury provádět. Detaily zákonné úpravy lze nalézt v zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

AML procedura je rutinní proces, s jehož dokončením vám pomůžeme. Probíhá plně online. 

Jakými fázemi procesu ochrany proti praní špinavých peněz (AML) musím projít jako investor?

Při registraci uvedete základní údaje – jméno, příjmení, e-mail. Pak potvrdíte Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami portálu.

Vyplníte rodné číslo, adresu, telefon, datum a místo narození, místo rezidence, státní příslušnost. Poté dostanete poučení o rizicích a uzavřete smlouvu s Roklen360 a.s.

Také poskytnete údaje OP / pasu, číslo a údaje bankovního účtu, základní údaje o svém zaměstnání a politickou exponovanost. Nahrajete kopii občanského průkazu a dalšího dokladu totožnosti. Nahrajete také kopii výpisu z bankovního účtu. Z tohoto účtu pak zašlete identifikační částku na zákaznický účet Roklen360 a.s. Platba z Vašeho účtu je poslední krok nezbytný pro online ověření vaší identity z pohledu AML. 

Proč musím v rámci opatření proti praní špinavých peněz zaslat do Roklen360 a.s. identifikační platbu? 

Jedná se o ze zákona povinný krok v rámci dokončení procedury, abychom mohli celé AML ověření provést online. Nejde o nic neobvyklého.

Fundlift recenze a zkušenosti

Fundlift hodnocení podnikatelů zapojených do projektu:

Fundlift recenze - Jarmila Slívová - Klenota
Fundlift recenze – Jarmila Slívová – Klenota
Fundlift recenze - Petr Řihák - ZEBRA GROUP
Fundlift recenze – Petr Řihák – ZEBRA GROUP

Fundlift hodnocení investorů zapojených do projektu:

Zainvestoval jsem přes Fundlift do vícero společností. Jedna z nich byla v roce 2017 i společnost Regal Group s.r.o. V dubnu 2020 jsem měl dostat investovanou částku spolu s posledním úrokem zpět. Místo toho jsem dostal email, že firma není schopna splnit svůj závazek. Riziko investování, budiž. V následujících dnech se ale díky analýze situaci dalšími investory (ne od Fundliftu) objevily skutečnosti, které vedly ke ztrátě veškeré mé důvěry ve Fundlift.

V obchodním prospektu u emise dluhopisů Regal Group stálo, že Regal Group provede restrukturalizaci před emisí dluhopisu, t.j. že bude vlastnit českou i slovenskou pobočku. K emisi realizované sesterskou společností Fundliftu došlo i přesto, že se tato restrukturalizace neuskutečnila. Fundlift, resp. jeho sesterská společnost, si situaci nepohlídali. Regal Group získal českou pobočku do svého vlastnictví o více jak rok později. Slovenskou pobočku získal Regal Group pouze na cca dva měsíce, pak ji však opět ztratil. Dle informací, které investoři dostali, nebyl Regal Group schopen za slovenskou pobočku zaplatit.

Dále, Fundlift věděl o problémech Regal Group již na konci roku 2019, investory ale neinformoval a řešil situaci bez jejich pověření.

Na základě těchto zkušeností jsem z Fundliftu stáhl veškerý volný kapitál a v budoucnu již přes Fundlift investovat nebudu.

Tomas Skalicky recenze na Google
Fundlift zkušenosti investorů
Fundlift zkušenosti investorů
Fundlift recenze investorů na Googlu
Fundlift recenze investorů na Googlu

A jaké jsou vaše osobní zkušenosti s investováním na crowdfundingové platformě Fundlift? Do jakých firem a projektů jste investovali a s jakým výsledkem? Vydělali jste a došlo k plnění všech závazků vůči vaší osobě nebo snad byla investice neúspěšná, podnikatel zkrachoval a vaši investici jste museli nenávratně odepsat…? Podělte se s námi dole v komentářích, děkujeme!

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..