Evropská centrální banka (ECB) – představení instituce

Evropska centralni banka - strazce eura
Evropska centralni banka - strazce eura
 • Úloha Evropské centrální banky: Spravovat jednotnou měnu, udržovat stabilní ceny a provádět hospodářskou a měnovou politiku EU
 • Předseda ECB: Mario Draghi
 • Členové ECB: Prezident a viceprezident ECB a guvernéři národních centrálních bank všech zemí EU
 • Datum zřízení banky: 1998
 • Sídlo: Frankfurt nad Mohanem (Německo)
 • Internetové stránky: Evropská centrální banka (English)

 

Evropská centrální banka (ECB) spravuje euro a koncipuje hospodářskou a měnovou politiku EU, kterou také provádí. Jejím hlavním cílem je udržovat stabilní ceny a podporovat tak hospodářský růst a vytváření pracovních míst.

Úkoly Evropské centrální banky (ECB)

 • Stanovuje úrokové sazby, za které půjčuje komerčním bankám v eurozóně, a tím reguluje peněžní zásobu a inflaci.
 • Spravuje devizové rezervy eurozóny a řídí nákup či prodej měn k udržení stability směnných kurzů.
 • Stará se o to, aby orgány členských států dohlížely nad finančními trhy a institucemi, a zajišťuje hladké fungování platebního styku.
 • Zajišťuje bezpečnost a pečuje o dobrý stav evropského bankovního systému.
 • Uděluje zemím eurozóny povolení tisknout eurobankovky.
 • Sleduje vývoj cen a vyhodnocuje rizika ohrožující cenovou stabilitu.

Základní úkoly ECB

Základními úkoly, které plní Eurosystém, jsou podle čl. 127 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie následující:

 • vymezení a provádění měnové politiky eurozóny,
 • provádění devizových operací,
 • držba a správa oficiálních devizových rezerv zemí eurozóny (správa portfolií) a
 • podpora plynulého fungování platebních systémů.

Kromě toho na základě čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (dále jen „nařízení o SSM“) jsou ECB svěřeny zvláštní úkoly týkající se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi usazenými v zúčastněných členských státech. Tyto úkoly vykonává v rámci jednotného mechanismu dohledu, který sestává z ECB a vnitrostátních příslušných orgánů. Internetové stránky bankovního dohledu

Další úkoly ECB

 • Bankovky: Výlučné právo povolovat vydávání bankovek v eurozóně přísluší ECB.
 • Statistika: ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďuje od vnitrostátních orgánů nebo přímo od hospodářských subjektů statistické informace, které potřebuje k plnění úkolů ESCB.
 • Finanční stabilita a dohled: Eurosystém přispívá k hladkému provádění politik uplatňovaných příslušnými orgány v souvislosti s obezřetnostním dohledem nad úvěrovými institucemi a stabilitou finančního systému.
 • Mezinárodní a evropská spolupráce: V rámci plnění úkolů, které byly svěřeny Eurosystému, udržuje ECB pracovní vztahy s příslušnými orgány, institucemi a fóry v rámci EU i na celosvětové úrovni.
Evropska centralni banka - sidlo ve Frankfurtu nad Mohanem
Evropska centralni banka ECB – sidlo ve Frankfurtu nad Mohanem

Složení bankovní rady

Prezident ECB zastupuje banku na evropských i mezinárodních zasedáních na vysoké úrovni. ECB má 3 rozhodovací orgány:

 • Radu guvernérůhlavní rozhodovací orgán.
  Zasedají v ní členové Výkonné rady (viz níže) a guvernéři centrálních bank států eurozóny.
 • Výkonnou radu – zabývá se běžným chodem ECB.
  Tvoří ji prezident, viceprezident a 4 další členové, které na funkční období 8 let jmenují vedoucí představitelé zemí eurozóny.
 • Generální radu – zastává spíše poradní a koordinační úlohu.
  Zasedá v ní prezident a viceprezident ECB a guvernéři centrálních bank všech členských států EU.

Činnost Evropské centrální banky

ECB spolupracuje s národními centrálními bankami všech zemí EU. Společně tvoří Evropský systém centrálních bank.

Stojí v čele spolupráce mezi centrálními bankami v eurozóně. Tato spolupráce je označována termínem Eurosystém.

Činnost řídicích orgánů banky

 • Rada guvernérů vyhodnocuje vývoj hospodářské a měnové situace, určuje měnovou politiku eurozóny a stanoví úrokové sazby, za něž si mohou komerční banky od ECB půjčovat.
 • Výkonná rada provádí měnovou politiku, řídí každodenní operace, připravuje zasedání Rady guvernérů a vykonává pravomoci, které ji Rada guvernérů svěřila.
 • Generální rada přispívá k poradní a koordinační činnosti a pomáhá novým zemím při jejich přípravě na vstup do eurozóny.

Evropský účetní dvůr a občané EU

S žádostí o odborné či propagační informace se můžete na ECB obrátit e-mailem – kdykoliv!

Video: Jak funguje EU – Evropská centrální banka:

Adresa:

Sonnemannstrasse 20, DE-60314 Frankfurt am Main, Deutschland

Tel: +49 69 13 44 0
Fax: +49 69 13 44 60 00
Navštívit:

Typ návštěvy: 2 typy informačních prohlídek, návštěva staveniště nového sídla ECB

Minimální velikost skupiny: 20 osob (menší skupiny se mohou připojit k větší skupině)

Povinná rezervace: 3 měsíce předem

Minimální věk návštěvníků: 18 let

Evropská centrální banka – návštěvy pro veřejnost

Sídlo Evropské centrální banky

„Nový domov ECB – to je moderní budova pro moderní centrální banku.“

(Mario Draghi, prezident ECB)

Pro výstavbu svého nového sídla zvolila ECB areál Grossmarkthalle (dřívější frankfurtská velkoobchodní tržnice). Po dokončení stavebních prací ECB zahájila v listopadu 2014 svůj provoz z moderní a v mnoha různých ohledech udržitelné budovy, postavené tak, aby dokázala plnit její specifické požadavky.

Fakta a čísla o sídle ECB

185 m vysoká administrativní budova +++ 250 m dlouhá Grossmarkthalle +++ celková rozloha areálu 120 000 m² +++ v areálu vysazeno 700 stromů +++ 6 000 panelů na fasádě administrativní výškové budovy +++ 14 kovových nosníků v atriu +++ 73 km výplní spár fasády

Centrální evropská banka kurz měn

Aktuální kurzy měn Evropské centrální banky (ECB):

kurzy měn …

Zdroje: https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.cs.html a Kurzy.cz

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_cs

1 KOMENTÁŘ

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..