EET nejčastější dotazy – velký přehled otázek a odpovědí

EET - otázky a odpovědi
EET - otázky a odpovědi

EET dotazy – velký přehled otázek a odpovědí

Připravili jsme pro vás, před spuštěním druhé vlny EET, velký přehled nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými se u podnikatelů a OSVČ nejvíce potkáváme. Pokud nenajdete řešení vašeho problému, neváhejte se zeptat dole v komentářích nebo v diskuzi o EET, rádi Vám poradíme!

TIP! Přidejte se do diskuze o EET ve skupině na Facebooku, kde si můžete vyměňovat názory a zkušenosti s ostatními podnikateli zde: EET – diskuze a výměna zkušeností

Jakých plateb se EET týká?

 • Proč se evidence tržeb vztahuje na platby kartou?

  Ačkoliv platby kartou zanechávají „elektronickou stopu“, cílem evidence tržeb je evidence většiny plateb v maloobchodě za zboží a služby. Platby kartou jsou druhou největší skupinou hned po platbách v hotovosti, není tedy možné je vyloučit. V takovém případě by data zasílaná Finanční správě měla omezenou vypovídající hodnotu a nemohlo by dojít k naplnění slibu, že kontroly budou cílené a poctiví podnikatelé nebudou obtěžováni.

 • Proč se evidence tržeb nevztahuje na platby čistě převodem z účtu na účet?

  Tyto platby se již v současnosti vyznačují vysokou mírou dohledatelnosti a průkaznosti. Takové platby jsou evidovány bankami, které mají povinnost vydat na žádost Finanční správy výpis z účtu.

 • Nebude se zavádět nějaká minimální platba, od níž by účtenka byla nutná, nebo bude nutné vystavovat účtenku i při nákupu sirek?

  Ne. Stanovení minimální tržby by vedlo k nežádoucímu dělení nákupů a dalším negativním dopadům na funkčnost a efektivitu systému.

  Účtenka EET – vystavení účtenky zákazníkovi

  • Jaká data a údaje jsou uváděny na účtence?

   Podnikatel je na účtence povinen uvádět:

   • fiskální identifikační kód (FIK),
   • své daňové identifikační číslo (DIČ),
   • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
   • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
   • pořadové číslo účtenky,
   • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
   • celkovou částku tržby,
   • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
   • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

   Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je v zákonem předvídaných případech také daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.

   Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód – FIK, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód PKP. Jedná se zejména o případy výpadku spojení nebo evidence tržeb ve zjednodušeném režimu.

  • Musí být účtenka vždy vystavena zákazníkovi v tištěné podobě?

   Ne. Účtenka musí být vystavena tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž podnikatel může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi, např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooth). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a podnikatelem shoda. Nejčastěji bude docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k fyzickému kontaktu prodejce a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou).

  • Je zákazník povinen převzít účtenku?

   Ne. Zákazník nemá povinnost účtenku od prodejce převzít. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme.

  • Bude zákazník u pokladny čekat na spojení, aby si mohl odnést účtenku?

   Nebude. Pokud nebude spojení fungovat (bude překročena mezní doba odezvy), může podnikatel vytisknout účtenku bez unikátního kódu FIK zasílaného Finanční správou. V takovém případě je na účtence uveden podpisový kód poplatníka PKP. Údaje o evidované tržbě pak musí podnikatel správci daně poslat dodatečně, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečněné transakce.

  • Musí zákazník dostat účtenku, i když ji nechce?

   Ano. Podle zákona je podnikatel povinen účtenku vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby a umožnit zákazníkovi její převzetí, tedy umístit ji na takové místo, kde je zákazníkovi k dispozici. Platí však, že zákazník ji převzít nemusí. V opačném případě se podnikatel vystavuje riziku sankce.

  • Může podnikatel vystavení účtenky zpoplatnit?

   Ne, splnění zákonné povinnosti odeslat datovou zprávu s údaji o evidované tržbě a vystavit účtenku nelze zpoplatnit. Náklady na zavedení elektronické evidence tržeb však podnikatel může promítnout do konečné ceny zboží.

   Jak funguje proces EET?

   • Vysvětlení, jak evidence tržeb funguje:
    Jak funguje proces EET
    Jak funguje proces EET
    Evidence tržeb online:
    1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
    2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem FIK.
    3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně FIK), kterou předá zákazníkovi.
    4. Zákazník obdrží účtenku.
    5. Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku na Daňovém portále, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

     

   • Zdraží se zavedením evidence tržeb služby, například meníčka v restauraci?

    Souběžně se zákonem o evidenci tržeb nabyl účinnosti i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Jeho obsahem je mj. snížení DPH z 21% na 15% od 1. prosince 2016. To by mělo podnikatelům ve stravovacích službách kompenzovat případně vzniklé náklady.

   • Podléhá spropitné (tringelt, dýško) evidenci tržeb?

    U spropitného z pohledu evidence tržeb záleží na konkrétních zvyklostech zařízení, zda si spropitné rozdělí zaměstnanci nebo zůstává podnikateli. Pokud jsou příjemci spropitného zaměstnanci, jedná se z pohledu zákona o daních z příjmů o příjem přijatý v souvislosti s výkonem závislé činnosti, a jako takový není evidovanou tržbou. Pokud je příjemcem spropitného podnikatel, jedná se o příjem z podnikání, který podléhá evidenci tržeb.

    Kontrola účtenky zákazníkem

   • Co se stane, když podnikatel účtenku zákazníkovi nevydá?

    Zákazník by měl vystavení účtenky požadovat. Podnikatel, který účtenku nevydá, se vystavuje riziku udělení sankce až do výše 500 000 Kč.

   • Kde ověřím, že podnikatel řádně eviduje tržby?

    Ověření je možné na Daňovém portále.

    Účtenková loterie Ministerstva financí

   • Jak bude vypadat účtenková loterie?

    S účtenkovou loterií se v budoucnu počítá, její přesná podoba však není v tuto chvíli známa. Měla by být taková, aby motivovala zákazníky vyžadovat účtenku.

    Ostatní dotazy k EET

   • Kolik peněz navíc se díky evidenci tržeb dostane do státního rozpočtu? 

    Ke zvyšování výběru daní bude docházet postupně, s tím jak se budou do systému zapojovat jednotlivé skupiny podnikatelů. Při plném náběhu evidence tržeb by měl systém přinést až 18 mld. Kč ročně (odhad Ministerstva financí).

    TIP! Přidejte se do diskuze o EET ve skupině na Facebooku, kde si můžete vyměňovat názory a zkušenosti s ostatními podnikateli zde: EET – diskuze a výměna zkušeností

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..