Do českého zdravotnictví míří 420 milionů korun z Fondů EHP

Dne 19.září 2019 byl oficiálně zahájen Program Zdraví, který je podpořený z Fondů EHP 2014 – 2021. Během programového období bude rozdělena alokace téměř 420 milionů korun na projekty zaměřené na zlepšení duševního zdraví dětí, posílení prevence onemocnění a posílení role pacientů.

Zahajovací konference, která byla součástí akce Týdny pro duševní zdraví, proběhla ve čtvrtek 19. září 2019 v Rytířském sále Velkopřevorského paláce v Praze. Konferenci uspořádalo Ministerstvo financí jakožto zprostředkovatel programu společně s Ministerstvem zdravotnictví, které je partnerem programu. Zúčastnili se také zástupci Ministerstva zdravotnictví Norského království, Velvyslanectví Norského království v Praze nebo Norského institutu veřejného zdraví.

Iceland Liechtenstein Norway grants
Iceland Liechtenstein Norway grants

Program Zdraví je zaměřen na tři hlavní cíle. Prvním je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí. Jedná se o pokračující podporu duševního zdraví z předchozího programového období, nově zacílenou na děti a dospívající. Druhým cílem je podpora nástrojů zlepšujících prevenci a včasné rozpoznání příčin onemocnění a též opatření zaměřená na správné užívání antibiotik. V neposlední řadě program cílí na posílení role pacientů a postavení pacientských organizací ve zdravotnickém sektoru.

PREVENCE DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ

  • Zlepšení rodičovských dovedností s cílem předcházení duševních poruch u dětí
  • Implementace inovativních a/nebo zdokonalení stávajících diagnostických postupů, léčebných či sociálně-rehabilitačních metod a/nebo vytvoření multidisciplinárních týmů za účelem poskytování péče pro děti trpící duševní poruchou nebo pro děti, u kterých je větší riziko výskytu duševní poruchy;
  • Poskytování výcviku a vzdělávání zdravotnickým odborníkům pracujícím s duševně nemocnými dětmi, stejně jako rodičům, učitelům a školním psychologům. Implementace vzdělávacích programů ve školách za účelem zvýšení povědomí o duševním zdraví mezi dětmi;
  • Podpora zvýšení povědomí o tématu duševního zdraví dětí mezi veřejností. Propagační aktivity zaměřené na vysokoškolské studenty medicíny a psychologie za účelem zvýšení jejich zájmu o dětskou psychiatrii a psychologii.

PREVENCE PŘENOSNÝCH A NEPŘENOSNÝCH ONEMOCNĚNÍ

  • Opatření na omezení výskytu přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů
  • Opatření zaměřená na diagnostiku a včasné rozpoznání příznaků demence

POSÍLENÉ ROLE PACIENTŮ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

  • Poskytnutí finančních prostředků na posílení personálních kapacit pacientských organizací;
  • Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich znalosti a dovednosti v rámci managementu, finančního řízení, vyjednávání atd.;
  • Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují pacientům (např. vytvoření asistenční linky, posílení poradenských aktivit atd.);
  • Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí v oblasti práv a povinností pacientů a na propagaci informací souvisejících s vývojem v oblasti tvorby a implementace příslušných politik, strategií a služeb majících dopad na uživatele péče.
Fondy EHP a Norska

Norské fondy jsou jedním ze stabilních a velmi důležitých článků financování rozvoje zdravotní péče v České republice. Díky nim bylo v minulých letech úspěšně nastartováno velké množství projektů zaměřených především na zlepšení péče o duševní zdraví nebo na zlepšení péče o děti. V následujícím období pak půjde o projekty zabývající se zejména podporu duševního zdraví dětí, prevence přenosných a nepřenosných onemocnění nebo posílení role pacientů v systému zdravotnictví,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Veřejné zdraví je od počátku důležitou prioritou Fondů EHP a Norska. V České republice bylo za 15 let fungování těchto fondů podpořeno množství projektů zaměřených na zlepšení veřejného zdraví, mnoho z nich ve spolupráci s norskými institucemi. Jsem velmi ráda, že pro aktuální třetí období jsme se s českou stranou shodli na prioritách, ve kterých si můžeme měnit zkušenosti a navzájem se od sebe učit,“ sdělila na zahajovací konferenci náměstkyně norského ministra zdravotnictví Anne Grethe Erlandsen.

Program podpoří celkem tři předem definované projekty a dále projekty podpořené v rámci dvou otevřených výzev a tří výzev tzv. malého grantového schématu, kde budou podpořeny menší projekty. Zájemci o grant mohou očekávat první výzvy již v letošním roce.

Více informací o Programu Zdraví a celkově o Fondech EHP 2014 – 2021 naleznete na stránkách http:// www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi
a také na sociální síti Facebook: EHP a Norské fondy

Programové období v letech 2009-2014: https://www.mkcr.cz/programove-obdobi-2009-2014-program-cz06-kulturni-dedictvi-a-soucasne-umeni-1912.html

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..