Dluhopisy skupiny UNICAPITAL přinášejí zajímavý výnos až 5,5 % ročně

Dluhopisy UNICAPITAL prodávané bankou CREDITAS
Dluhopisy UNICAPITAL prodávané bankou CREDITAS

Letošní dluhopisový program UNICAPITAL Invest III nabízí na investice tři emise lišící se dobou splatnosti a úrokovou sazbou.

Nejkratší, tříleté dluhopisy nabízejí úrok 3,8 % ročně, pětiletá emise přinese investorům 4,7 % p. a. a s nejdelšími, sedmiletými dluhopisy dosáhnete na 5,5 % ročně. Dluhopisy UNICAPITAL Invest III se nabízejí výhradně v imobilizované podobě, pravidelné výnosy budou klientům vypláceny zpětně jednou za půl roku. Stejně jako v minulosti je i letošní program skupiny UNICAPITAL dostupný také menším investorům, jmenovitá hodnota dluhopisů je stanovena na 100 000 korun. Dluhopisy lze upisovat do 31. května 2019.

Investice do spolehlivých akvizic

Zdroje, které skupina UNICAPITAL z dluhopisů získá, využije na financování prověřených akvizic. Stejně jako v minulých letech se skupina i letos zaměří na oblasti distribuce energie, reality a development.

„Investiční strategie skupiny UNICAPITAL pro rok 2019 navazuje na úspěchy z minulých let. I nadále se zaměřujeme výhradně na stabilní odvětví a naše portfolio diverzifikujeme. Důvěra investorů a tradičně velký zájem o dluhopisy nás těší,“ říká Kamila Valštýnová, finanční ředitelka skupiny UNICAPITAL.

Mezi nejvýznamnější loňské akvizice skupiny patří vstup do společnosti V Invest, tradičního českého rezidenčního developera. Portfolio společnosti V Invest zahrnuje více než 800 obytných jednotek v několika desítkách projektů. V současnosti V Invest připravuje a realizuje řadu nových aktivit, a to především v Praze. Mezi aktuální projekty patří například renovace národní kulturní památky Jinonický zámeček, Quarta Rezidence v tradiční vilové čtvrti Hřebenky, projekt bytového domu LOOX na Proseku či Rezidence U Milosrdných.

Pro dluhopisy do Banky CREDITAS

Pokud máte zájem o dluhopisy z programu UNICAPITAL Invest III, navštivte některou z poboček Banky CREDITAS. Služba je dostupná na všech pobočkách kromě Mladé Boleslavi, Břeclavi a Tábora.


Právní upozornění Banky CREDITAS

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen „Banka“) a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a emisním dodatkem emitenta, který je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách emitenta www.unicapital.cz a v papírové podobě v sídle emitenta. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství.

Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Banka CREDITAS je majetkově provázaná s emitentem

Banka výslovně upozorňuje, že emitent je osobou se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Banka dále upozorňuje, že spolu s emitentem jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby. Podrobnější informace o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládající osobou jsou uvedeny ve výročních zprávách Banky dostupných v jejím sídle, na pobočkách a na internetové adrese Banky www.creditas.cz v sekci „O nás“. Banka za účelem omezení rizika možného vzniku střetu zájmů v důsledku výše uvedeného zvláštního vztahu s emitentem přijala odpovídající opatření k prevenci, řízení a zamezení vzniku střetu zájmů.

Dluhopisy UNICAPITAL

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..