Dluhopisy Fio banky – jak je koupit + recenze & diskuze investorů

Dluhopisy Fio banky
Dluhopisy Fio banky

Investováním do dluhopisů Fio můžete pomoci ochránit své finance před inflací. Fio banka vydala první emisi vlastních dluhopisů, které jsou určeny i neprofesionálním (převážně retailovým) investorům v pozitivním cílovém trhu. V rámci první tranše byly mezi investory umístěny dluhopisy v objemu 600 milionů Kč. Nyní probíhá sekundární obchodování s emisí na RM-SYSTÉMu, české burze cenných papírů.
Pravděpodobně i v roce 2022 nabídne banka investorům další příležitost vložit své peníze do jejich dluhopisů.

Fio dluhopisy

Fio banka vydává dluhopisy za účelem navýšení kapitálu z důvodu plnění regulatorního minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Tento požadavek vychází z evropské směrnice 2014/59/EU (BRRD), která byla transponována do českého zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (ZOPRK). Na základě této regulace budou muset všechny bankovní instituce v EU nejpozději do konce roku 2023 začít plnit stanovená kritéria. Fio bance stanovila minimální požadavek Česká národní banka coby orgán příslušný k řešení krize dle ZOPRK.


Základní parametry první emise dluhopisů Fio

FIO BANKA 5,00/27 (BDAFIOBS)
Datum emiseRozhodné datumDatum výplaty kuponuDatum splatnosti
14.12.202115.05.202214.06.202214.12.2027
Úroková sazbaFrekvence úročeníZpůsob úročeníMěna
5,00 % p.a.pololetněfixníCZK
DatumCena veřejné nabídkyJmenovitá hodnotaISIN
18.01.2022nabídka neprobíhá10 000CZ0003706772

Výhody investice do dluhopisů Fio banky

 • Roční fixní úroková sazba 5 %

Úroková sazba Fio dluhopisů byla stanovena tak, aby částečně pomáhala chránit Vaše úspory před inflací. Fio dluhopisy nabízejí atraktivní výnos, který předčí konzervativní spořicí produkty jako jsou spořicí účty nebo termínované vklady.

 • Nulové poplatky za obchodování

Nákup i prodej dluhopisů prostřednictvím Fio banky je zdarma.

 • Jednoduché investování i online

Dluhopisy Fio banky je možné nakupovat i prodávat v Internetbankingu, aplikaci e-Broker nebo na kterékoliv pobočce Fio banky.

 • Veřejná obchodovatelnost

Dluhopisy jsou veřejně obchodované na trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. U takto veřejně obchodovatelných dluhopisů lze předpokládat, že je bude možné prodat i před jejich splacením, a to v rámci aktuálních tržních podmínek. V případě nákupu na trhu za vyšší než nominální hodnotu 10.000 Kč bude reálný výnos nižší, než je uveden v konečných podmínkách.

 • Dlouhodobá a opatrná strategie emitenta

Fio banka je silná česká banka s konzervativní strategií plynulého rozvoje a dlouhodobě ziskovým hospodařením. Dluhopisy vydává z regulatorních důvodů.

Rizika investování do dluhopisů

I nákup dluhopisů je investice, a tak jejich nákup s sebou nese určitá rizika. A to jak rizika vztahující se k emitentovi, tak rizika vztahující se k samotnému dluhopisu. Podrobný přehled rizikových faktorů je součástí základního prospektu dluhopisového programu, který byl schválen Českou národní bankou.

Jak dluhopisy Fio koupit když – Mám obchodní účet

Máte-li zároveň zřízený i Internetbanking, můžete nakupovat Fio dluhopisy přímo v něm, záložka Investice je přizpůsobena speciálně pro potřeby obchodování.

 • Před prvním nákupem dluhopisů je třeba aktualizovat investiční dotazník a vybrat v něm i službu „Obchodování s dluhopisy Fio banky“.
 • V záložce Investovat zvolte Nákup dluhopisů.
 • Vyberte, z jakého účtu investici zafinancujete, konkrétní dluhopis a objem zamýšlené investice.
 • Aplikace vám automaticky dopočte počet kusů a další doplňující informace, nákupní pokyn následně autorizujete.
 • Nakoupené dluhopisy uvidíte ve svém portfoliu, které si můžete přidat na Nástěnku.

Ve vaší aplikaci e-Broker vidíte možnost investování do Fio dluhopisů na hlavní liště v záložce Portfolio.

 • Vyberte dluhopis, do kterého chcete investovat.
 • Klikněte na tlačítko nákup (zelená šipka).
 • Doplňte požadovaný počet dluhopisů a cenu.
 • Situace na trhu včetně platného AUV je přehledně uvedena v tabulce na záložce Dluhopisy Fio.
 • Pokyn autorizujte, nakoupené dluhopisy uvidíte ve svém portfoliu.

Nakupovat či prodávat Fio dluhopisy můžete samozřejmě i na kterékoliv pobočce Fio banky.

Jak dluhopisy Fio koupit když – Nemám obchodní účet

Pokud ještě nemáte obchodní účet u Fio banky, ale máte účet běžný, postupujte následovně:

 • V internetovém bankovnictví pod záložkou +Nový produkt kliknete na „založit obchodní účet“, kde s Fiem uzavřete Rámcovou smlouvu – investiční a tím založíte nový obchodní účet.
 • Po vyplnění investičního dotazníku se vám rovnou v Internetbankingu zpřístupní možnost nakupovat Fio dluhopisy, zároveň dostanete přístup do investiční aplikace e-Broker.
 • V Internetbankingu můžete Fio dluhopisy nakupovat jednoduše v sekci Investice, následně přes volbu Investovat – Nákup dluhopisů.
 • Pro obchodování přes aplikaci e-Broker musíte nejdříve na obchodní účet přeposlat peníze, a následně můžete obchodovat. Fio dluhopisy najdete na hlavní liště v záložce Portfolio.

Pokud nemáte u Fio banky obchodní ani běžný účet, postupujte takto:

 • Přijďte na kteroukoliv pobočku banky a otevřete si běžný účet a rovnou i obchodní účet.
 • Po vyplnění investičního dotazníku dostanete přístup do  investiční aplikace e-Broker, zároveň se vám zpřístupní možnost nakupování Fio dluhopisů přímo v Internetbankingu.
 • V Internetbankingu můžete Fio dluhopisy nakupovat jednoduše v sekci Investice, následně přes volbu Investovat – Nákup dluhopisů.
 • Pro obchodování přes aplikaci e-Broker musíte nejdříve na obchodní účet přeposlat peníze, a následně můžete obchodovat. Fio dluhopisy najdete na hlavní liště v záložce Portfolio.

TIP: Pokud chcete vše vyřídit online, můžete si přes internet nebo mobil založit běžný účet a po jeho aktivaci uzavřít Rámcovou smlouvu – investiční přes internetové bankovnictví.


Upozornění pro investory do dluhopisů Fio

Investování do dluhopisů je rizikové! Není zaručena návratnost původně investované částky. Zájemci o koupi dluhopisů si musí sami podle svých poměrů posoudit vhodnost takové investice a svá investiční rozhodnutí by měli činit na základě zvážení informací uvedených nejen v základním prospektu dluhopisového programu a jeho případných dodatcích, nýbrž i v konečných podmínkách vztahujících se k příslušné emisi dluhopisů obsahujících doplněk dluhopisového programu a podmínky nabídky dluhopisů, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Zájemci o koupi dluhopisů by se rovněž měli seznámit s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice. Případné zdanění výnosů z dluhopisů závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Cílové trhy

Legislativa klade na tvůrce a distributory investičních nástrojů stále přísnější požadavky na řízení produktů, kterými se musí Fio banka řídit. Abychom mohla neprofesionálním investorům umožnit investovat do dluhopisů Fio banky, potřebuje zjistit a pečlivě vyhodnotit jejich investiční profil. Každý potenciální investor, který je klientem Fio banky a hodlá investovat do dluhopisů Fio banky, je před učiněním investice povinen vyplnit investiční dotazník, na jehož základě bude ze strany Fio banky ve vztahu ke každé konkrétní emisi dluhopisů Fio banky určeno, zda daný investor spadá do pozitivního či negativního cílového trhu. V pozitivním cílovém trhu jsou ve vztahu k výše specifikovaným dluhopisům kategorie neprofesionálních investorů hodnocené jako „vyvážený“ a „dynamický“, do negativního cílového trhu byly zařazeny kategorie neprofesionálních investorů „velmi konzervativní“, „konzervativní“a „nevhodný“. V pozitivním cílovém trhu jsou automaticky zařazeni profesionální zákazníci a způsobilé protistrany dle ZPKT.

Více informací naleznete v základním prospektu, který byl schválen Českou národní bankou, a v dokumentu Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klientů a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení či schválení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Recenze & Diskuze investorů do dluhopisů Fio

Budeme rádi když se zapojíte do diskuze a dole v komentářích se podělíte o vaše zkušenosti s investicemi do dluhopisů Fio banky, děkujeme!

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..