ČNB od 1. prosince 2016 dohlíží na celý trh se spotřebitelskými úvěry

ČNB vykonává dohled nad trhem spotřebitelských úvěrů
ČNB vykonává dohled nad trhem spotřebitelských úvěrů

Dohled nad celým trhem se spotřebitelskými úvěry, a to včetně nebankovních společností, začíná od 1. prosince 2016 postupně vykonávat Česká národní banka (ČNB). Důvodem je účinnost nového zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon mimo jiné zavádí licence pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů a mění pravidla a možnosti předčasného splácení hypoték.

ČNB a dohled nad finančním trhem v ČR

ČNB dosud dohlížela na dodržování pravidel ochrany spotřebitele na finančním trhu v oblasti spotřebitelských úvěrů pouze ve vztahu k úvěrovým institucím, jež disponovaly příslušnou licencí. Od začátku prosince 2016 však začne postupně přebírat dohled i nad nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Nový zákon zavádí pravidlo, že úvěry bude moci spotřebitelům vedle bank, spořitelních a úvěrových družstev a osob s povolením podle zákona o platebním styku dále poskytovat pouze osoba, která bude mít licenci ČNB. Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru bude udělováno na pět let.

Proces licencování garantuje všem účastníkům trhu, že oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru obdrží pouze takový subjekt, který v průběhu licenčního řízení prokáže splnění podmínek pro udělení oprávnění“ vysvětluje člen bankovní rady Tomáš Nidetzký a dodává: „Tím je například důvěryhodnost, odborná způsobilost nebo počáteční kapitál. Dále bude nutné splnit některé požadavky na výkon činnosti, jako je například nastavení zákonných pravidel odměňování, postupů pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nebo pravidel pro jednání se spotřebiteli v prodlení.“

Žádosti o povolení k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a samostatného zprostředkovatele, stejně jako žádost o udělení akreditace, bude možné České národní bance podávat pouze elektronicky, a to od 1. prosince. Od stejného dne mohou poskytovatelé spotřebitelského úvěru rovněž prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky oznamovat vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Detailní postup pro žadatele je popsán na webových stránkách ČNB.

Osoby doposud oprávněné poskytovat spotřebitelské úvěry na základě živnostenského oprávnění mohou provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o jejich žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 zákona, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Podmínkou je, že tato žádost bude podána do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy do konce února 2017. Marným uplynutím těchto lhůt oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zanikne.

Podmínky činnosti jsou odlišné pro poskytovatele a pro zprostředkovatele. Co vše je nutné doložit a jaké jsou základní podmínky udělení licence či zápisu do registru ČNB, je opět uvedeno na webových stránkách ČNB.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Nový zákon o spotřebitelském úvěru současně zpřísňuje podmínky pro poskytování úvěrů, zvyšuje odpovědnost poskytovatelů úvěrů a posiluje postavení spotřebitelů na finančním trhu. Poskytovatel jakéhokoliv spotřebitelského úvěru, včetně hypotečního, je ze zákona povinen posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Při tom poskytovatel posuzuje zejména schopnost spotřebitele splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Nová úprava se bude vztahovat na všechny typy úvěrů, zápůjček a odložených plateb, a to včetně tzv. „mikropůjček“ – malých, rychlých půjček, tedy zápůjček do 5 000 Kč.

Mění se i podmínky předčasného splacení hypotéky. Nově bude možné v určitých situacích splatit celý úvěr nebo alespoň jeho část bez sankcí. Dochází také k regulaci a omezení výše pokuty za pozdní splácení.

Zdroj: ČNB a Marek Zeman (ředitel odboru komunikace ČNB)

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..