Chemické prvky a značky + Periodická tabulka prvků

Tabulka chemických prvků
Tabulka chemických prvků

Chemické prvky

Jedná se o přehled chemických prvků a značek, které se často objevují v online křížovkách a nebo v tištěných, tak především ve školním předmětu – Chemie.

Ucelený přehled všech chemických značek naleznete v Periodické tabulce prvků níže na stránce!

Značka Chemický prvek
AC = ZNAČKA ACTINIA
SB = ZNAČKA ANTIMONU
AR = ZNAČKA ARGONU
AS = ZNAČKA ARSENU
AT = ZNAČKA ASTATU
BA = ZNAČKA BARYA
BK = ZNAČKA BERKELIA
BE = ZNAČKA BERYLLIA
BI = ZNAČKA BISMUTU
B = ZNAČKA BORU
BR = ZNAČKA BROMU
CL = ZNAČKA CHLORU
CR = ZNAČKA CHROMU
CE = ZNAČKA CERU
CS = ZNAČKA CESIA
SN = ZNAČKA CÍNU
CM = ZNAČKA CURIA
K = ZNAČKA DRASLÍKU
N = ZNAČKA DUSÍKU
DY = ZNAČKA DYSPROSIA
ES = ZNAČKA EINSTEINIA
ER = ZNAČKA ERBIA
EU = ZNAČKA EUROPIA
FM = ZNAČKA FERMIA
F = ZNAČKA FLUORU
P = ZNAČKA FOSFORU
FR = ZNAČKA FRANCIA
GD = ZNAČKA GADOLINIA
GA = ZNAČKA GALLIA
GE = ZNAČKA GERMANIA
HF = ZNAČKA HAFNIA
HA = ZNAČKA HAHNIA
HE = ZNAČKA HELIA
AL = ZNAČKA HLINÍKU
HO = ZNAČKA HOLMIA
MG = ZNAČKA HOŘČÍKU
IN = ZNAČKA INDIA
IR = ZNAČKA IRIDIA
I = ZNAČKA JODU
CD = ZNAČKA KADMIA
CF = ZNAČKA KALIFORNIA
CO = ZNAČKA KOBALTU
SI = ZNAČKA KŘEMÍKU
KR = ZNAČKA KRYPTONU
KU = ZNAČKA KURČATOVIA
O = ZNAČKA KYSLÍKU
LA = ZNAČKA LANTHANU
LR = ZNAČKA LAWRENCIA
LI = ZNAČKA LITHIA
LU = ZNAČKA LUTECIA
MN = ZNAČKA MANGANU
CU = ZNAČKA MĚDI
MD = ZNAČKA MENDELEVIA
MO = ZNAČKA MOLYBDENU
ND = ZNAČKA NEODYMU
NE = ZNAČKA NEONU
NP = ZNAČKA NEPTUNIA
NB = ZNAČKA NIOBU
NO = ZNAČKA NOBELIA
PB = ZNAČKA OLOVA
OS = ZNAČKA OSMIA
PD = ZNAČKA PALLADIA
PU = ZNAČKA PLUTONIA
PO = ZNAČKA POLONIA
PR = ZNAČKA PRASEODYA
PM = ZNAČKA PROMETHIA
PA = ZNAČKA PROTAKTINIA
RA = ZNAČKA RADIA
RN = ZNAČKA RADONU
RE = ZNAČKA RHENIA
RH = ZNAČKA RHODIA
HG = ZNAČKA RTUTI
RB = ZNAČKA RUBIDIA
RU = ZNAČKA RUTHENIA
SE = ZNAČKA SELENU
S = ZNAČKA SÍRY
SC = ZNAČKA SKANDIA
NA = ZNAČKA SODÍKU
AG = ZNAČKA STŘÍBRA
SR = ZNAČKA STRONCIA
TA = ZNAČKA TANTALU
TC = ZNAČKA TECHNECIA
TE = ZNAČKA TELLURU
TB = ZNAČKA TERBIA
TL = ZNAČKA THALLIA
TH = ZNAČKA THORIA
TM = ZNAČKA THULIA
TI = ZNAČKA TITANU
C = ZNAČKA UHLÍKU
U = ZNAČKA URANU
CA = ZNAČKA VÁPNÍKU
V = ZNAČKA VANADU
H = ZNAČKA VODÍKU
W = ZNAČKA WOLFRAMU
XE = ZNAČKA XENONU
YB = ZNAČKA YTTERBIA
Y = ZNAČKA YTTRIA
FE = ZNAČKA ŽELEZA
ZN = ZNAČKA ZINKU
ZR = ZNAČKA ZIRKONIA
AU = ZNAČKA ZLATA

 

Periodická tabulka prvků

Periodická soustava prvků a její tabulka.

 1. Tabulka chemických prvků ke stažení zdarma zde:
Tabulka chemických prvků
Tabulka chemických prvků

2. Periodická tabulka chemických prvků zdarma ke stažení zde:

Periodicka soustava prvku
Periodicka tabulka prvku

Chemické značky

 • chemická značka actinia je ac.
 • chemická značka antimonu je sb.
 • chemická značka argonu je ar.
 • chemická značka arsenu je as.
 • chemická značka astatu je at.
 • chemická značka barya je ba.
 • chemická značka berkelia je bk.
 • chemická značka beryllia je be.
 • chemická značka bismutu je bi.
 • chemická značka boru je b.
 • chemická značka bromu je br.
 • chemická značka chloru je cl.
 • chemická značka chromu je cr.
 • chemická značka ceru je ce.
 • chemická značka cesia je cs.
 • chemická značka cínu je sn.
 • chemická značka curia je cm.
 • chemická značka draslíku je k.
 • chemická značka dusíku je n.
 • chemická značka dysprosia je dy.
 • chemická značka einsteinia je es.
 • chemická značka erbia je er.
 • chemická značka europia je eu.
 • chemická značka fermia je fm.
 • chemická značka fluoru je f.
 • chemická značka fosforu je p.
 • chemická značka francia je fr.
 • chemická značka gadolinia je gd.
 • chemická značka gallia je ga.
 • chemická značka germania je ge.
 • chemická značka hafnia je hf.
 • chemická značka hahnia je ha.
 • chemická značka helia je he.
 • chemická značka hliníku je al.
 • chemická značka holmia je ho.
 • chemická značka hořčíku je mg.
 • chemická značka india je in.
 • chemická značka iridia je ir.
 • chemická značka jodu je i.
 • chemická značka kadmia je cd.
 • chemická značka kalifornia je cf.
 • chemická značka kobaltu je co.
 • chemická značka křemíku je si.
 • chemická značka kryptonu je kr.
 • chemická značka kurčatovia je ku.
 • chemická značka kyslíku je o.
 • chemická značka lanthanu je la.
 • chemická značka lawrencia je lr.
 • chemická značka lithia je li.
 • chemická značka lutecia je lu.
 • chemická značka manganu je mn.
 • chemická značka mědi je cu.
 • chemická značka mendelevia je md.
 • chemická značka molybdenu je mo.
 • chemická značka neodymu je nd.
 • chemická značka neonu je ne.
 • chemická značka neptunia je np.
 • chemická značka niobu je nb.
 • chemická značka nobelia je no.
 • chemická značka olova je pb.
 • chemická značka osmia je os.
 • chemická značka palladia je pd.
 • chemická značka plutonia je pu.
 • chemická značka polonia je po.
 • chemická značka praseodya je pr.
 • chemická značka promethia je pm.
 • chemická značka protaktinia je pa.
 • chemická značka radia je ra.
 • chemická značka radonu je rn.
 • chemická značka rhenia je re.
 • chemická značka rhodia je rh.
 • chemická značka rtuti je hg.
 • chemická značka rubidia je rb.
 • chemická značka ruthenia je ru.
 • chemická značka selenu je se.
 • chemická značka síry je s.
 • chemická značka skandia je sc.
 • chemická značka sodíku je na.
 • chemická značka stříbra je ag.
 • chemická značka stroncia je sr.
 • chemická značka tantalu je ta.
 • chemická značka technecia je tc.
 • chemická značka telluru je te.
 • chemická značka terbia je tb.
 • chemická značka thallia je tl.
 • chemická značka thoria je th.
 • chemická značka thulia je tm.
 • chemická značka titanu je ti.
 • chemická značka uhlíku je c.
 • chemická značka uranu je u.
 • chemická značka vápníku je ca.
 • chemická značka vanadu je v.
 • chemická značka vodíku je h.
 • chemická značka wolframu je w.
 • chemická značka xenonu je xe.
 • chemická značka ytterbia je yb.
 • chemická značka yttria je y.
 • chemická značka železa je fe.
 • chemická značka zinku je zn.
 • chemická značka zirkonia je zr.
 • chemická značka zlata je au.

Seznam chemických prvků

Tato stránka obsahuje seznam všech známých chemických prvků.

Poslední platná číslice každé hodnoty relativní atomové hmotnosti je považována za spolehlivou v intervalu ±1 až na případy, kdy je větší jednociferná nejistota uvedena v závorce za hodnotou. Pro větší rozmezí je udáván interval [a; b] představující množinu hodnot v běžných materiálech, do které patří i krajní hodnoty (a i b).

Protonové číslo Značka Český název Latinský název Relativní atomová hmotnost Skupina Perioda
1 H vodík hydrogenium [1,007 84; 1,008 11] 1 1
2 He helium helium 4,002 602(2) 18 1
3 Li lithium lithium [6,938; 6,997] 1 2
4 Be beryllium beryllium 9,012 183 1(5) 2 2
5 B bor borium [10,806; 10,821] 13 2
6 C uhlík carbonium [12,009 6; 12,011 6] 14 2
7 N dusík nitrogenium [14,006 43; 14,007 28] 15 2
8 O kyslík oxygenium [15,999 03; 15,999 77] 16 2
9 F fluor fluor 18,998 403 163(6) 17 2
10 Ne neon neon 20,179 7(6) 18 2
11 Na sodík natrium 22,989 769 28(2) 1 3
12 Mg hořčík magnesium [24,304; 24,307] 2 3
13 Al hliník aluminium 26,981 538 5(7) 13 3
14 Si křemík silicium [28,084; 28,086] 14 3
15 P fosfor phosphorus 30,973 761 998(5) 15 3
16 S síra sulphur [32,059; 32,076] 16 3
17 Cl chlor chlorum [35,446; 35,457] 17 3
18 Ar argon argon 39,948(1) 18 3
19 K draslík kalium 39,098 3(1) 1 4
20 Ca vápník calcium 40,078(4) 2 4
21 Sc skandium scandium 44,955 908(5) 3 4
22 Ti titan titanium 47,867(1) 4 4
23 V vanad vanadium 50,941 5(1) 5 4
24 Cr chrom chromium 51,996 1(6) 6 4
25 Mn mangan manganum 54,938 044(3) 7 4
26 Fe železo ferrum 55,845(2) 8 4
27 Co kobalt cobaltum 58,933 194(4) 9 4
28 Ni nikl niccolum 58,693 4(4) 10 4
29 Cu měď cuprum 63,546(3) 11 4
30 Zn zinek zincum 65,38(2) 12 4
31 Ga gallium gallium 69,723(1) 13 4
32 Ge germanium germanium 72,630(8) 14 4
33 As arsen arsenicum 74,921 595(6) 15 4
34 Se selen selenium 78,971(8) 16 4
35 Br brom bromum [79,901; 79,907] 17 4
36 Kr krypton krypton 83,798(2) 18 4
37 Rb rubidium rubidium 85,467 8(3) 1 5
38 Sr stroncium strontium 87,62(1) 2 5
39 Y yttrium yttrium 88,905 84(2) 3 5
40 Zr zirkonium zirconium 91,224(2) 4 5
41 Nb niob niobium 92,906 37(2) 5 5
42 Mo molybden molybdenum 95,95(1) 6 5
43 Tc technecium technetium 98 7 5
44 Ru ruthenium ruthenium 101,07(2) 8 5
45 Rh rhodium rhodium 102,905 50(2) 9 5
46 Pd palladium palladium 106,42(1) 10 5
47 Ag stříbro argentum 107,868 2(2) 11 5
48 Cd kadmium cadmium 112,414(4) 12 5
49 In indium indium 114,818(1) 13 5
50 Sn cín stannum 118,710(7) 14 5
51 Sb antimon stibium 121,760(1) 15 5
52 Te tellur tellurium 127,60(3) 16 5
53 I jod iodum 126,904 47(3) 17 5
54 Xe xenon xenon 131,293(6) 18 5
55 Cs cesium caesium 132,905 451 96(6) 1 6
56 Ba baryum barium 137,327(7) 2 6
57 La lanthan lanthanum 138,905 47(7) 6
58 Ce cer cerium 140,116(1) 6
59 Pr praseodym praseodymium 140,907 66(2) 6
60 Nd neodym neodymium 144,242(3) 6
61 Pm promethium promethium 145 6
62 Sm samarium samarium 150,36(2) 6
63 Eu europium europium 151,964(1) 6
64 Gd gadolinium gadolinium 157,25(3) 6
65 Tb terbium terbium 158,925 35(2) 6
66 Dy dysprosium dysprosium 162,500(1) 6
67 Ho holmium holmium 164,930 33(2) 6
68 Er erbium erbium 167,259(3) 6
69 Tm thulium thulium 168,934 22(2) 6
70 Yb ytterbium ytterbium 173,045(10) 6
71 Lu lutecium lutetium 174,966 8(1) 3 6
72 Hf hafnium hafnium 178,49(2) 4 6
73 Ta tantal tantalum 180,947 88(2) 5 6
74 W wolfram wolframium 183,84(1) 6 6
75 Re rhenium rhenium 186,207(1) 7 6
76 Os osmium osmium 190,23(3) 8 6
77 Ir iridium iridium 192,217(3) 9 6
78 Pt platina platinum 195,084(9) 10 6
79 Au zlato aurum 196,966 569(5) 11 6
80 Hg rtuť hydrargyrum 200,592(3) 12 6
81 Tl thallium thallium [204,382; 204,385] 13 6
82 Pb olovo plumbum 207,2(1) 14 6
83 Bi bismut bisemutum 208,980 40(1) 15 6
84 Po polonium polonium 209 16 6
85 At astat astatinum 210 17 6
86 Rn radon radon 222 18 6
87 Fr francium francium 223 1 7
88 Ra radium radium 226 2 7
89 Ac aktinium actinium 227 7
90 Th thorium thorium 232,037 7(4) 7
91 Pa protaktinium protactinium 231,035 88(2) 7
92 U uran uranium 238,028 91(3) 7
93 Np neptunium neptunium 237 7
94 Pu plutonium plutonium 244 7
95 Am americium americium 243 7
96 Cm curium curium 247 7
97 Bk berkelium berkelium 247 7
98 Cf kalifornium californium 251 7
99 Es einsteinium einsteinium 252 7
100 Fm fermium fermium 257 7
101 Md mendelevium mendelevium 258 7
102 No nobelium nobelium 259 7
103 Lr lawrencium lawrencium 266 3 7
104 Rf rutherfordium rutherfordium 267 4 7
105 Db dubnium dubnium 268 5 7
106 Sg seaborgium seaborgium 269 6 7
107 Bh bohrium bohrium 270 7 7
108 Hs hassium hassium 269 8 7
109 Mt meitnerium meitnerium 278 9 7
110 Ds darmstadtium darmstadtium 281 10 7
111 Rg roentgenium roentgenium* 281 11 7
112 Cn kopernicium copernicium* 285 12 7
113 Nh nihonium nihonium* 286 13 7
114 Fl flerovium flerovium* 289 14 7
115 Mc moscovium moscovium* 289 15 7
116 Lv livermorium livermorium* 293 16 7
117 Ts tennessine tennessine* 294 17 7
118 Og oganesson oganesson* 294 18 7

(*) mezinárodní odborný název byl schválen jako anglický, nikoli latinský

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_chemick%C3%BDch_prvk%C5%AF

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..