Bohemia Energy přizpůsobuje svůj obchodní model aktuálním trendům v energetice

Bohemia Energy - dodavatel energií
Bohemia Energy - dodavatel energií

Snadnější výběr vhodného dodavatele energií, jednodušší změna a kratší doba pro přechod od jednoho dodavatele k druhému, či zavedení chytrých měřičů – to jsou spotřebitelské novinky z oblasti energetiky, o kterých nyní diskutuje Evropský parlament. Na tyto aktuální trendy již nyní reaguje Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel elektřiny a plynu v ČR. Nejen, že se aktivně zasazuje o zjednodušení procesu změny dodavatele energií, ale rovněž upravuje svůj obchodní model tak, aby zákazníci vždy měli dostatek informací o poskytovaných řešeních a zároveň byla maximálně ochráněna jejich spotřebitelská práva.

Rok 2018 je co do počtu změn dodavatele energií často zmiňovaný jako převratný, ve skutečnosti ale změnilo svého dodavatele pouze 11 procent odběrných míst. Celkově v České republice nezměnily dodavatele energií stále ještě zhruba dvě třetiny odběrných míst. Jedním z opatření, která mohou pomoci tento stav změnit, je i zjednodušení změny dodavatele. Zrychlení tohoto procesu zároveň prosazuje i Evropský parlament, který například navrhuje zkrácení technické lhůty pro změnu dodavatele na 24 hodin. Členské státy musejí tento požadavek realizovat nejpozději do roku 2026. Bez centrální evidence údajů o odběrných místech je ale tento požadavek nesplnitelný.

TIP na článek: Desatero obrany proti šmejdům v energetice

Bohemia Energy proto mimo jiné navrhuje, aby data o jednotlivých odběrných místech, která jsou shromažďována u Operátora trhu s elektřinou (OTE), byla doplněna i o další informace, jako je adresa odběrného místa, stávající dodavatel, výročí smlouvy u stávajícího dodavatele a nejzazší termín pro výpověď stávající smlouvy. „Tím by nový dodavatel měl jako účastník trhu všechny potřebné informace pro uzavření smlouvy k dispozici právě u OTE a výrazně by se tak zmenšil prostor pro nekalé praktiky, zrychlil proces změny a minimalizovaly nároky na součinnost zákazníka při změně dodavatele,“ uvádí Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy.

Transparentní obchodní model s jasnými pravidly

Díky liberalizaci trhu mají lidé možnost vybrat si svobodně dodavatele elektřiny a plynu, získali lepší ceny. Otevření trhu však přineslo i řadu příležitostí pro neseriózní podnikavce, kteří na trhu parazitují,
a mnozí spotřebitelé se tak zejména kvůli rostoucím aktivitám tzv. „energetických šmejdů“ změny dodavatele obávají. „Proti neetickému chování obchodníků je třeba bojovat. Proto vítáme a podporujeme aktivity státní správy i evropské legislativy podporující ochranu spotřebitelů. Rozhodně však není na místě strašení zákazníků, které by vedlo k tomu, že se trh vrátí do doby před deregulací. To by rozhodně nikomu neprospělo,“ zdůrazňuje Jiří Písařík.

I na to reagovala skupina Bohemia Energy, když upravila svůj obchodní model v souladu s aktuálními trendy a s očekávanými změnami na evropské úrovni. Spotřebitelům přináší dostatek informací nejenom o konkrétním nabízeném řešení dodávky, ale zákazníci zároveň jasně vědí, kdo je oslovuje, v jaké fází prodejního procesu se nachází a co bude jeho výsledkem. Jedná se tedy o komplexní a transparentní přístup ke spotřebitelům.

„Budoucnost vidíme v multikanálovém obchodním modelu. Zákazníka tak například oslovíme online, pokračujeme s ním v komunikaci po telefonu, probereme s ním jeho potřeby a představy na osobní schůzce a celý proces prodeje zakončíme podpisem písemné smlouvy. Důležité je, že zákazník má vždy dostatek času na rozmyšlenou a smlouva je vždy písemná,“ vysvětluje Jiří Písařík.

Chytrá produktová řešení s dynamickou cenou

Evropská legislativa rovněž počítá s postupným zaváděním chytrých měřičů. Již dnes si zákazníkv České republice může požádat o instalaci tohoto typu měřiče. Instalace je však zatím spojena s poplatkem, který představuje rozdíl v pořizovací ceně mezi chytrým a standardním měřičem. Chytrý měřič zaznamenává průběh spotřeby namísto pouhého objemu spotřebované energie, umožňuje provádění dálkového odečtu a má řadu dalších inteligentních funkcí potřebných pro řízení distribuční sítě.

Zavádění těchto měřičů podpoří rozšíření dynamického způsobu stanovování prodejních cen elektřiny, který nabývá na významu v souvislosti s decentralizací energetiky a využíváním alternativních zdrojů. Zákazníkovi tak budou obchodníci schopni dodat taková řešení dodávky, která budou řídit spotřebu podle aktuálních cen v reálném čase a tím zároveň napomáhat vyrovnávat bilanci výroby a spotřeby.

„Zákazníci již dnes mají díky Bohemia Energy k dispozici řešení s dynamickými cenami i v případě, že disponují pouze klasickými elektroměry. Náš produkt Energie A++ jim umožňuje získat pro konkrétní hodinu elektřinu a pro konkrétní den plyn přesně za takovou cenu, za jakou jsme tyto komodity nakoupili na velkoobchodním trhu,“ vysvětluje Jiří Písařík a dodává: „Vývoj aktuálních cen i jejich porovnání s konkurencí si mohou pravidelně sledovat a za naše služby platí pevně stanovenou odměnu. Jedná se tedy o transparentní a férové řešení, navíc bez závazků, protože smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.“ Energie A++ se přizpůsobuje plánovaným změnám a zákazníkům dlouhodobě zajišťuje nižší ceny energií, než je průměr trhu.

Základy obchodního modelu skupiny Bohemia Energy:

Telefonní prodej:

 • V souladu se zákonem nejsou po telefonu uzavírány smlouvy.
 • Obchodník zpracuje pro zákazníka návrh smluvní dokumentace, kterou mu zašle ke kontrole a podpisukurýrem.
 • Proces je uzpůsoben nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a opakovaně auditován vč. externíhoauditu mezinárodní auditorské společnosti.
 • Veškerá komunikace je se souhlasem zákazníka nahrávána a vše je zaznamenáváno v CRM systému.
 • Zákazník má právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ještě 15 dnů po zahájenídodávky.

Osobní prodej:

 • Pro zákazníky, kteří preferují osobní konzultace.
 • Zákazník je kontaktován nejdříve telefonicky, je mu prezentována nabídka a nabídnuta osobní návštěvav čase a místě dle jeho přání.
 • Zákazník předem ví, že jej navštíví osobní obchodník Bohemia Energy, zná jeho jméno a s jakounabídkou přichází.
 • Klient má tak dostatek času si vše promyslet, porovnat, připravit dotazy.
 • V případě zájmu může zákazník uzavřít smlouvu na schůzce prostřednictvím elektronického tabletu, kdynásledně obdrží veškerou smluvní dokumentaci poštou či emailem.
 • Zákazník má právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ještě 15 dnů po zahájenídodávky.

Online prodej:

 • Pro aktivní zákazníky, kteří jsou zvyklí si vše řešit sami a online.
 • Proces je srozumitelný, přehledný a co nejvíce připomíná nákup na klasických e-shopech.
 • Vybranou komoditu zákazník vloží do nákupního košíku a jen uvede, kam mu má být doručena a jak bude platit.
 • Podpis smlouvy i změna dodavatele pak proběhne kompletně online.
 • Zákazník má právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ještě 15 dnů po zahájení dodávky.

TIP na článek: Desatero obrany proti šmejdům v energetice dle ERÚ

KOMENTÁŘE

Napište komentář
Zde napište Vaše jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..